Partneři sekce:

Konference Fibre Concrete 2015

Konference Fibre Concrete 2015

Fibre Concrete 2015 je mezinárodní konferencí specializovanou na vláknobetony, která má dnes již svou tradici. Záměrem konference je zprostředkovat výměnu zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto oblastí a zároveň informovat technickou veřejnost o problematice vláknobetonů, o jejich vlastnostech, výrobě a možnostech využití.

Rádi bychom Vás pozvali na 8. ročník mezinárodní konference Fibre Concrete 2015 – Technologie, navrhování, aplikace. Konference se uskuteční ve dnech 10. – 11. září 2015 v hotelu DAP, Praha.

Pořadatelem konference je ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí.

Na konferenci budou prezentovány výsledky experimentálního výzkumu, rozvoje nových návrhových metod a jejich zavádění do projekční praxe. Součástí konference jsou ukázky úspěšných aplikací a realizací vláknobetonu v konstrukcích. Cílem konference je poskytnout účastníkům komplexní přehled o problematice vláknobetonů, včetně kontaktů na specialisty zabývající se výrobou vláken i samotnými konstrukcemi z vláknobetonů, s nimiž je možno formou diskusního fóra přímo konzultovat své dotazy.

Podrobnější informace o konferenci naleznete na stránkách: concrete.fsv.cvut.cz/fc2015

Kontakt: Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D., fc2015@fsv.cvut.cz