ASB Články na tému

Cementotřískové desky

Fasádní nebo interiérový obklad z deskových materiálů může mít rozličné podoby. Oproti unifikovaným keramickým obkladům nebo dřevěným lamelám je možné opláštění doslova vyskládat z formátů s rozdílnými rozměry.

Výrazným prvkem na bytových domech jsou lodžie a balkony. A právě lodžie a balkony a především pak jejich pojetí a barevnost umí posunout celkový dojem z domu na docela jinou úroveň. Vzhled je ale přitom jenom jedním z mnoha důležitých požadavků, které musí výplň zábradlí splňovat.

Osobitý a jedinečný vzhled obkladových materiálů dnes neovlivní pouze volba zajímavého barevného odstínu, ale i různorodost povrchu. Cementotřískové desky nabízí několik variant typů, které jsou vhodné nejen pro opláštění staveb, podbití přesahu střech, popřípadě obkladů soklů, ale i jako doplněk pro opláštění v interiéru.

Výsledný vzhled odvětrané fasády je podstatný pro celkový dojem ze stavby. Stabilním a pevným materiálem, který nabízí rozmanitost tvarů, povrchů i barev, jsou cementotřískové desky CETRIS® . Ty patří mezi cenově nejdostupnější materiály pro odvětrané fasády u nás a jsou vhodné jak pro opláštění staveb, podbití přesahu střech, tak k obložení soklů nebo výplní zábradlí.

Prostorová akustika hodnotí šíření hluku v místnostech budov. Sledování vlastností prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech  jako jsou například shromažďovací a sportovní prostory. Mimo tyto prostory je vhodné řešit prostorovou akustiku i v průmyslových provozech, kde může správné řešení pohltivosti prostoru přispět ke snížení hluku v interiéru.

Požadavky na rychlost a přesnost výstavby se neustále zvyšují. Vhodný konstrukční systém, které dokáže uspokojit tyto a všechny další požadavky investorů, je modulární výstavba.