Partneři sekce:

Betonová i zděná inspirace

Betonová i zděná inspirace

V architektonických výzvách jsme se tentokrát zaměřili na dva druhy stavebních elementů – beton a zdicí materiály. Jaké netradiční typy betonu jsou dnes dostupné a co nového nabízí sortiment vápenopískových tvárnic?

Pět podlaží

S novou vápenopískovou tvárnicí KMB Sendwix 200 lze postavit až pětipodlažní dům beze ztrát obytného prostoru. Sendwix od firmy KM Beta představuje moderní materiál určený pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vysoká pevnost zdicích materiálů umožňuje provádět štíhlé nosné konstrukce a tím šetřit zastavěnou plochu nebo zvyšovat užitnou plochu při splnění tepelně technických požadavků pro daný typ stavby.

Pasivní vzorový dům Chelčice (CB Building s.r.o.)

Pasivní vzorový dům Chelčice (CB Building s.r.o.)

Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do čtyř podlaží je 175 mm. Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu bytových a občanských staveb do pěti podlaží. U vrstvené stěny KMB Sendwix přebírá tepelněizolační vlastnosti vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace (120–300 mm, dle typu stavby). Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry s tloušťkou 175, 200, 240 a 290 mm. Tvárnice se vyznačují pevností, únosností, vysokou zvukověizolační a akumulační schopností.

Výhody systému Sendwix tloušťky 200 mm:

  • Přesnost zdění a rychlost výstavby: Milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu.
  • Volitelnost tepelně technických parametrů: Široká volba tepelně technických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení.
  • Zvuková izolace: Vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje požadavky normy na zvukovou izolaci stěn.
  • Akumulace: Schopnost akumulovat teplo díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimně, tak i v létě.
  • Vysoká pevnost: Vysoká pevnost bloků Sendwix umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn, takže se zvětší užitná plocha.
  • Rychlé a jednoduché vedení instalací: Bloky Sendwix 14 DF-LD a 7 DF-LD  jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace, sníží se tudíž pracnost, protože není třeba sekat drážky.

Zdroj: KM Beta

Barevné betony

Vizi architekta Petra Skrušného o hře světla a exkluzivním vzhledu vily splnil speciální beton v zářivě bílém odstínu. Ten podle speciální receptury na míru dodala jedna z betonáren skupiny Českomoravský beton. Novostavba rodinného domu je situována na místě původního tenisového dvorce, zakusujícího se do okolního terénu. Obytný objekt situovaný na okraji parcely se otevírá do zahrady, které tak dodává intimitu. Materiálově se na stavbě uplatnila působivá kombinace bílého betonu a skla. Celkem bylo vyrobeno a na stavbu dodáno 226 m3 betonu a dalších směsí, z toho 48 m3 speciálního bílého pohledového betonu.

Při jeho výrobě byl kladen důraz na výběr kvalitních surovin a pigmentů s ohledem na pohledovost konstrukce a dlouhodobou stálost barevného odstínu. Colorcrete lze kromě bílé namíchat v téměř nekonečné škále odstínů. Jeho barevné odstíny jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům. Pro výrobu betonu byl zvolen jako pojivo dánský bílý cement, pro zvýšení výsledné bělosti betonu byl přidán bílý pigment. Speciálně bylo vybíráno také kamenivo i provzdušňovací a superplastifikační přísady.

Vlastnosti betonu Colorcrete po vytvrdnutí:

  • pevnost v tlaku – 68 MPa
  • objemová hmotnost – 2 350 kg/m3
  • hloubka průsaku tlakovou vodou – 11 mm
  • odolnost betonu vůči působení vody a ch. r. l. po 100 cyklech – 530 g/m2

Zdroj: Českomoravský beton

Od partnerů ASB

Kamínkový povrch

Granisol je technologie rozšiřující možnosti využití pohledového betonu v místech, kde se o aplikaci díky jeho industriální podstatě dříve neuvažovalo. Jedná se o kombinaci vlastností betonu s přírodním plastickým vzhledem kameniva. Lze ho aplikovat na velké plochy, kde vytvoří bezespárý, bezúdržbový povrch, což eliminuje možnost prorůstání travin. Materiál je možné aplikovat na libovolný geometrický tvar na parkovištích, chodnících, plochách u bazénů, příjezdových cestách… Pozitivně ovlivňuje také akustické vlastnosti, protože povrch absorbuje zvukové vlny.

Úroveň protiskluznosti lze u technologie Granisol ovlivnit vhodným výběrem a velikostí příměsového kameniva. Zatímco u pochozích ploch se volí kulaté těžené kamínky, u povrchů pojížděných auty přichází na řadu ostrohranný drcený štěrk. Kamenivo je možné zvolit až do velikosti frakce 8/16. To je výhodné zejména u zahradních chodníků, kde je vhodné použít výrazně větší kamenivo.

Zdroj: Cemex

Nepřehlédnete

KAMENNÉ KOBERCE

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.