Nesmrtelná krása – lícová cihla TERCA Klinker
Galerie(4)

Nesmrtelná krása – lícová cihla TERCA Klinker

Partneři sekce:

Pálené lícové cihly se na území ČR původně využívaly především u technických a průmyslových staveb. Změnu přineslo až období funkcionalismu, kdy jejich neotřelý půvab objevili nejen majitelé rodinných domů, ale i podnikatelé jako Baťa, který je nechal uplatnit při výstavbě již legendárních rodinných domů pro dělníky ve Zlíně.
Dnes již světoznámá díla architekta Gočára a dalších není třeba připomínat. Lícové cihly TERCA Klinker v stavebníci oceňují pro jejich estetickou funkci, dlouhou životnost a nulovou potřebu údržby. Fasáda z režného zdiva má i vynikající samočisticí funkci.


Ostře páleným lícovým cihlám (cihlám páleným při vysokých teplotách) se lidově říká zvonivky podle zvuku při jejich poklepu. Vzhledem k použitým surovinám a technologii výroby se jedná o naprosto přírodní, ekologický a recyklovatelný materiál.

Vypálení až do slinutí
Hlavní výhodou lícových cihel je jejich vysoká pevnost, mrazuvzdornost a objemová hmotnost. Jsou proto velmi odolné proti mechanické a chemické zátěži i vlivům klimatických podmínek a počasí.

„Lícové cihly TERCA Klinker se vypalují při velmi vysokých teplotách kolem 1 100 °C,“ vysvětluje Ing. Vladimír Pravda ze společnosti Wienerberger. „Materiál tak naprosto dokonale sline, jeho jednotlivé složky se navzájem spečou.“

Přestože lícovky mohou na první pohled vypadat pouze jako okrasa fasády, jejich možnosti i využití jsou mnohem širší. Dobře se uplatní i při dotváření prvků zahradní architektury, skvěle je lze také využít v interiérech. Řezáním těchto cihel na poloviny a jejich použitím s celými cihlami lze dosáhnout široké škály zajímavých a architektonicky působivých vazeb.

Vícevrstvé konstrukce pro úspory nákladů
„V případě využití lícovek k realizaci vícevrstvého zdiva je možné kromě zkvalitnění bydlení po estetické stránce zlepšit i tepelnětechnické parametry zdiva,“ vysvětluje Vladimír Pravda.

Vícevrstvé konstrukce se dělí na dva základní typy:

  • vícevrstvé konstrukce s odvětrávanou vzduchovou mezerou,
  • vícevrstvé konstrukce bez odvětrávané vzduchové mezery.

Pokud již samotná vnitřní vrstva obvodové stěny s rezervou splňuje tepelnětechnické požadavky, je možno navrhnout variantu provětrávaného i neprovětrávaného zdiva bez tepelného izolantu.

Jestliže samotná vnitřní vrstva obvodové stěny nesplňuje tepelnětechnické požadavky a je nutno ji zateplit, lze opět navrhnout variantu provětrávanou i neprovětrávanou, ovšem s použitím tepelného izolantu vloženého mezi nosnou konstrukci a režné zdivo.

Nejčastěji používaným typem je třívrstvé uspořádání – nosná konstrukce, tepelná izolace, vzduchová mezera a obvodový plášť z lícového zdiva. Vzduchová mezera má mimořádně příznivý účinek na vlhkostní režim stěny, tloušťkou tepelné izolace lze podle potřeby měnit tepelnětechnické vlastnosti stěny a vnější lícová vrstva plní funkci estetickou a samočisticí.

U dvouvrstvého zdiva je vnitřní vrstva obvodové stěny z cihelných bloků POROTHERM od firmy Wienerberger, které samostatně splňují tepelnětechnické požadavky. Vnější lícová vrstva plní funkci lícového zdiva a vzduchová mezera má příznivý účinek na vlhkostní režim stěny.

Pásky bez rozšiřování základového pásu
Lícové obkladové pásky se vyrábějí řezáním z lícových cihel, proto mají stejně unikátní design, vysokou trvanlivost i vynikající vlastnosti jako lícové cihly. Na rozdíl od cihel je stačí pouze nalepit. Pro vytvoření fasády proto není nutné rozšiřovat základový pás kolem domu.

Pásky nemají nosnou funkci. Jejich využití je velmi široké. Protože je lze stejně jako cihly různě řezat, umožňují lepení v různých vazbách. Jedinou podmínkou pro práci s tímto materiálem je správně připravený podklad.

V současné době se obkladové pásky nejvíce uplatňují v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem – díky tomu získáme lepší tepelnětechnické vlastnosti obvodové konstrukce a nový vzhled fasády s vynikajícími samočisticími vlastnostmi režného zdiva.

Jak říká Ing. Pravda: „Nesmrtelná krása je lícová cihla TERCA Klinker.“


Více informací lze získat na www.terca.cz nebo na www.porotherm.cz.