Tak trochu jiný satelit. U Plzně vznikne první řetězová výstavba v Česku

Na Křížení cest
Zdroj: LoopWay

Ve Vejprnicích u Plzně vznikne udržitelné příměstské bydlení. Jedná se o urbanistický celek s názvem Na Křížení cest, který jako první v Česku využívá řešení řetězové výstavby. Na ploše o rozloze necelých tří hektarů vyroste téměř 40 rodinných domů. Zahájení prodeje domů je plánované na únor letošního roku.

Překotná satelitní výstavba v okolí velkých měst zpravidla postrádá klíčové urbanistické a architektonické kvality, které by umožňovaly rozvoj přirozených funkcí a mezilidských vztahů. Koncept řetězové výstavby developerské společnosti LoopWay vznikl jako reakce na tento současný trend.

„Prvotní myšlenka byla návrat ke kořenům. Svým důrazem na tradiční principy venkovské výstavby, dostatek zeleně a lidské měřítko i potřeby chceme ukázat cestu k modernímu, trvale udržitelnému příměstskému bydlení,“ přibližuje vznik projektu spolumajitel LoopWay, architekt a stavař Richard Myslivec. Autorem průmyslového vzoru je Ateliér k světu, vlastníkem pak společnost LoopWay s.r.o.

Nový rozměr bydlení

První řetězovou výstavbou je projekt Na Křížení cest ve Vejprnicích u Plzně, který přináší nový rozměr příměstského bydlení. Na ploše o rozloze necelých tří hektarů vyroste téměř 40 rodinných domů. Ty jsou nabízeny ve dvou dispozičních řešeních s obytnou plochou 112 – 215 m2 a náleží k nim také zahrada s terasou a prostorná garáž, nebo kryté stání.

Projekt je rozdělen do dvou fází: Náves-sever a Náves-jih. Zahájení prodeje prvních devatenácti domů je plánované na únor tohoto roku. „Za svou realitní praxi jsem si opakovaně ověřil, že lidem se bydlí nejlépe tam, kde se vytvoří funkční komunita. Projekt Na Křížení cest svým designem navazování vztahů a jejich udržování a prohlubování podporuje,“ říká Petr Vomastek, realitní a obchodní investor a spoluzakladatel společnosti LoopWay.

Na Křížení cest
Na Křížení cest | Zdroj: LoopWay

Kousek do přírody i do města

Domy Na Křížení cest se nachází osm kilometrů západně od Plzně, vše podstatné je ale možné zařídit v místě. V obci je bohatá základní vybavenost. Kromě obchodu a základních služeb je zde mateřská a základní škola nebo sportovní areál s tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm. Vejprnice mají skvělou dopravní obslužnost. Za deset minut je možné se autem dostat do OC Borská pole, je zde i železniční stanice.

Kvalita prostředí má zásadní vliv na charakter života, který se v něm odehrává. „Díky dostatku zeleně a vody je ve Vejprnicích zdravý vzduch. Každý dům má poloveřejnou předzahrádku, které mohou dát obyvatelé domu vlastní osobitý charakter. Zároveň jde o důležitý doplněk uliční zeleně, kterou tvoří stromořadí. Nedaleko domů je les. Čtvrť rodinných domů je uzavřena od dalšího rozvoje území nestandardně vysokým zemním valem s krajinotvorným významem,” říká Richard Myslivec.

Na Křížení cest - zahrada
Na Křížení cest – zahrada | Zdroj: LoopWay

Autoři projektu myslí také na udržitelnost a moderní technologie. Nezbytností jsou vsakovací plochy na dešťovou vodu nebo využití moderního a ekologicky šetrného způsobu vytápění tepelným čerpadlem.

Touha po soukromí žene do výšky ploty kolem jednotlivých pozemků. U řetězové výstavby je výška plotu regulovaná, přesto díky promyšlené dispozici staveb vzniká dostatečně velký prostor, kam nikdo cizí nevidí. Rozestupy mezi domy jsou navržené tak, aby každý měl dostatek přirozeného denního světla. Průmyslový vzor pak navrhuje vzhledem k oslunění celkem čtyři různá řešení domovních štítů a střechy.

Tradiční venkovský charakter

Svým řešením se řetězová výstavba vrací ke kořenům české vesnice – k harmonickému spojení člověka a přírody, starého a nového. Styl bydlení v satelitech bez veřejného prostoru je podle autorů projektu sociálně neúnosný. Život v kultivovaném prostředí navrženém v duchu tradiční české vesnice naopak umožňuje plnohodnotný život a rozvoj sousedských vztahů.

„Zástavba luk a polí na území vesnic v příměstské aglomeraci je dnes již běžným folklórem. U projektu Na Křížení cest bylo naším cílem najít hospodárnou cestu, jak využít zelenou louku ve smyslu efektivního nakládání se zdroji, s půdou a s lidskou prací. Dílčím cílem pak bylo vyhnout se developerštině předcházejících 30 let volného trhu, ale vytvořit prostor pro rodiny a dobré sousedské vztahy,“vysvětluje Jan Ret, architekt Ateliéru k světu.

Na Křížení cest - interiér
Na Křížení cest – interiér | Zdroj: LoopWay

Řetězová výstavba se přehledným a logickým uspořádáním prostoru vymezuje vůči neregulované „sídelní kaši“. Svou soudržností navíc podporuje vznik funkčních sociálních vazeb. Zástavba je koncipována tak, aby k sobě lidé měli blíž. Společné prostory mezi domy doplní stojany na kola, herní a cvičební prvky nebo lavičky se stoly a ohništěm.

Od partnerů ASB

Aby řetězová výstavba dobře fungovala, vyžaduje pečlivé urbanistické řešení a regulaci. Ta se týká zejména doplňkových staveb, které mají v rámci pozemku pevně stanovené místo. Celková zastavěná plocha všech staveb na pozemku zároveň nesmí překročit čtyřicet procent plochy pozemku. Budoucí majitelé tak mají jistotu, že před jejich domem nevznikne jiná stavba. Fasády domů budou v bílé barvě a jednotlivé vstupy do domů budou rozlišené pastelovými barvami. Na výstavbě se budou podílet lokální stavební firmy.

„Koncept řetězové výstavby je již registrovaný a chráněný, ale rádi ho nabídneme i jiným firmám. Doufáme, že Na Křížení cest je sice první, ale nikoliv poslední realizovaný projekt, který vznikne dle našeho průmyslového vzoru,“ doplňuje spolumajitel LoopWay, Richard Myslivec.

red