shutterstock 1557590801

Problematické detaily 11: Betonáž základů – kari síť

Partneři sekce:

Alfou a omegou každé dobře provedené základové desky, ev. základových pasů, je dostatečný počet kari sítí a jejich správné uložení.

Před započetím prací bychom měli mít dostatečně připravenou plochu i veškeré plány – odstraníme porost, oplotíme pozemek, zajistíme elektřinu a vodu, zaměříme stavbu, prostudujeme stavební dokumentaci, probereme možnosti s geodetem, provedeme skrývku orné půdy, vyměříme a vytyčíme základy…

Než přistoupíme k samotné práci, měli bychom mít rovněž zajištěný dovoz betonové směsi. Termíny je vhodné konzultovat s betonárkou alespoň 2 měsíce dopředu, abychom měli jistotu, že v požadovaném termínu bude mít betonárka volnou kapacitu a tedy i možnost dovézt materiál právě na naši stavbu.

Nákup a uskladnění

Před pokládkou bychom měli mít jasno, kolik kari sítí budeme potřebovat. Kari síť by se vždy měla překládat přes sebe o tři oka, což je nezbytně nutné vzít v potaz při výpočtu potřebných kusů. Při skladování dovezených kari sítí musíme dbát na to, aby nedocházelo k jejich prohýbání, ohýbání, kroucení nebo jinému poškození rovinnosti. Ideální je proto uložení na rovný, zpevněný povrch, případně opření svisle tak, aby nedocházelo k průhybu.

Kari sítě ukládáme do základu co nejdříve, abychom minimalizovali šanci na deformaci jejich rovinnosti.

Uložení kari sítě

Sítě se pokládají na předem připravený, zpevněný povrch, který v případě základů sestává ze zarovnaného, zhutněného kameniva. I zde platí, že by měl povrch být připravený tak, aby kari sítě neměly šanci se deformovat, než dojde k jejich zalití.

V prvním kroku je pokládáme do jednotlivých polí základové desky přímo na kamenivo, abychom ověřili, že vše sedí dle našeho předpokladu. Dbáme na přesah tří ok na všech stycích dvou sítí!

V místech potrubí či překonání překážet musíme do sítě vyřezat otvory pomocí brusky nebo okružní pily. Sítě rovněž nikdy nesmí přesahovat nad úroveň základu – pokud by se to stalo, někde jsme něco provedli nesprávně (špatně zaměřený základ, nerovný podklad, nezkrácený přesah sítě…)

Distančníky

Kari sítě, přestože jsme pro ně připravili podklad z kameniva, na tomto kamenivu nesmí sítě ležet dlouhodobě – proto je třeba použít tzv. distančníky, kterými se sítě podloží. Jako distančník může sloužit například kousek nalámané tvárnice. Musíme ovšem dbát, abychom dodrželi rovinnost podkladu a minimální zakrytí kari sítě betonem při betonáži!

Distančníky je třeba umístit tak, aby se kari sítě nikde nedotýkaly kameniva.

Navázání sítí

Sítě na sebe navazujeme pomocí vázacího drátu. Vázání by mělo proběhnout vždy na několika místech, abychom zamezili pohybu kari sítí při vylévání betonem. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že po celou dobu práce s betonem se budeme pohybovat právě na kari sítích, takže jejich svázání musí být skutečně pevné a precizní.

V této fázi rovněž můžeme ještě napravit některé přesahy kari sítě nad úroveň základové desky – pokud sítě neležely dostatečně rovně nebo se vzájemně nadzvedávaly, svázáním by mělo dojít k jejich správnému uložení a přesah by měl zmizet.

Při vázání vždy kontrolujeme pohledem z boční úrovně základů, jestli v některých místech kari síť nepřesahuje úroveň základu. V této fázi je přesah možné řešit zaražením distančníku hlouběji do podkladového kameniva.

Jakmile máme připravenou kari síť v celé ploše plánovaného základu, můžeme přejít k samotné betonáži.

red