Chyby při provádění opláštění z desek CETRIS®

Zdroj: CIDEM

Cementotřískové desky, vyráběné už od roku 1991 pod obchodním názvem CETRIS® , jsou vhodné nejen do vnitřního prostředí, ale i do exteriéru.

Mezi nejčastější aplikace patří suché montované podlahy, stěny, podhledy, opláštění budov a protipožární aplikace. Pro  správné zabudování desek na stavbě a jejich dokonalé fungování je však nutné zohlednit jejich specifické vlastnosti a především dodržovat doporučené technologické předpisy.

Cementotřísková deska  CETRIS® je složena z dřevní hmoty, cementu, vody a hydratačních přísad. Jednou z vlastností tohoto výrobku, který obsahuje podíl dřevní hmoty, je lineární roztažnost a smrštění při změnách vlhkosti ovzduší.

Toto přirozené chování je nutno zohlednit zejména při použití desek CETRIS® v exteriéru, kde je zapotřebí umožnit deskám CETRIS® dilatovat. Je třeba zdůraznit, že rozměrové změny nemají na jejich kvalitu ani na trvanlivost žádný vliv.

Pokud je deska CETRIS® použita na opláštění stěny, podhled,  případně sokl ve venkovním prostředí je kotvení desky řešeno do předvrtaných otvorů – posuvných bodů o průměru 10 mm.

Kotven nevhodnym typem sroubu se zapustnou hlavou desky CETRIS kladeny nasraz beze spary 1
Kotvení nevhodným typem šroubu se zapustnou hlavou, desky CETRIS jsou kladeny špatně nasraz beze spáry | Zdroj: CIDEM

Fixace je řešena šrouby s podložkou a těsnící gumou (EPDM), případně nýty o průměru kotvícího prvku do 5 mm. Nutné je umožnění smrštění / roztažení desky CETRIS® v místě kotvení, proto při šroubování nesmí dojít při utahování k zatlačení podložky do desky. Při nýtování je nutno použít distanční nástavec – aby vznikla vůle mezi hlavou nýtu a samotnou deskou.

Pro zajištění polohy desky je vždy minimálně jeden bod řešen jako pevný (předvrtání shodné jako průměr šroubu / nýtu), současně je nutno dodržet minimální odstupy krajních otvorů od svislých a vodorovných hran.

Bohužel se stále objevují  případy chybné montáže fasádních obkladů z desek CETRIS®, kdy je kotvení řešeno vruty se zápustnou hlavou, případně desky CETRIS® nejsou dostatečně předvrtány nebo dokonce  nejsou vůbec  přiznány spáry mezi deskami CETRIS®.

Nizky odstup krajnich sroubu od hrany desky CETRIS
Nízký odstup krajních šroubů od hrany desky CETRIS | Zdroj: CIDEM

V těchto případech pak nastává  praskání cementotřískové desky CETRIS®  a to zejména v místech s uchycením v rohu. Podrobný technologický postup montáže najdete na www.cetris.cz

Ztráta barevného odstínu vrchniho nátěru desek CETRIS 
Ztráta barevného odstínu vrchniho nátěru desek CETRIS  | Zdroj: CIDEM

Neméně důležité je pak i dodržování předepsaného postupu u provádění povrchových úprav. Nejčastěji používanou povrchovou úpravou cementotřískových desek CETRIS® BASIC je nátěr. Použité nátěrové hmoty pro tento účel musí ale vzhledem k použití desek (exteriér – fasádní obklady) splnit několik požadavků.

Při provádění nátěrů na stavbách dochází k aplikaci nevhodných barev, popřípadě nedodržení stanovených postupů, což způsobuje nejčastěji tyto defekty :

vápenné výkvěty. Nejčastěji dochází ke vzniku vápenného výkvětu při nedostatečné tloušťce povrchové úpravy, popřípadě při úplné absenci nánosu základní barvy a to i na  na rubové – zadní – straně desky.

Pokud se neřeší odstranění vzniklého vápenného výkvětu na povrchové úpravě včas, dochází k degradaci samotného nátěru a nevratné změně barevného odstínu. V takovém případě již samotné čistění nepostačí a  je nutno po očištění nanést 1-2 nátěry nátěrové hmoty vhodné pro povrchovou úpravu minerálních podkladů.

– odlupování, praskání nátěru. Tento jev nastává při nedostatečném očištění podkladu od prachu, nečistot, olejů, mastnoty a při neprovedení penetračního nátěru.

– ztráta barevného odstínu. K vyblednutí barevného odstínu dochází zejména při absenci, popřípadě nedostatečné tloušťce základního nátěru. Základní nátěr v podstatě stabilizuje – „neutralizuje“  – podklad tedy celou  desku. K vyblednutí barevného odstínu může také dojít použitím vrchní nátěrové hmoty obsahující pigmenty s nízkou odolností ve venkovním prostředí.

Před provedením omítek na desky CETRIS je nutno nejprve nalepit fasádní izolaci
Před provedením omítek na desky CETRIS je nutno nejprve nalepit fasádní izolaci | Zdroj: CIDEM

Specifický technologický postup je stanoven pro provádění omítek na desky CETRIS®  BASIC v exteriéru.  Nejprve je nutno  na napenetrovaný podklad přilepit a mechanicky přikotvit separační vrstvu fasádního izolantu o tl. min. 30 mm, poté následuje stěrka s výztužnou tkaninou a omítka.

Při absenci separační vrstvy fasádní izolace dochází ke vzniku trhlinek v omítce, v místě spár mezi deskami CETRIS®.

ZDROJ: PR článek společnosti CIDEM