Příklad dobré praxe. Malá obec Hlásná Třebaň uspořádala architektonickou soutěž

Víceúčelový dům obce Hlásná Třebaň - výsledky soutěže - 1. cena
Zdroj: Ing. arch. Karel Filsak

Obec Hlásná Třebaň zná výsledky soutěže na novou podobu centra obce zahrnující především budovu obecního úřadu a hasičárny. Během celodenního zasedání poroty, která byla složená z odborníků z řad zkušených architektů a zastupitelů obce, bylo hodnoceno celkem 19 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy, jeden návrh byl odměněn.

Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu Berounky, zhruba 24 km od Prahy. Žije zde pouhých 1 100 obyvatel, přesto se rozhodlo vedení obce pro vyhlášení architektonické soutěže na podobu nového centra obce.

První místo získal návrh autora Karla Filsaka. Porota hodnotila pozitivně zvolenou formu solitéru, která odpovídá výjimečnému postavení budovy úřadu v zástavbě obce. Správně je uchopeno měřítko navrhovaných budov, ale také téma reprezentativnosti úřadu.

Autoři předvedli vyvážený návrh, který efektivně skládá provozní vazby v adekvátních hmotách. Ty mají svou hierarchii a jsou přehledně poskládány v jednotlivých plánech a patrech. Veřejný prostor mezi úřadem a objektem hasičárny nabízí přiměřenou intimitu a jeho přímá vazba na multifunkční sál a pronajímatelné prostory je pro budoucí život objektu velmi slibná.

„Budova úřadu se svou funkcí nepochybně vymyká běžné zástavbě rodinných domů. Proto porota hodnotí pozitivně zejména zvolenou formu více směrného solitérního domu úřadu, který je vhodně doplněn dalšími objemy a funkcemi,“ stojí ve slovním hodnocení vítězného návrhu.

Druhé a třetí místo

Druhé místo získal návrh architektonického studia Objektor architekti (autoři Vojtěch Šaroun, Jakub Červenka, Václav Šuba). Jasným urbanistickým rozhodnutím je postavit nový obecní úřad jako solitérní sebevědomou stavbu. Měřítkem se objekt blíží okolním domům a vilám, ale zároveň představuje instituci odpovídající velikosti obce.

Příjemné jsou dva veřejné prostory – „vnější“ předprostor úřadu orientovaný k hlavní ulici a „vnitřní“ se třemi lípami sevřený mezi budovou hasičárny a úřadu. Porota ocenila střízlivou architekturu staveb, uměřený detail i výtvarné napětí mezi budovou hasičárny a úřadu.

Třetí místo obsadil návrh architekta Josefa Hlavatého (spolupráce Lenka Hlavatá). Stavební program je rozdělen do tří pavilonů podélného půdorysu se sedlovými střechami. Forma domů odkazuje zřetelně k tradiční venkovské architektuře, v detailech je však zcela soudobá. Promyšlená prostorová sestava pavilonů vytváří polouzavřený vnitřní dvůr jako prostranství s intimní atmosférou, rozšiřující využitelnost celého areálu.

Plánovaná výstava

Odměněn byl návrh studia COSMO (autoři Jiří Kabelka, Tereza Kabelková, Justýna Kaislerová, Petr Moschner), který nabídl možnost variantního využití venkovních prostorů.

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena celková částka 500 tisíc Kč. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů vložili. Všechny zúčastněné návrhy budou představeny na plánované výstavě v Hlásné Třebani.

Termín výstavy bude upřesněn v návaznosti na stav karanténních opatření. Návrhy, které získaly cenu nebo odměnu je možné si prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu ČKA v soutěžní sekci.

red