Vesnický dům

Partneři sekce:

V zadání této stavby stál návrh současného vesnického domu. Jak také jinak, stavebník je zemědělec, žije na vesnici a venkovská klasika v dobrém slova smyslu byla tedy jasnou volbou. Avšak na první pohled jednoduchý požadavek tak prostý ve skutečnosti nebyl.

Pro architekty z ateliéru ORA, které zadavatel oslovil, to bylo přání poněkud zapeklité, neboť dnešní vesnice již ve většině případů nerespektuje dřívější urbanistické zásady a často i stavby samotné jako by již nechtěly mít nic společného s charakterem místa, kde stojí.

Návrat k respektu vůči vesnici

Těžištěm a výkladní skříní každé vesnice je, nebo spíše by být měla, náves, ovšem novostavby již jako by k ní nepatřily – nerespektují uliční čáru, orientaci hřebene střechy či její tvar. V souladu s celkem by měly být i vysazené dřeviny a charakter předzahrádek s vysazenými květinami.

Podkroví
Interiér domu
Interiér věsnického domu
Jídelna
Schodiště
současný vesnický dům 2
současný vesnický dům
Stavba je štítem s arkýřem s rozměrným oknem obrácena do ulice arkýř se jemně prolamuje fasádou domu a opticky tak její povrch změkčuje

„Pro začátek jsme se museli vydat na poznávací cestu po současné moravské vesnici,“ vysvětluje Jan Hora, „a definovat, co pojem vesnický dům dnes znamená. V současnosti se na vesnici staví často nekontextuálně, v rozporu se staletým územním rozvojem a bezohledně k okolí. Vesnický dům se nemůže chovat jako městská vila, měl by se znovu otevřít k ulici a nastavit jí tvář, tedy okno, místo zadnice reprezentované v současnosti garáží. Protipólem je pak dvůr, poskytující potřebné soukromí.“

Stavba je štítem s arkýřem s rozměrným oknem obrácena do ulice arkýř se jemně prolamuje fasádou domu a opticky tak její povrch změkčuje

Pozemek se nachází na kraji obce, kde klasickou vesnickou strukturu ukončuje vila městského charakteru, nový dům stojí tedy již na hraně původního a nového urbanismu. Půdorys objektu je v zásadě dán úzkým a svažitým pozemkem – i hmota domu, dle požadavků investora jednopodlažního, je v souladu s jeho tvarem protáhlá. Měřítkem a poměrem délky k šířce se stavba blíží původním domům.

„Vracíme stavební čáru k ulici a dům situujeme na hranu pozemku se sousedem tak, jak nám to jen normy a vzájemné vztahy umožňují. Nejraději bychom stavěli na hranici parcely.“ Aby objekt v lokalitě nevyčníval, ale naopak s ní splynul a respektoval přirozenou svažitou topografii pozemku, je pozvolna zapouštěn do terénu.

Nepřehlédněte: Originální rekonstrukce podkroví

Dům tradiční i soudobý zároveň

Konstrukce stavby je zděná, stavebním materiálem jsou běžné plynosilikátové tvárnice, i když ve hře byla – vzhledem k pracovní oblasti majitele, i udusaná hlína. Pro oživení a nenásilnou dekorativnost sáhli autoři návrhu po dřevě, které užívají s jistotou a umírněností venku i uvnitř domu.

Podkroví

Stavba je štítem s arkýřem s rozměrným oknem obrácena do ulice, arkýř se jemně prolamuje fasádou domu a opticky tak její povrch změkčuje. Jde o nejvýraznější motiv celého objektu – velké okno umístěné v arkýři poskytuje maximální výhled, zprostředkovává kontakt s ulicí a současným způsobem zpodobňuje reprezentativní průčelí vesnického domu.

Přečtěte si také – Dům za humny: moderní hanácká stodola

Stavba netrpí častým neduhem malých oken a je oproštěna od přehnaného romantismu, přitom si však zachovává celkovou jemnost a současně také čistotu stylu.

současný vesnický dům 2

Názor architektů:
Dům byl naše první komerční zadání. Stavebníci nám tak projevili obrovskou důvěru. Realizace trvala tři roky, i s projektem čtyři. Za tu dobu jsme s investory navázali přátelské vztahy a do Božic se stále rádi vracíme. Dům hledá odpověď na otázku, jak zacházet s archetypem vesnického stavení. Jde o formálně prostou stavbu, která však odpovídá současnému životnímu stylu. Střecha je červená a zdi bělostné tak, že jeden musí ve vyprahlém jihomoravském létě mhouřit oči.
Základní údaje:
Název projektu: Vesnický dům
Architekt: ORA, Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Veisser, www.o-r-a.cz;
Klient: Soukromá osoba
Zastavěná plocha 191 m2
Užitná plocha: 169 m2
Projekt: 2013
Realizace: 2018
Foto: Boys Play Nice
Text: Daniela Bartošová