Partneři sekce:

Hrubá stavba v detailu: Sanace balkonové desky (pracovní postup)

00Baumit vizualizacia nahrada balkon 29.10.2020
Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

Častými defekty balkonové desky jsou poruchy způsobené degradací betonu, zkorodováním zábradlí nebo obnažené výztuže balkonové desky. Takto porušené konstrukce je nutno sanovat.

Co budete potřebovat?

 • Systém Baumit Beto System
 • Antikorozní nátěr
  • Baumit BetoProtect. spotřeba: přibližně 0,2 kg/bm výztuže (při dvou nátěrech), min. tloušťka vrstvy: 1 mm, plastové vědro 2 kg
 • Adhezní můstek
  • Baumit BetoHaft, spotřeba: 1,5 až 3 kg/m2 (tloušťka vrstvy: 1 mm, v závislosti na drsnosti opravované vrstvy), zrnitost: 1,5 mm, papírové pytle 25 kg
 • Sanační malta
  • Baumit BetoFill, spotřeba: přibližně 2 kg/m2 (tloušťka vrstvy: 1 mm), tloušťka vrstvy: 10 až 40 mm, papírové pytle 30 kg
 • Betonová stěrka
  • Baumit BetoFinish, spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy: 1 mm), max. tloušťka vrstvy: 5 mm, papírové pytle 25 kg
 • Profil s okapovým nosem

Nářadí

 • dláto, kladivo, sekací kladivo
 • drátěný kartáč nebo drátěný rotační kotouč
 • štětec
 • vysokotlaký čistič
 • nízkootáčkové elektronické míchadlo
 • čistá nádoba na míchání
 • tvrdý kartáč
 • plastová fólie
 • polystyrenové hladítko

 

01 | Očištění betonové desky

Odlupující a nesoudržné části povrchu balkonové desky se odstraní pomocí dláta, kladiva nebo sekacího kladiva až na zdravý beton.

01Baumit otstranjavane na nezdravi chasti rez
01 | Očištění betonové desky | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

02 | Očištění výztuže

Výztuž se očistí od rzi opískováním, drátěným kartáčem nebo rotačním drátěným kotoučem – měla by mít kovově lesklý vzhled. Povrch ocelové výztuže musí být bez mastnoty, olejů, rzi, zbytků nátěrů a nečistot. Pak se vysokotlakým proudem vody očistí od prachu a jiných nečistot betonová deska.

02Baumit pochistvane na ryzhda rez
02 | Očištění výztuže | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

03 | Ochranný nátěr výztuže

Směs antikorozního nátěru se smíchá s vodou (přibližně 0,44 l / 2 kg) elektrickým míchadlem tak, aby byla homogenní a bez hrudek. Antikorozní nátěr se nanese na výztuž a ocelové prvky štětcem ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší v jiném směru po přibližně 6 h. Minimální tloušťka vrstvy (ve dvou pracovních krocích) musí být min. 1 mm.

03Baumit Betoprotect s chetka rez
03 | Ochranný nátěr výztuže | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

04 | Navlhčení podkladu

Den před nanášením adhezního můstku se podklad ještě jednou dostatečně navlhčí vodou, aby se zajistilo dokonalé spojení můstku s podkladem. Přitom je třeba dbát, aby se na vodorovné ploše nevytvořil vodní film.

04Baumit navlajnjavane predi rabota rez
04 | Navlhčení podkladu | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

05 | Adhezní můstek

Směs adhezního můstku se smíchá v čisté nádobě s vodou (přibližně 3,5 až 5 l / 25 kg) elektrickým míchadlem – musí být homogenní a bez hrudek. Adhezní můstek se na podklad nanese tvrdým kartáčem tak, aby se dosáhlo souvislého pokrytí, čímž se zajistí pevné spojení s dalšími vrstvami. Všechny otvory a dutiny musí být důkladně uzavřeny.

05Baumit Betohaft nanasjane rez
05 | Adhezní můstek | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

06 | Sanační malta

Na adhezní můstek se přítlakem aplikuje sanační malta systémem „čerstvé do čerstvého“. Sanační malta se připraví smícháním směsi s vodou (přibližně 5 až 5,25 l / 30 kg) elektrickým míchadlem – tak vznikne homogenní směs bez hrudek. Směs se nechá 2 až 3 min. odležet a znovu se krátce promíchá. Maltu nelze aplikovat na zaschlý adhezní můstek.

Od partnerů ASB

06Baumit BetoFill ne svlicha rez
06 | Sanační malta | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

07 | Betonová stěrka

Na spodní hranu balkonu se osadí vhodný profil s okapovým nosem. Na sjednocení povrchu se na předvlhčený podklad systémem „čerstvé do čerstvého“ aplikuje betonová stěrka v tloušťce max. 5 mm, která se připraví smícháním směsi s vodou (přibližně 6,5 l / 25 kg) elektrickým míchadlem, čímž vznikne homogenní směs bez hrudek.

07Baumit BetoFinish s vodokap rez
07 | Betonová stěrka | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

08 | Konečná povrchová úprava

Vyrovnané a opravené plochy se musí chránit před velmi rychlým vysycháním pomocí plastové fólie. Po vyzrání jednotlivých vrstev a vyhlazení povrchu se může zrealizovat konečná povrchová úprava. Buď se vytvoří spádová vrstva a položí se dlažba, nebo se aplikuje ochranný nátěr (fasádní barva na stěny).

08Baumit Gotovo rez
08 | Konečná povrchová úprava | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny
Pozor!

Úprava konzistence
Konzistence již tuhnoucí směsi antikorozního nátěru, adhezního můstku, sanační malty a betonové stěrky se nesmí upravovat přidáním další vody.

Optimální teplota
Teplota vzduchu, materiálů a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí materiálů klesnout pod +5 °C a vystoupit nad +30 °C. Během zpracování a zrání sanačních materiálů je třeba ošetřované plochy chránit před nepříznivými vlivy počasí (přímé sluneční záření, silný vítr, déšť).

zpracováno z podkladů firem Baumit a Stavmat Stavebniny