ASB Články na tému

stavební materiály

Podle většiny ředitelů stavebních společností (58 %) růst cen stavebního materiálu v následujícím roce již zpomalí, a to prakticky na úroveň očekávané inflace. Stavební společnosti (80 %) neskupují materiál do zásoby. Na 46 % stavebních společností aktivně hledá dodavatele materiálů i v zahraničí.

Aktuální situace, rostoucí inflace, předchozí pandemie a zvyšování cen energií a materiálů má vliv nejen na samotnou poptávku po stavebních službách, ale i na poptávku po kvalitnějších materiálech. Zatímco za posledních 10 let stavební společnosti vnímaly růst poptávky po stavebních materiálech, v době očekávané blížící se recese, začínají pociťovat její stagnaci.

České stavebnictví se podílí na tvorbě zhruba desetiny hrubého domácího produktu a zaměstnává 360 tisíc lidí. Nákladovost na materiály představuje až 35 procent u jednotlivých staveb. Pro obor je tedy zásadní dostatek přírodních zdrojů. Tuto situaci komplikuje vrcholící energetická krize, která citelně prodražuje těžbu a dopravu a škrtí finanční zdroje ze státní pokladny.

Za zpomalením růstu stavební výroby v Česku je dál nedostatek pracovníků, stoupající ceny materiálů či energií, což negativně ovlivní plánování a realizaci malých i velkých staveb. Podle některých analytiků může prodražování vést k odkládání staveb, jiní naopak tvrdí, že stavebnictví v jednotkách procent poroste celý rok.

Občas nám běžné očištění a impregnace pískovce na obnovu jeho originálního, krásného a vysoce estetického vzhledu nestačí. Jde zpravidla o situace, kdy dům koupíme, zdědíme či zanedbáme péči o svůj pískovec a dostaneme se do fáze, kdy dochází k odlupování kusů pískovce nebo k masivnějšímu drolení zrn z povrchu.

Pískovec, kdysi prakticky nejvíce používaný stavební kámen,  je usazenina, která vznikla v průběhu let činností větru vody a ledu, které přemisťovali zrnka písku až do usazení na jednom místě (většinou na mořském dně či v údolí). Tato zrnka se následně stmelila působením tlaku, vody nebo ledu a vznikl pískovcový blok. Ty podle pojiva mezi zrny rozlišujeme na různé typy, které se liší hrubostí zrna a barvou.

Až na více než dvojnásobek se od loňského ledna zvýšily ceny některých stavebních materiálů. Uvádí to na svém webu firma ÚRS CZ, která se zabývá sledováním stavebních zakázek či tvorbou rozpočtů pro stavby. Celkově vzrostla cena materiálů sledovaných firmou od ledna 2021 do letošního května asi o 40 procent.

Jaké budou materiály třetího tisíciletí? Už dnes je vidět, že mnoho architektů či projektantů bere téma trvalo udržitelné výstavby velmi vážně. Jejich prioritou není však jen pracovat s materiály, které jsou v soulady s touto filozofií, ale čím dál častěji je vidět snahu navrhovat stavby, které respektují základní přírodní principy.

Na březnovém zpomalení růstu stavebnictví v Česku se začínají projevovat negativní vlivy jako vysoké ceny materiálů či nedostatek pracovních sil. Analytici ale odhadují, že obor letos může nadále růst. Stavební výroba v Česku v březnu podle údajů Českého statistického úřada (ČSÚ) zpomalila meziroční růst na 8,2 procenta z únorových 18,9 procenta.

Z 202 aktivních kamenolomů v ČR má 45 až 50 procent životnost do deseti let. Z 155 aktivních pískoven má životnost do deseti let 50 až 55 procent. Nedostatek kameniva a štěrkopísků tak bude pro stavební průmysl dlouhodobým a celoročním problémem. Problém je umocněn tím, že velká část kamenolomů a pískoven bude končit ve stejný čas.