ASB Články na téma

opravy balkonu

Keramické obklady na stěnách, dlažby na podlahách, ale i dnes velmi moderní lepený přírodní či umělý kámen, nás provází interiéry i exteriéry budov pro bydlení, administrativu, občanskou vybavenost i v průmyslových objektech.

Častým problémem bytů v panelových, bytových domech je nedostatek prostoru na úzkých lodžiích. Řešením mohou být balkonové konstrukce, které se zavěsí či předsadí před lodžii, a tak její plochu zvětší.

Velká terasa náležící k bytu v bytovém domě výrazně rozšiřuje užitnou plochu bytu a zejména v letním období vytváří zcela jiný komfort bydlení. Jedná se však o jednu z nejnáročnějších obalových konstrukcí domu. Jsou na ni kladeny požadavky jak z hlediska provozu a estetiky, tak z hlediska izolačních funkcí. 

Dlažba na balkoně bude vystavena slunci, dešti a mrazu. Aby byla odolná, je třeba zvolit nejen správný způsob kladení, ale i vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní. Při obnově balkonu je potřeba odstranit starou keramickou dlažbu, často i spádový beton, případně vykonat opravu nosné konstrukce balkonu. 

Jak zabezpečit jejich odvodnění při tzv. stoletém dešti? Přívalové srážky zvyšují nároky nejen na konstrukční řešení střech, balkonů a lodžií, ale vyžadují přijmout i opatření k jejich plynulému odvodnění. Vzhledem k tomu, že během silných srážek v krátké době je možné na ploché střešní konstrukci ohraničené atikou zatížení střechy vodou nebo sněhem do výšky až nad 200 mm, je kromě základního výpočtu gravitačního nebo podtlakového odvodnění nevyhnutelné počítat i s tzv. bezpečnostním nebo nouzovým odvodněním střechy.

Dlažba na balkoně musí něco vydržet. Bude vystavena slunci, ale také dešti a mrazu. Aby byla opravdu odolná, vyplatí se nejen zvolit správný postup pokládky, ale také vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní.

Startuje příjem žádostí o zvýhodněné úvěry na opravy a modernizaci bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. V rámci programu Panel 2013+ mohou o úvěr žádat vlastníci bytového fondu, města, obce i družstva a společenství vlastníků. Státní fond rozvoje bydlení schválil na rok 2013 částku 210 milionů korun pro nastartování programu, je však v případě velkého zájmu připraven vyčlenit na podporu programu až jednu miliardu korun ročně.

Nekvalitně přilepená dlažba nebo průsak vody patří mezi časté příčiny rekonstrukce balkonů a teras. Klimatické podmínky denně prověřují kvalitu stavebních materiálů i důslednost práce zhotovitelů na těchto exponovaných konstrukcích. Dodržování správného technologického postupu a vhodné skladby materiálů se vyplatí. Nedostatečná kvalita výrobků a nedbalost se projeví již velmi brzo po rekonstrukci.

Stavitelem bytového domu v Plzni byl v roce 1927 František Fína. Po 82 letech bylo nezbytné cihlový dům zrekonstruovat, proto byly navrženy jeho opravy – sanace vlhkého zdiva a následné zateplení stěn obvodového pláště domu a oprava balkonů.

Důvodem dodatečného zateplování obvodových plášťů panelových budov je v současné době obvykle nedodržení normových požadavků z tepelněvlhkostního hlediska. Zateplování se provádí kontaktním způsobem s použitím expandovaného polystyrenu nebo desek z minerálních vláken. Ne vždycky se však podaří provést zateplení bez technologických závad. V příspěvku je uvedeno několik případů.

Současné zateplovací systémy nesoucí označení CE (schválené podle evropských technických specifikací) mají pozitivně ověřený předpoklad životnosti minimálně 25 let. Je však potřeba použít nejen ETICS, který vyhověl všem souvisejícím požadavkům, ale důležitý je také jeho správný výběr, správné zabudování do stavby a také odpovídající údržba a užívání. Nezbytné je také provést revizi stávajících konstrukcí a případnou sanaci balkonů a lodžií uskutečnit ještě před aplikací ETICS.

Jedním z největších dědictví z období socializmu jsou panelové domy se všemi jejich nedokonalostmi. Ty vyplou­vají s postupujícím časem stále výrazněji na povrch. K závažnějším vadám patří statické poruchy lodžií a balkonů. Diagnostika a včasná sanace může zabránit jejich postupné degradaci.