Partneři sekce:

Renovace balkónu nebo lodžie (pracovní postup)

10 Dokončení u okapu

Keramické obklady na stěnách, dlažby na podlahách, ale i dnes velmi moderní lepený přírodní či umělý kámen, nás provází interiéry i exteriéry budov pro bydlení, administrativu, občanskou vybavenost i v průmyslových objektech.

Stále se zvětšující formát lepených obkladů a dlažeb s sebou nese i větší a větší nároky kladené na systémová řešení pro jejich instalace. Důraz na systémovost řešení je podtržený i proto, že často řešíme instalace obkladových prvků a dlažeb ve vlhkých prostředích, v exteriérech i na plochách se zvýšenou frekvencí pohybu jak osob, tak manipulační a dopravní techniky. Poměrně standardní jsou i instalace dlažeb na vytápěné podlahy, kde nosnou vrstvu tvoří jak cementové potěry, tak potěry anhydritové.

Pokud mluvíme o systémových řešeních, je nutné mít na paměti, že je třeba řešit nejen výběr samotného lepidla na obklady a dlažby, ale i produkty pro přípravu podkladů (penetrace, případně vyrovnávací hmoty), ve vlhkých prostředích a exteriérech pak hydroizolační stěrky – a neposlední řadě i samotnou tečku instalace obkladů a dlažeb, tedy spárovací hmoty. Správně navržený systém, který sestává z těchto jednotlivých komponentů, spolu s dobře vybraným obkladem či dlažbou, zaručí správnou funkčnost, estetiku i životnost celého souvrství.

A to je právě nyní, před létem, kdy se většina z nás snaží ozdobit svoje balkony a lodžie kvetoucími rostlinami a těší se, jak tyto prostory využije v parných letních dnech, důležité zejména při jejich případných rekonstrukcích a opravách. Jedním, ze způsobů, jak renovovat svůj balkon nebo lodžii, je využití certifikovaného systému terizol.

Co budete potřebovat?

 • Penetrace
  •             weberpodklad A (savý podklad)
  •             weberpodklad haft (nesavý podklad)
 • Spádová hmota
  •             weberbat opravná hmota
  •             weberbat balkonový
  •             weberbat rapid
 • Lepidlo
  •             weberfor profiflex R
  •             weberfor flex
 • Těsnicí pás
  •             weberBE-14
 • Hydroizolace
  •             terizol
 • Izolační páska
  •             KERDI-KEBA pás Schlüter®
 • Spárovací malta
  •             webercolor premium
 • Provazec
  •             webertěsnící provazec
 • Těsnicí tmel
  •             webercolor POLY

 

01 Příprava

Provedeme penetraci dle podkladu – na savý podklad použijeme weberpodklad A ředěný vodou v poměru 1:10, na nesavý podklad weberpodklad haft, který necháme cca 2 hod. zaschnout.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: weber

02 Spádová vrstva

Spádovou vrstvu vytvoříme buď hmotou weberbat balkonový o tloušťce 10 – 100 mm nebo pomocí rychloopravné hmoty weberbat opravná hmota o tloušťce 1 – 20 mm nebo weberbat rapid o tloušťce 15 – 100 mm. Po vyzrání spádové vrstvy provedeme penetraci pomocí weberpodklad A ředěného vodou v poměru 1:5.

02 Spádová vrstva
02 Spádová vrstva |

03 Hydroizolace kolem okapu

Na nášlapnou plochu balkonu, kam se osadí okapový profil na sucho, a přes perforaci tohoto plechu nanášíme lepidlo weberfor flex nebo weberfor profiflex R. Přes perforovanou část profilu, kterou proniká lepidlo, přiložíme těsnicí pás Schlüter®-KERDI-KEBA, a to tak, že jednu část pásu položíme do lepidla a druhá část je uložená v izolační hmotě terizol (rozumíme podélně). Spojování  balkónového profilu se provádí pomocí spojky která je lepena na dilatační mezeru mezi profily pomocí tmele webercolor POLY. Mezera mezi profily musí být min. 3 mm.

03 Hydroizolace kolem okapu
03 Hydroizolace kolem okapu |

04 Příprava kolem soklu

Do přechodu nášlapné plochy a soklu osadíme pás weberBE 14 s tím, že pás je usazen v terizolu. Musí být však zaručeno, že v koutě tohoto spojení nedojde k přilnutí k podkladním vrstvám (v koutě musí izolační pás pružit).

04 Příprava kolem soklu
04 Příprava kolem soklu |

05 Aplikace terizolu

Celoplošně aplikujeme první vrstvu hydroizolace terizol, a to zubovým hladítkem 4 ×4 mm.

05 Aplikace terizolu
05 Aplikace terizolu |

06 Dokončení terizolu

Po 6 hod. po položení první vrstvy terizolu můžeme přistoupit k nanesení druhé vrstvy téže hmoty. Po dalších 12 hodinách je izolovaná plocha připravená pro nanášení lepidla. Po celou tuto dobu musí být chráněná před slunečním svitem, aby se na povrchu netvořily bubliny.

Od partnerů ASB

06 Dokončení terizolu
06 Dokončení terizolu |

07 Nanášení lepidla

Nanášení lepidla a pokládání dlažby se provádí běžným způsobem, oboustranného nanášení lepidla (weberfor flex nebo weberfor profiflex R ) ve vrstvě 10 mm. Doporučený typ a rozměr používaných dlaždic je TAURUS (označení pro slinutou dlažbu) 300 × 300 mm – (63S, 73S, 76S…) kvůli většímu množství spár. Maximální dilatační celek nesmí překročit 3 × 3 m. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně.

07 Nanášení lepidla
07 Nanášení lepidla |

08 Spárování

Dažbu vyspárujeme maltou webercolor comfort nebo webercolor premium. Minimální tloušťka spáry je 5 mm.

08 Spárování
08 Spárování |

09 Uložení distančního provazce

Do spáry mezi soklem a nášlapnou plochou vložíme distanční miralonový provazec a následně zůstatek volné části spáry vyplníme tmelem webercolor POLY nebo do rohu ve styku dlažba sokl, před lepením soklu vložíme rohovou dilatační lištu Schlüter®-DILEX-EKE.

09 Uložení distančního provazce
09 Uložení distančního provazce |

10 Dokončení u okapu

Webercolor POLY použijeme i pro spáru mezi okapovým plechem a první řadou dlažby (ta je o cca. 5 – 10 mm předsazena).

10 Dokončení u okapu
10 Dokončení u okapu |
red