Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Českomoravský beton

Nejlehčí tvárnice s nejlepší izolací na současném trhu

Nejlehčí tvárnice s nejlepší izolací na současném trhu

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost  Xella CZ, zavádí do prodeje významnou novinku - tvárnici P1,8-300. Jde o nejlehčí a zároveň nejlépe tepelně izolující zdicí materiál na současném trhu. Díky těmto vlastnostem, je novinka určena především pro nástavby bytových a rodinných domů a pro výplňové obvodové stěny vysokopodlažních skeletových staveb.

„Našim technologům se podařilo udělat další krok v dlouhodobém procesu zlepšování vlastností pórobetonu a vyvinout bezkonkurenčně nejlehčí superizolační  materiál, který si stále zachovává vlastnosti masivního zdiva, “ komentuje novinku vedoucí marketingu výrobce Ytongu Ivana Havlíčková.

Pórobeton Ytong P1,8-300 s objemovou hmotností 300 kg/m3 je v současnosti bezkonkurenčně nejlehčím zdicím materiálem na stavebním trhu. Jeho tepelněizolační schopnosti (λ = 0,08 W/mK) překonávají možnosti všech zdicích materiálů a blíží se parametrům tepelných izolací. Tloušťka tvárnic pouhých 375 mm umožňuje konstruovat štíhlé stěny, které i bez dodatečného zateplení splňují nízkoenergetické standardy.

Dostatečná pevnost materiálu i jedinečné stavebně fyzikální a hygienické parametry předurčují tvárnice Ytong P1,8-300 k širokému použití pro bytové a občanské stavby.

Pro nejjednodušší nástavby domů
Vysoká tepelná izolace a nízká hmotnost tvárnic při minimální tloušťce stěny se plně uplatní zejména u nástaveb a přístaveb starších panelových i historických domů. Nástavby minimálně zatíží konstrukční systém domu a přitom vytváří plnohodnotné zděné prostory bez tepelných mostů. Dostatečná pevnost zdiva v tlaku přitom umožňuje statické využití stěn například pro podepření střešních konstrukcí. V případě vysokých zatížení je možné zdivo elegantně kombinovat s únosnějšími třídami pórobetonu Ytong nebo s akustickými vápenopískovými tvárnicemi Silka od stejného výrobce.

Tím, že u izolačních tvárnic P1,8-300 odpadá potřeba vnějšího zateplení, se výrazně zjednodušuje projektování i samotná stavba. Nové zdivo je možné plynule navázat na stávající obvodové stěny a jednoduše napojit i povrchové fasádní úpravy.

Ideální materiál na vysokopodlažní skeletové stavby

Dalším ideálním využitím tvárnice P1,8-300 jsou obvodové stěny skeletových vysokopodlažních domů, u kterých se znovu uplatní jejich vyvážená kombinace nízké hmotnosti a výjimečných hodnot tepelné izolace.

Obvodová stěna z Ytongu P1,8-300 má i bez dodatečného zateplení téměř dvojnásobný tepelný odpor, než vyžadují současné normy pro bytové a občanské stavby. Nízkoenergetický standard stavby se projeví v jejím zvýšeném komfortu i v minimálních nákladech na vytápění. Při výstavbě navíc dochází k úsporám zastavěného prostoru i ke zjednodušení dopravy a manipulace s materiálem. Značné prostředky při výstavbě šetří také vyšší rychlost zdění a výjimečná produktivita práce.


Zdroj: Xella CZ, s.r.o.