Partneři sekce:
  • Stavmat

Elektronický katalog produktů KM Beta

Elektronický katalog produktů KM Beta

Technickou podporu pro všechny architekty a projektanty pracující s programem ArchiCAD představuje nový elektronický katalog vybraných produktů KM Beta. Součástí katalogu jsou zdicí prvky systému KMB SENDWIX, konkrétně Sendwix 2DF, Sendwix 8DF a Sendwix 6DF, se kterými lze pracovat ve 2D i 3D již v rozměrech skutečně dodávaných výrobcem.

KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Jeho základem jsou vápenopískové zdicí prvky, které se používají ke zdění vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Přednosti systému KMB SENDWIX spočívají především v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách.

Použití katalogu usnadňuje a urychluje práci při navrhování konstrukcí s využitím systému KMB SENDWIX. Zcela jednoduše lze nyní u konkrétního navrhovaného objektu změnit stávající zdicí systém na KMB SENDWIX nebo budovu přímo s tímto systémem navrhnout, přičemž všechny detaily skutečného systému se okamžitě zaznamenají i do projektu, a to včetně orientační ceny.

Projektanti mohou s pomocí nového katalogu pracovat s prvky Sendwix 2DF (240x115x1000 – 3000 mm), Sendwix 8DF (240x240x1000 – 3000 mm) i s připravovanou novinkou Sendwix 6DF (175x240x1000 – 3000 mm). Navíc si mohou vybrat konkrétní řešení podle skladby konstrukcí, a to KMB SENDWIX L – systém s lícovou přizdívkou, KMB SENDWIX M, kde je použitým izolantem kontaktní minerální izolace s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky a KMB SENDWIX P s izolantem v podobě kontaktního stabilizovaného polystyrenu.

Katalog vyvinutý pro ArchiCAD 12 a ArchiCAD StartEdition 2008 umožňuje práci ve 2D i 3D, vytváření 3D modelů a 2D technické dokumentace svislých konstrukcí.

Katalog pro společnost KM Beta připravila firma Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. (CEGRA), která od roku 1995 zaujímá v ČR pevnou pozici dodavatele softwaru pro stavební průmysl. Elektronický katalog KM Beta distribuuje jak firma CEGRA, tak také společnost KM Beta a.s.

Více informací na www.cegra.cz a www.kmbeta.cz.