Instalace bezpečnostních dveří
Galerie(15)

Instalace bezpečnostních dveří

Partneři sekce:

Instalace bezpečnostních dveří není jednoduchou záležitostí, ohled je nutno brát na mnoho vedlejších faktorů. Způsob montáže je nutno přizpůsobit místním podmínkám (materiál stěny, připravenost stavebního otvoru). Dále pak musíme dát při instalaci pozor na místa, kde může být narušeno telekomunikační či elektrické vedení, rozvody plynu či vody apod.

Velikou pozornost bychom měli věnovat především tomu, abychom dodržovali pravoúhlost, svislost i rovnoběžnost obou spojek, jelikož i deformace v řádu milimetrů může následné vsazení dveří znemožnit. Ke kontrole nám bude stačit běžná vodováha.

Použití kotev

Zárubeň je vhodné ukotvit pomocí ocelových kotev. Eliminuje se tak riziko špatného posouzení kvality a pevnosti zdiva či riziko dlouhodobého zatěžování zárubně a následné popraskání omítky. Použití kotev také zkracuje stavební část instalace (vylití betonem a finální čištění).

Šířka stavebního otvoru je rovná průchozí šířce instalované zárubně + 100 mm, výška otvoru se rovná průchozí výšce zárubně + 50 mm. Pro stoprocentní funkčnost je nutno se držet instalačního manuálu a právních předpisů platných pro výplně stavebních prostorů, nejlépe využít profesionální montáže.

01 | Příprava
Demontujte původní zárubeň. Novou zárubeň si rozložte na nosnou a krycí část.

02 | Vyvážení
Nosnou část vsaďte do otvoru a vyvažte ve třech směrech pomocí vodováhy.

03 | Příprava kotvení
Pro kotvení se používá kotvící materiál dle materiálu stěny – kulatina či šrouby. Pro zdiva s měkčí či porézní strukturou použijeme kotvy delší (350 až 400 mm).

5 | Vrtání otvorů
Otvory se navrtávají šikmo do zdiva na svislé ose alespoň do hloubky 100 mm. Celkem vyvrtejte šest děr, tři na každé straně zárubně v horní, střední a dolní části stojky.

07 | Osazení krycí části
Kotvy se používají u jednodílných zazdívacích zárubní, dvoudílné zárubně se kotví šrouby. Do nosné části vsaďte krycí část a sešroubujte je.

06 | Kotvení
Kotvy do otvorů upevněte tak, aby byly dostatečně zafixovány. Dejte pozor, aby nedošlo k defektům stěny.

04 | Fixace zárubně
Zárubeň ve správné pozici zafixujeme např. pomocí dřevěných klínů. Když jsme si jisti finální pozicí, teprve pak můžeme provést  finální kotvení.

08 | Proti deformacím
Proti deformacím zárubně v důsledku tlaku betonové směsi je třeba mezi stojky zárubně umístit rozpěry, a to zejména v polodrážce zárubně.

09 | Zalití dutin
Dutiny okolo ukotvené zárubně vylijeme betonovou směsí, a to pomocí otvorů, které jsme si předtím pro tento účel připravili. Používáme k tomu nejlépe plastovou konev nebo plechovou „nálevku“.

10 | Doporučený materiál
Nejvhodnější k tomuto účelu jsou rychletvrdnoucí betonové směsi (např. Knauf BN 30). Hustotu betonové směsi volíme takovou, aby spolehlivě zatékala do všech dutin.

11 | Začištění
Na zárubně poklepávejte, aby beton zhutněl a došlo k vyplnění celého prostoru. Všechny zalévací otvory je potom nutné zapravit a začistit pomocí sádry, tmelu nebo štuku.

12 | Těsnění
Na závěr montáže zárubně vložíme do drážky těsnění dodaný těsnicí profil.

13 | Seřízení závěsů
Dveřní komplet je osazen 2D nebo 3D seřiditelnými závěsy. Zárubňový díl závěsu umožňuje seřízení dosedání křídla na těsnění.

14 | Montáž kování
Po seřízení dveří provedeme montáž bezpečnostního kování dle návodu (je nutné používat kování stejné nebo vyšší bezpečnostní třídy).

