10 Dokončení u okapu

Renovace balkónu nebo lodžie (pracovní postup)

Keramické obklady na stěnách, dlažby na podlahách, ale i dnes velmi moderní lepený přírodní či umělý kámen, nás provází interiéry i exteriéry budov pro bydlení, administrativu, občanskou vybavenost i v průmyslových objektech.
Možnosti obnovy balkonových konstrukcí

Možnosti obnovy balkonových konstrukcí

Častým problémem bytů v panelových, bytových domech je nedostatek prostoru na úzkých lodžiích. Řešením mohou být balkonové konstrukce, které se zavěsí či předsadí před lodžii, a tak její plochu zvětší.
Rekonstrukce teras bytového domu

Rekonstrukce teras bytového domu

Velká terasa náležící k bytu v bytovém domě výrazně rozšiřuje užitnou plochu bytu a zejména v letním období vytváří zcela jiný komfort bydlení. Jedná se však o jednu z nejnáročnějších obalových konstrukcí domu. Jsou na ni kladeny požadavky jak z hlediska provozu …
Zhotovení dlažby na balkonové konstrukci

Zhotovení dlažby na balkonové konstrukci

Dlažba na balkoně bude vystavena slunci, dešti a mrazu. Aby byla odolná, je třeba zvolit nejen správný způsob kladení, ale i vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní. Při obnově balkonu je potřeba odstranit starou keramickou dlažbu, často …
Návrh bezpečnostního odvodnění střech

Návrh bezpečnostního odvodnění střech

Jak zabezpečit jejich odvodnění při tzv. stoletém dešti? Přívalové srážky zvyšují nároky nejen na konstrukční řešení střech, balkonů a lodžií, ale vyžadují přijmout i opatření k jejich plynulému odvodnění. Vzhledem k tomu, že během silných srážek v krátké době je …
Osm kroků pro (staro)nový balkon

Osm kroků pro (staro)nový balkon

Dlažba na balkoně musí něco vydržet. Bude vystavena slunci, ale také dešti a mrazu. Aby byla opravdu odolná, vyplatí se nejen zvolit správný postup pokládky, ale také vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní.
Program PANEL 2013+

Program PANEL 2013+

Startuje příjem žádostí o zvýhodněné úvěry na opravy a modernizaci bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. V rámci programu Panel 2013+ mohou o úvěr žádat vlastníci bytového fondu, města, obce i družstva a společenství vlastníků. …
Opravy obkladů a dlažeb na balkonech a terasách

Opravy obkladů a dlažeb na balkonech a terasách

Nekvalitně přilepená dlažba nebo průsak vody patří mezi časté příčiny rekonstrukce balkonů a teras. Klimatické podmínky denně prověřují kvalitu stavebních materiálů i důslednost práce zhotovitelů na těchto exponovaných konstrukcích. Dodržování správného technologického postupu a vhodné skladby materiálů se …
Nesprávný způsob zateplování panelových objektů dvěma odbornými firmami

Nesprávný způsob zateplování panelových objektů dvěma odbornými firmami

Důvodem dodatečného zateplování obvodových plášťů panelových budov je v současné době obvykle nedodržení normových požadavků z tepelněvlhkostního hlediska. Zateplování se provádí kontaktním způsobem s použitím expandovaného polystyrenu nebo desek z minerálních vláken. Ne vždycky se však podaří provést zateplení …
Nový balkonový systém jako doplněk ETICS

Nový balkonový systém jako doplněk ETICS

Současné zateplovací systémy nesoucí označení CE (schválené podle evropských technických specifikací) mají pozitivně ověřený předpoklad životnosti minimálně 25 let. Je však potřeba použít nejen ETICS, který vyhověl všem souvisejícím požadavkům, ale důležitý je také jeho …

Statické poruchy lodžií a balkonů panelových budov

Jedním z největších dědictví z období socializmu jsou panelové domy se všemi jejich nedokonalostmi. Ty vyplou­vají s postupujícím časem stále výrazněji na povrch. K závažnějším vadám patří statické poruchy lodžií a balkonů. Diagnostika a včasná sanace může zabránit jejich postupné degradaci.