Malty na zdění a spárování lícového zdiva

Na zdění a spárování lícového zdiva jsou určeny speciální druhy spárovacích malt, které díky svému složení nezpůsobují výkvěty na zdivu.

musí být před zděním pevné, zbavené prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zamrzlé. Zdicí malta dodávaná v pytlích se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce, volně uložená v kontinuální míchačce pevně připojené k mobilnímu silu. Poměr vody a suché směsi se volí podle doporučení výrobce.

Cihly se ukládají do čerstvé malty posouváním směrem k styčné spáře. Plné lícové cihly se mohou zdít a zároveň i spárovat – malta vytlačená ze spár se stáhne a upraví spárovací lžící nebo pomocí kousku zahradní hadice tak, aby malta v horním okraji spáry ustupovala 1–3 mm od líce tvarovky a spodní okraj spáry byl zarovnán s okrajem tvarovky.

Ke snížení nasákavosti spárovací malty a zvýšení odolnosti proti znečištění se doporučuje lícové zdivo napustit prostředky s hydrofobními účinky. Pro tyto účely je možné použít prostředky, které jsou chemicky neagresivní a přednostně na vodní bázi. Aplikace těchto prostředků se realizuje nátěrem nebo nástřikem podle pokynů výrobce lícových cihel a vždy na zdivo s důkladně ztvrdlou maltou (minimálně po 1 měsíci).

Přehled spárovacích malt

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5

Vlastnosti a použití
Cementová malta na zdění a spárování lícového (pohledového) zdiva v jednom pracovním kroku. Vhodná na spárování klinkerů, lícových a vápenopískových cihel. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích materiálů.

Balení
Papírový pytel: 40 kg

Spotřeba
15 kg/m2 při doporučené tloušťce spáry 1–3 mm

Výrobce
Cemix

Zdicí a spárovací malta 5 pro lícové zdivo

Zdicí a spárovací malta 5 pro lícové zdivo

Vlastnosti a použití
Průmyslově vyráběná suchá lepicí malta z křemičitého písku, cementu, příměsí a přísad s velikostí středního zrna 0,7 mm se používá na zdění a spárování v jednom kroku v interiéru i exteriéru, jakož i na vyrovnávání vnitřních stěn a stěn v nevytápěných prostorách. Vhodná je na spárování klinkerů, zdění a spárování pohledových a vápenopískových cihel, lepení pórobetonových tvárnic, úpravu nerovností povrchu omítek, betonů a neomítnutých pórobetonových stěn.

Balení
Papírový pytel: 25 kg

Vydatnost
2,5 kg/m2 při doporučené tloušťce spáry 3 mm

Výrobce
Den Braven

Ceresit CT 32 Malta pro klinker

Ceresit CT 32 Malta pro klinker

Vlastnosti a použití
Cementová malta na zdění a spárování klinkerového zdiva v interiéru i exteriéru. Snižuje riziko tvorby výkvětů, s obsahem trasu, vodostálá a mrazuvzdorná, paropropustná. Vhodná na zdění a spárování konstrukčního, základového a pohledového zdiva, komínů, podezdívek plotů a staveb drobné architektury z klinkerových cihel. Určená též ke spárování klinkerových pásků s tloušťkou do 30 mm.

Balení
Papírový pytel: 25 kg

Spotřeba
přibližně 2 kg/dm3

Výrobce
Henkel

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo ZM 907

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo ZM 907

Vlastnosti a použití
Cementová zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 10 N/mm2 s obsahem křemičitého písku, příměsí a přísad. Vysoce přilnavá a plastická. Určená ke zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkerů), vápenopískových a betonových prvků v jednom pracovním kroku, případně i na dodatečné spárování. Vhodná do interiéru i exteriéru. Nevytváří trhliny a nezpůsobuje výkvěty na povrchu.

Balení
Papírový pytel: 40 kg

Spotřeba
přibližně 17 kg/m2 při doporučené tloušťce 12 mm

Výrobce
KM Beta

Od partnerů ASB

VM 01 Malta na zdění a současné spárování

VM 01 Malta na zdění a současné spárování

Vlastnosti a použití
Suchá, zušlechtěná maltová směs na zdění a současné spárování lícového zdiva z keramických, betonových a přírodních stavebních pohledových prvků s nasákavostí 4–7 %. Vysoce odolná malta s přísadou trassu. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Zrnitost: 0–4 mm, pevnost v tlaku: > 5 N/mm2.

Balení
Papírový pytel: 30 kg

Spotřeba
přibližně 23–54 kg/m2 v závislosti na formátu cihel a tloušťce spáry

Výrobce
quick-mix

Terca Standard

Terca Standard

Vlastnosti a použití
Průmyslově vyráběná suchá vápenocementová maltová směs na zdění a spárování lícového zdiva z cihel Terca Standard (nasákavost nad 8 %). Obsahuje přírodní složky: hydraulické pojivo, písek a jiné přísady. Snadno zpracovatelná, mrazuvzdorná, trvanlivá.

Balení
Papírový pytel: 25 kg

Vydatnost
přibližně 15 l malty / 25kg pytel

Výrobce
Wienerberger cihelný průmysl

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv firem, quickmix, Svídal, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.