Partneři sekce:

Sanace železobetonu od A do Z

Sanace železobetonu od A do Z

Společnost BETOSAN s.r.o. je český výrobce produktů tzv. stavební chemie a materiálů pro opravu železobetonu, vlhkého zdiva, hydroizolačních materiálů a celé řady speciálních materiálů. Materiály jsou vyráběny od roku 1992 a navazuje na zkušenosti získané z diagnostiky stavebních konstrukcí a návrhu jejich oprav. Postupem času jsme získali znalosti o fungování konstrukcí a způsobech jejich porušování. Z toho vychází i návrhy opravy jednotlivých konstrukcí a výroba materiálů k tomu potřebných.

Pro sanaci železobetonu nabízíme vše potřebné od adhezních můstků po povrchové úpravy. Adhezní můstky jsou materiály zvyšující lepivost podkladu a omezující ztrátu záměsové vody z reprofilační (opravné malty). Ze sortimentu firmy BETOSAN s.r.o. lze použít jednosložkové, nebo dvousložkové polymerní adhezní můstky DENSOCRETE, nebo epoxidové adhezní můstky složené z epoxidové pryskyřice a křemičitého písku. Při poškození podkladu, nebo jeho nízké kvalitě (nemrazuvzdornost, kontaminace solemi, nízká tahová pevnost apod.) je možné alternativně použít sítě ARMOBET pro mechanické kotvení. Předúprava podkladu je základem pro správnou funkci opravných malt. Základními maltami pro opravu železobetonu jsou materiály řady MONOCRETE. Tyto opravné malty jsou šlechtěny přísadami pro dosažení mrazuvzdornosti materiálů, částečnou kompenzaci objemových změn, zlepšení zpracovatelnosti apod. Současně obsahují různé druhy vláken, které zlepšují další vlastnosti těchto materiálů.

Egalizace povrchu je prováděna tenkovrstvými materiály DENSOFIX, případně materiály DENSOCRETE 555. Finalizací povrchu je jednak dosaženo sjednocení vzhledu povrchu konstrukce, ale současně je dosaženo snížení spotřeby případných nátěrových systémů aplikovaných na povrch konstrukce. Nátěrovými systémy je rovněž dosaženo barevné sjednocení povrchu a současně je jimi chráněna konstrukce proti působení agresivních médií. Lze použít povrchové nátěry hydrofobizační, bariérové (proti působení CO2, vodní páry), sjednocující apod.

BETOSAN s.r.o., www.betosan.cz, praha@betosan.cz

ZDROJ: PR článek společnosti BETOSAN s.r.o.,