ASB Články na tému

problematické detaily

Jednou z neodmyslitelných součástí každého domu je komín. Komíny jsou realizovány ideálně z nehořlavých (nebo nesnadno hořlavých) materiálů a musí obsahovat nezbytné otvory – sopouchy, kontrolní otvory, kondenzační jímku, ev. vybírací/vymetací otvory. V současné době se na stavbách setkáme s vícevrstvými komíny, jednovrstvé potkáme již pouze na stávajících objektech.

Zpravidla máme dvě možnosti, jak získat pitnou vodu pro stavěný objekt, tedy buď z vlastní studny nebo z vodovodního řádu. U vlastní studny je ovšem třeba zvážit riziko vyschnutí zdroje, což se v posledních letech a některých lokalitách stává velmi často. Napojení na vodovodní řád by tak mělo být samozřejmostí, i když plánujeme majoritně používat vodu z vlastního zdroje.

Jakmile jsou naše základy připraveny a všechen beton úspěšně vytvrdl, můžeme se pustit do izolace základů či podsklepených částí domu. Základy bychom měli izolovat zejména proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, ale neměli bychom zapomenout ani na tepelnou izolaci. A to zejména, pokud máme v plánu podsklepené prostory v budoucnu využívat i jinak, než jen jako úložiště nářadí a kompotů.

Nejčastějším způsobem zakládání staveb je na základové pásy – samozřejmě pokud projekt nepočítá s výrazným bodovým zatížením, jako je například sloup, v takovém případě se musí přikročit k alternativním způsobům založení, které bude schopno takové zatížení přenést.

Ztužující věnec je neodmyslitelnou součástí staveb, bez které reálně hrozí závažné statické problémy či v konečném důsledku vynucená rozsáhlá rekonstrukce objektu či v nejhorším případě i demolice.

Přestože montáž vnějších parapetů je jednoznačně mnohem složitější disciplína, která vyžaduje příslušné znalosti, pečlivost a přesnost, montáž vnitřních parapetů má rovněž svá pravidla. Jak tedy správně provést vnitřní parapet?