Partneři sekce:

Stavba v zimě: tipy, triky, zásady

Zdroj: shutterstock

Běžné stavební úkony se na stavbě provádí za teplot do 5 °C, jakmile tedy přijde pozdní podzim či zima, je jasné, že se možnosti práce na stavbě značně zúží – dle stavu rozpracovanosti možná i zcela zastaví – až do jarních měsíců. Co tedy v zimě můžeme dělat a jaké zásady je tedy třeba při stavebních pracích v zimě dodržet?

Ochrana materiálu

Veškeré nepoužité materiály musí být striktně chráněny před povětrnostními vlivy a před působením počasí – ať už se jedná o cihly, pytle s maltou či stavební doplňky, vše musí být uskladněno v suchu a za teploty nad -5 °C. V případě zdící pěny se teploty musí pohybovat mezi 10 a 30 °C.

Podmínky musí být bedlivě hlídány i při samotných stavebních pracích. Při zdění nesmí na cihlách být zbytky námrazy, sněhu, nečistot či prachu. V zimním období se rovněž vyvarujeme jakéhokoli namáčení stavebních materiálů – naopak dbáme, aby všechny tvarovky či cihly byly suché.

Hrubá stavba v zimě

V průběhu zpracování a tuhnutí malty striktně dbáme, aby se teploty pohybovaly nad -5 °C, a to přestože používáme zimní variantu malty! Při pracích kolem 0 °C není nutné předehřívat záměsovou vodu, za teplot pod bodem mrazu ovšem vodu ohřejeme na zhruba 30 °C.

POZOR!
Zimní malty lze zpracovávat do teploty +15 °C, v létě jsou tyto malty pro stavební práce zcela nevhodné!

Všechny dokončené stavební úseky pečlivě chráníme, stejně jako samotný materiál, před vlivy počasí a před větrem. Před začátkem stavebních prací sledujeme předpověď počasí – teplota nesmí v průběhu 14 dnů po vyzdění klesnout pod -5 °C. Pokud přeci jen překvapí chladnější počasí, můžeme fólií zakryté zdivo obložit beze spár polystyrénem. V takovém případě můžeme uvažovat s krátkodobým poklesem až na -10 °C. Je ovšem třeba uvažovat, že teploty pod +5 °C nejsou započítány do nutné technologické přestávky potřebné k následnému, bezproblémovému statickému zatížení zdiva či před omítáním.

Jakékoli nedodržení stavebních postupů či podcenění aktuálního počasí či předpovědí může vést k dodatečným nákladům – kvalita provedených stavebních prací má dopad na finální kvalitu stavby a to vč. potenciálních deformací a problémů. Čím je teplota při provádění nižší, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku trhlin a statických problémů konstrukce.

Co je v zimě bezpečné?

Přestože je řada stavebních prací, které není v zimě zcela bezpečné provádět, je i celá řada úkonů, které naopak na zimu odložit můžeme. Pokud je stavba „uzavřená“, tedy s vyzděnými obvodovými zdmi, stropem a zakrytými stavebními otvory, pak by teplota uvnitř objektu neměla klesnout pod 8 °C. To samozřejmě umožňuje celou řadu prací uvnitř objektu a to od zdění příček, přes realizaci omítek až po montáže sanity či obkládání.

Ve stávajících objektech se rovněž může stát, že v zimě přijde ke slovu akutní rekonstrukce – například výměna oken. I zde je mnohem vhodnější počkat na jarní teploty, ale v urgentních případech lze využít speciální zimní PU pěny. Při výměně oken je třeba pamatovat, že čím je větší zima, tím déle pěna tuhne. I při výměně pak platí, stejně jako při zdění, že musíme vynechat dodatečné vlhčení konstrukce, jelikož by jakákoli dodatečná voda mohla v konstrukci zmrznout a způsobit více škody než užitku.

Nátěry a penetrace

Na co v zimě můžeme zcela zapomenout, jsou nátěry. Při nátěrech by teplota neměla klesnout pod cca 10 °C, ideálně by se měly pohybovat mezi 15 až 20 °C. A proč se tak děje? Syntetické nátěrové hmoty při nízkých teplotách více tuhnou, špatně se vsakují do porézních hmot a výrazně se prodlužuje doba jejich schnutí. Vlivem mrazu rovněž barvy nedrží a loupou se.

Rovněž penetrování a impregnace je lepší nechat na příznivější, teplejší počasí – voda při těchto úkonech se v zimě odpařuje velmi pomalu, což by mohlo ohrozit nejen efektivitu samotné penetrace či impregnování, ale i penetrovaný/impregnovaný materiál.

Od partnerů ASB

Lepení

Jak bylo již dříve zmíněno, lepení obkladů v zimě možné je, pokud je stavba uzavřená a uvnitř objektu přetrvává teplota mezi +5 až 10 °C. Složitější je situace u montážních pěn (doporučeno + 20 až 25 °C), lepení koberců (+18 až 25 °C).

Rozvody a kabeláž

Kabely s pláštěm z PVC je možné pokládat do +4 °C, trubky z PE-HD snesnou pouze +5 °C. Při nižších teplotách materiály křehnou a hrozí jejich poškození – to samozřejmě platí i v případě, že ponecháme v zimě kabely či potrubí odhalená a vystavená vlivům počasí. Stejně jako v předchozích případech je proto třeba materiály pečlivě chránit před povětrnostními vlivy a počasím, aby nedošlo k jejich poškození ještě dříve, než budou uvedeny do provozu.

Text: Ing. Eliška Hřebenářová redakce magazínu TZB Haustechnik a Realizace staveb
Foto: Shutterstock
RubrikyStavebnictví