Green Village – Rodinné domy Tvoršovice

Jak se staví vesnice? Podívejte se do Tvoršovic

Postavit jeden dům? Žádný problém. Ale propojit a vepsat plošnou výstavbu nově vznikajících rodinných domů do tkaniva rázovité vesnice Středočeského kraje? To už je pořádná výzva, kde kromě umu jednotlivosti musí nastoupit pochopení rozměru splynutí …
Venkovske domy

10 nejzajímavějších domů v minulém roce

V roce 2019 patřily mezi nejčtenější články budovy, které v sobě spojují úctu k okolnímu kontextu, citlivé využití přírodních materiálů a snahu o dobrý, kvalitní a klidný život pro svoje obyvatele.
Stavba netrpí častým neduhem malých oken a je oproštěna od přehnaného romantismu

Vesnický dům

V zadání této stavby stál návrh současného vesnického domu. Jak také jinak, stavebník je zemědělec, žije na vesnici a venkovská klasika v dobrém slova smyslu byla tedy jasnou volbou. Avšak na první pohled jednoduchý požadavek …