Izolace a parapet

Problematické detaily 10: Montáž vnitřních parapetů

Partneři sekce:

Přestože montáž vnějších parapetů je jednoznačně mnohem složitější disciplína, která vyžaduje příslušné znalosti, pečlivost a přesnost, montáž vnitřních parapetů má rovněž svá pravidla. Jak tedy správně provést vnitřní parapet?

Zaměření parapetní desky (novostavba)

V první řadě zaměříme hloubku budoucího parapetu, tj. hloubku stavebního otvoru od hrany interiérové stěny až k okennímu rámu. K tomuto číslu připočítáme zhruba 10 mm, o které bude deska zapuštěna pod okenní profil, a dalších zhruba 30 mm, o které bude deska přesahovat do interiéru.

Následně zaměříme délku od ostění k ostění. K této hodnotě připočítáme 2x 20 mm, tedy 20 mm (na každou stranu), o které bude parapet zapuštěn do omítky.

Zaměření parapetní desky (rekonstrukce)

Nejprve si musíme do stávající situace promítnout okenní rám, který budeme nově osazovat. Tento rám si vyznačíme do stávajícího otvoru, abychom mohli přesně změřit budoucí vnitřní parapet. Zkontrolujeme přesah stávajícího parapetu, zda odpovídá naší představě přesahu pro parapet nový. Pokud přesah odpovídá 30 mm, máme zaměření o to lehčí. Pokud neodpovídá, čeká nás jednoduchá matematika.

Od vyznačené rysky budoucího nového rámu změříme stávající parapet. Od naměřeného čísla odečteme nevyhovující přesah a přičteme 30 mm přesah do interiéru a 10 mm přesah pod rám nového okna.

Příklad

Původní parapet měl přesah 15 mm, hloubka parapetu k hraně budoucího okenního rámu byla naměřena 224 mm.
Přesah původního parapetu do interiéru není vyhovující. Hodnotu proto odečteme >> 224 – 15 = 209 mm.
K této nové hodnotě připočteme nové přesahy do interiéru i pod okenní rám >> 209 + 30 + 10 = 249 mm.
V tomto modelovém případě potřebujeme parapet široký 250 mm.

Nyní už jen zbývá zaměřit délku parapetní desky od ostění k ostění a připočítáme 40 mm >> tj. 2x 20 mm, o které bude parapet zapuštěn na každé straně.

Montáž vnitřního parapetu

Podklad, kam budeme lepit vnitřní parapet, musí být pevný, soudržný, rovný a očištěný od všech nečistot a prachu. Parapet nelze montovat na vlhký nebo nevyzrálý podklad! Podklad zároveň musí být cca 20-25 mm pod hranou okenního rámu, abychom mohli parapet správně umístit a zasunout.

Parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom ho zabezpečili proti vytržení. Pokud parapet nelze z jakéhokoli důvodu zasunout, je třeba jej připevnit kovovými/plastovými profily.

Při osazování parapetu by měla mezi parapetem a špaletou okna zůstat mezírka cca 2 mm, kterou finálně začistíme akrylátovým tmelem. Při úpravě nebo zkracování desky dbáme na co nejmenší poškození laminátové vrstvy, abychom ochránili vnitřek před pronikáním vlhkosti.

Po zkoušce desky přistoupíme k lepení. Na připravený podklad naneseme montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet a pomocí vodováhy ho vyrovnáme a podložíme klínky. V případě potřeby je možné aplikovat pěnu ze spodní strany parapetu.

Takto vyrovnaný a zafixovaný parapet ponecháme cca 15 minut v klidu, aby pěna vytvrdla. Následně můžeme odstranit klínky a vyplnit spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem a mezi parapetem a zdivem akrylátovým tmelem.

Po dokončení montáže parapetu už neprovádíme stavební práce vyžadující vlhký proces. Parapety nepoužíváme jako pracovní plochu, nestoupáme na ně, nechodíme po nich.

red