15 | Zkouška
Provedeme zkoušku funkčnosti dveří. Když zajišťující prvky kování dveří volně a lehce nezapadnou do otvorů v zárubni a není-li možné již dveře seřídit, je nutné provést dopasování pilníkem nebo jiným vhodným nástrojem.

Produktový tip
Bezpečnostní dveře RC3 GOLIAS

Nové dveře 3. bezpečnostní třídy GOLIAS od společnosti SAPELI disponují 3bodovým hákovým zámkem, 3 plynule seřiditelnými závěsy a 3 pasivními čepy, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Dveře odolají i 70 cm dlouhému páčidlu či ruční mechanické vrtačce, dalším benefitem je jejich protipožární ochrana s odolností vůči požáru po dobu minimálně 30 minut. Zvukotěsnost 43 dB maximálně utlumí okolní zvuky.

Co budete potřebovat

  • Vodováha
  • Vrtačka
  • Kotvy nebo vruty
  • Rychletuhnoucí betonová směs
  • Kbelík a míchadlo
  • Zednická lžíce
  • Hladítko
  • Dřevěné klínky a rozpěrky

Jak správně vybrat bezpečnostní dveře

Pří výběru vstupních dveří musíme dbát nejen na estetické vlastnosti, ale i na bezpečnost. Zároveň by měly splňovat celou řadu dalších funkcí, jako je požární zajištění nebo zvuková izolace. Konkrétně bezpečnostní dveře volíme podle stupně potřebné ochrany, a to na škále RC1 pro základní zabezpečení po RC6, tzv. trezorové dveře.

Zvolit můžete dřevěné nebo kovové dveře, které odpovídají platným bezpečnostním normám a spolehlivě ochrání váš byt. Při koupi bezpečnostních dveří nesmíte zapomenout na bezpečnostní zárubeň. Bezpečnostní zárubeň je několikanásobně zesílena v zámkové části, není možné ji promáčknout nebo roztáhnout.

Samozřejmostí u bezpečnostních dveří je bezpečnostní zámková vložka odolná vůči vyvrtání či dalšímu zásahu. Bezpečnostní klíče mají mnohdy chráněný profil, zámek můžete mít jeden nebo více, zamykání klasické mechanické pomocí klíče, chytré elektronické prostřednictvím otisku prstu nebo na dálku mobilním telefonem. Při výběru bezpečnostních dveří sledujte také kvalitu a typ závěsů a počet a sílu uzamykacích čepů.

Protihluková izolace by měla být v dnešní době samozřejmostí. Dalším důležitým parametrem je protipožární ochrana. Doporučujeme dveře s označením protipožární ochrany alespoň EI/EW 30, které minimálně 30 minut odolají požáru z hlediska izolace i radiace. Vždy si ověřte platnost těchto hodnot například i dle výsledků nezávislých testů.

Správné rozměry

Správně instalovaná zárubeň musí být rozměrově přesná. Montáž dveří totiž může znemožnit i odchylka či deformace o rozměru několika milimetrů. Šířka standardní zárubně (80/90) v polodrážce je 830, resp. 930 mm. Maximální přípustná odchylka je +/- 3 mm. Námi naměřená hodnota tedy musí být v rozmezí 827 ÷ 833 mm, resp. 927 ÷ 933 mm.

Po kontrole šířky zárubně zkontrolujeme i její výšku. Vzdálenost finální podlahy od dosedací plochy závěsu na zárubni má být 235 mm. Případné odchylky u tohoto rozměru je možné kompenzovat těsnicími prvky (při dveřích vysoko nad podlahu) nebo naopak podříznutím dveří (při nízkém osazení zárubně). Ze spodní části dveří se přitom může odebrat maximálně 20 mm.

Tip pro profesionály!            

V případě, že konstrukce zdiva není dostatečně tuhá, doporučujeme provést ukotvení i do podlahy, kdy jsou trny zakotveny až u „paty“ na obou stranách zárubně.

Zárubně je nutno na připravené kotvy přivařit elektrickým obloukem. Dejte pozor, aby nedošlo k propálení materiálu. Zárubeň ke kotvám nejdříve pouze „přibodujte“. Následně znovu zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je vše ve správných úhlech.

TEXT + FOTO: SAPELI

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.