Nové zónové ventily a zónové ventily se zpětnou pružinou

Nové zónové ventily a zónové ventily se zpětnou pružinou

Zónové ventily slouží k řízení průtoku v jednotlivých větvích hydraulických rozvodů. Zejména se jedná o rozvody vody, a to jak topné tak chladicí, ale také o solární systémy, strojovny bazénů nebo systémy řízeného zavlažování.

Dvoucestné ventily pouze zavírají nebo otevírají jednotlivé hydraulické okruhy, třícestné pak přepínají z jednoho vstupu do dvou výstupů. Mohou být tedy využity pro by-pass (obtok) určitých zařízení. Například u solárního ohřevu ve chvíli, kdy by v něm nedocházelo k ohřevu z důvodu nedostatečného slunečního svitu, nebo v případě, že ohřev již není žádoucí.

Běžně jsou zónové ventily ovládány plně elektricky napájením (ovládáním) 230 V nebo 24 V. V případě, že to aplikace vyžaduje, je možné zvolit zónový ventil s pohonem se zpětnou pružinou, která v případě výpadku proudu přestaví ventil do základní polohy. V případě výpadku proudu je tedy zajištěna bezpečnost celého systému. Servopohony je možné z ventilů snadno demontovat a provést nejdříve instalaci ventilů a v další fázi stavby potom připevnit a zapojit servopohony.

V porovnání s jednoúčelovými regulačními armaturami, které jsou výrobci doporučovány k jejich zařízením, je cena těchto ventilů výrazně nižší při zachování požadovaných vlastností.

Zdroj: Lufberg