ASB Články na tému

rozvody vody

Voda je pro náš život velmi důležitou surovinou a její spotřeba přes všechna opatření každým rokem bohužel roste. Naproti tomu již delší dobu příroda zdvihá varovný prst a upozorňuje nás, že její zdroje nejsou nevyčerpatelné. To je také jeden z důvodů, proč je nutné s vodou efektivně hospodařit, což v prvé řadě znamená s vodou zbytečně neplýtvat, a ve druhé dopravit ji na místo odběru beze ztrát a ve 100% kvalitě.

Nezávadnost pitné vody je bedlivě sledovaný faktor, ať už se jedná o sanitární prostory v soukromém či veřejném sektoru. Bez odborné instalace a kvalitních armatur se péče o čistotu a nezávadnost pitné vody v žádném případě neobejde.

Instalace bezpečnostních dveří není jednoduchou záležitostí, ohled je nutno brát na mnoho vedlejších faktorů. Způsob montáže je nutno přizpůsobit místním podmínkám (materiál stěny, připravenost stavebního otvoru). Dále pak musíme dát při instalaci pozor na místa, kde může být narušeno telekomunikační či elektrické vedení, rozvody plynu či vody apod.

V německém Erlangenu vzniká nový stavební objekt „Living East“ Obytný komplex v atraktivním a živém místě v blízkosti centra nabízí 28 bytů o velikostech od 30 m² do 134 m² s půdorysy uspořádanými tak, aby v nich byl dostatek světla po celý den. Projekt je charakteristický rovněž kvalitním standardním vybavením a luxusními koupelnami. Jednotlivé byty jsou zásobovány přes „kombinovanou stanici pro předávání tepla a pro ohřev pitné vody“.

Zónové ventily slouží k řízení průtoku v jednotlivých větvích hydraulických rozvodů. Zejména se jedná o rozvody vody, a to jak topné tak chladicí, ale také o solární systémy, strojovny bazénů nebo systémy řízeného zavlažování.

Plastové materiály jsou v současné době masově používány ve vnitřních i venkovních instalacích. Zejména v oblasti rozvodů vody a kanalizace se s jiným materiálem než s plastem setkáme spíše výjimečně. Rychlá a snadná instalace, bezpečnost, dlouhá životnost plastových systémů – to jsou hlavní výhody, které zcela vytlačily kovové materiály.

Na vodovody uvnitř budov se používají různé druhy potrubí. Kromě nejrozšířenějšího kovového potrubí z ocelových pozinkovaných trubek jsou úspěšně instalována měděná potrubí, potrubí z plastů a v poslední době také vícevrstvá potrubí.