Cihly, tvárnice

Lícové zdivo představuje nezaměnitelný stavební prvek s jedinečným architektonickým výrazem. Hlavní výhodou lícových cihel je jejich vysoká pevnost, mrazuvzdornost a objemová hmotnost. Na zdění a spárování lícového zdiva jsou určeny speciální druhy spárovacích malt, které díky svému složení nezpůsobují výkvěty na zdivu. Více v článku Malty na zdění a spárování lícového zdiva.

Vysoké budovy mají obvykle několik podzemních podlaží a značné hloubky založení, takže se u nich většinou nevyskytují problémy se splněním podmínek stability pro první skupinu mezních stavů, souvisejících s únosností základové půdy, a to ani při zohlednění seizmických účinků a nárazů větru. Hlavním problémem se stává druhá skupina mezních stavů, která souvisí se sedáním a jeho nerovnoměrnými složkami.

Technickou podporu pro všechny architekty a projektanty pracující s programem ArchiCAD představuje nový elektronický katalog vybraných produktů KM Beta. Součástí katalogu jsou zdicí prvky systému KMB SENDWIX, konkrétně Sendwix 2DF, Sendwix 8DF a Sendwix 6DF, se kterými lze pracovat ve 2D i 3D již v rozměrech skutečně dodávaných výrobcem.

Určení únosnosti existujících historických zděných konstrukcí je mimořádně obtížná úloha s vysokou neurčitostí vstupních parametrů. Svoji roli zde sehrává značná variabilita vlastností zděných konstrukcí použitých v rámci jednoho podlaží či jednoho zděného prvku, například stěny, po celé jeho výšce i délce. Rovněž zde spolupůsobí i různé zásahy do zdiva a degradační procesy probíhající v maltě i kusovém stavivu.

Potřebujete rychle bydlet a chcete za svoje peníze kvalitu pro několik generací? Nová technologie POROTHERM DRYFIX.SYSTEM, která je určena pro zdění z broušených cihel, nabízí rychlé a jednoduché stavění a mnoho dalších výhod. Výstavbu, kde zednickou lžíci nahradila dóza s aplikační pistolí, bez problému zvládnou i ti, kdo staví svépomocí. Nový systém zdění se obejde bez nutnosti zřizovat přípojku vody a elektřiny.  Zdít je možné i v zimě, a to až do -5°C. Speciální pěnu, která je pro zdění potřebná, dostanou stavebníci při nákupu cihel zdarma.

Ceny energií jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výběr budoucího bydlení. Jejich role je obzvláště patrná při výstavbě rodinných domů. Odráží se nejen na volbě celkového systému vytápění, zvoleného média, ale zejména na výběru materiálu, z něhož bude dům postaven. Energetický štítek, který udává spotřebu energie, dnes přitom nemají jen elektrospotřebiče ale i domy. V případě programu POROTHERM DŮM Wienerberger lze získat informace o energetické náročnosti obálky budovy u všech jedenácti vlastních typových domů tohoto programu.

Z jakého materiálu budeme stavět? To je otázka, kterou si položí každý, kdo se rozhodne uskutečnit si svůj sen o rodinném domě. Na trhu je množství různých běžných materiálů, ale co když chceme něco víc, něco ekologického? Z čeho všeho vlastně můžeme stavět?

Představte si, že nejsme první civilizací, jež přišla s nápadem ponechat materiál, který drží čerstvou betonovou směs, navždy svému osudu. Barbarská část staré Evropy v 5. století používala ztracené bednění z cihlového zdiva nebo tenkých kamenných desek. Po patnácti stoletích znovu objevený princip trvale zabudovaného bednění přece jen o něco pokročil. V našich končinách mnozí budovatelé nakonec neodolali – přesvědčila je jednodušší manipulace, nové technologie i materiály. Tvárnice nebo desky, které v první fázi stavby tvoří formu pro betonovou směs, se po vytvrdnutí betonu navždy stanou součástí vodorovných a svislých konstrukcí objektu. Zatímco betonové jádro zpevňuje konstrukce, ztracené bednění stavbu tepelně a zvukově izoluje.

Současné stavební technologie umožňují téměř zázraky. Zdění za mrazu, bez přívodu vody a elektřiny dnes už nepatří do oblasti sci-fi, ale stalo se realitou, s níž se lze setkat na běžné stavbě. Systém POROTHERM DRYFIX.SYSTEM je určen pro výstavbu z broušených cihel POROTHERM CB a zcela mění zavedené technologie zdění z pálených cihel. Na trhu je dostupný výhradně s broušenými cihlami a zákazníkům je k dispozici v systému s cihlami pod značkou POROTHERM CB DF.

Pórobeton je nejvýznamnějším druhem přímo odlehčeného betonu – silikátového kompozitu, pro který jsou charakteristické makropóry vytvořené přímo v jemnozrnné maltě. Podle použitého pojiva se pórobetony dělily na plynobetony spojované cementem a na vápenopískové plynosilikáty. V současnosti se upřednostňuje širší termín pórobeton. Vzhled výrobků je v podstatě dvojí: převážně bílý, je-li plnivem jemný křemičitý písek (pískový pórobeton), nebo v menší míře šedý, pokud je plnivem elektrárenský popílek (popílkový pórobeton).

Energeticky úsporné bydlení je trendem dneška. Rostoucí ceny energií vedou stavebníky k hospodárnosti již při plánování výstavby. Přednost proto zaslouženě dostávají materiály, které již samy o sobě nabízejí výjimečné tepelněizolační vlastnosti a umožňují vznik bydlení s minimálními nároky na energie určené na vytápění. POROTHERM 36,5 Ti patří do kategorie zcela nových speciálních broušených cihel s vnitřní perlitovou výplní. Spojuje v sobě výhody masivního cihelného zdiva a zdiva s tepelnou izolací, a zároveň s tím dovoluje domu dýchat. Stavebníkům přitom nabízí stejně vysokou životnost stavby jako v případě klasického cihlového zdiva. Vzhledem k použité technologii výroby a vlastnímu složení cihly se jedná o zcela ekologický výrobek.

Typickým příkladem jednovrstvé zděné stěny je obvodová (vnější) zděná stěna zhotovená ze svisle děrovaných velkorozměrových cihelných bloků – tvarovek. V tomto příspěvku se budeme věnovat jejich geometrickým charakteristikám, které rozhodují o konstrukčním uspořádání z nich zhotovených stěn.

Společnost Wienerberger představila další novinku ve zdicím systému POROTHERM. Cihla POROTHERM 14 P+D je určena pro realizaci nosných i nenosných příček. Nová příčkovka stavbaře potěší jak tradiční českou šířkou 14 cm, tak skutečností, že v ní lze lépe provádět instalace. Ve srovnání s nenosnou příčkovkou POROTHERM 11,5 P+D také zaujme výhodnou cenou.

Základním kritériem pro hodnocení akustické jakosti prostředí v budovách je průkaz dodržení nejvýše přípustných hodnot hluku, stanovených legislativními předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a na ně navazujícími předpisy.