Trendy v předstěnové technice
Galerie(5)

Trendy v předstěnové technice

Odpovědi na otázky, jakým směrem se ubírá vývoj v oblasti předstěnové techniky, poskytl Martin Lejsek, technický poradce společnosti Viega, s. r. o.

Jaké jsou aktuální trendy v předstěnové technice?
Aktuální trendy v předstěnové technice se zaměřují především na variabilitu designu ovládacích tlačítek. Do vašeho interiéru si tak můžete vybírat ze sofistikovaných tvarů až po ty ryze minimalistické. Díky velkému výběru modelů a barev je možné zvolit vzhled ovládací desky tak, aby co nejlépe ladil s ostatními prvky interiéru. A je opravdu z čeho vybírat! Můžete zvolit například skleněný povrch, chrom, širokou škálu barev ve vysokém lesku, nebo naopak sáhnout po matném povrchu. Ať ale zvolíte jakýkoli povrch, vždy máte jistotu, že bude velmi příjemný na údržbu.

Pro skutečně náročné zákazníky existuje také možnost integrovat do tlačítka keramický nebo kamenný obklad. Díky tomu bude tlačítko ze stejného materiálu jako okolní stěny a zároveň bude zalícováno s obkladem. Nebude tak vystupovat ze zdi a navodí harmonický dojem celistvosti. Jednotný design se prolíná od WC tlačítek, přes pisoárová tlačítka, až po ovládací rozety u vanových sifonů, resp. můstkové rošty odtokových kanálků. Architekt tak má vždy možnost řešit koupelnu jako celek, v jednotném designu. Třešničkou na dortu jsou pak bezdotykové elektronické ovládací desky.

Co vše se běžně „ukrývá“ za předstěny?
V prostorách za předstěnou se běžně ukrývají inženýrské sítě, jako jsou rozvody vody, odpadů a plynu. Dále se zde nacházejí vestavěné skříňky, které nám umožní maximální využití úložného prostoru. Můžeme zde nalézt WC, případně pisoárové, bidetové či umyvadlové moduly. Naše předstěnová technika pamatuje na klasické zděné příčky (mokrý proces), ale nabízíme i systémové řešení pro lehké konstrukce SDK či dřevostavby, a to včetně rekonstrukce bytových jader.

Lze a za jakých podmínek vést v předstěně plynové potrubí?
Ano, plynové potrubí je možné v předstěně instalovat, doporučujeme však takový krok přenechat odborníkovi, který nainstaluje plynové rozvody s ohledem na platné normy. Předstěna SDK nebo podhled musí být opatřena průduchy k dostatečnému odvětrání prostoru pro případ úniku plynu.

Martin Lejsek, technický poradce společnosti Viega, s. r. o.
Martin Lejsek, technický poradce společnosti Viega, s. r. o.

Nejčastěji známe předstěny u toalet, lze je použít i např. pro dvojumyvadla?
Nejčastěji používané předstěnové WC moduly, např. MONO, nabízejí řešení zákazníkovi, který hledá systém klasické výstavby, tedy takzvaný mokrý proces. Pokud zákazník řeší výstavbu v SDK, dřevostavbě, případně v bytových domech, nabízíme s ohledem na rychlost instalace a pevnost konstrukce systémové řešení Eco Plus, respektive kolejnicový systém Steptec. Jednotlivé kolejnice o rozměrech 40 × 40 mm × 5 m se skládají do individuálních sestav a umožňují tak rychlé a snadné řešení konstrukcí předstěn s vynikající pevností. Jako opláštění lze použít SDK nebo desky z křemičitanu vápenatého, u nichž stačí pouze jedna vrstva.

Oba systémy nabízejí zákazníkovi nejen úsporu času při montáži, což uvítají zejména při rekonstrukcích, ale i vynikající vlastnosti s ohledem na pevnost samotné konstrukce modulů. Navíc zajistí dostatečný akustický komfort, kdy je eliminován nežádoucí přenos hluku do interiéru.
U všech výše uvedených systémů si zákazník může vybírat jak z WC modulů klasické stavební výšky, tak i snížené. Může vybrat i moduly do rohů v případě, kdy potřebuje maximálně využít daný prostor. Možná je také instalace dvojumyvadel.

Kolejnicový předstěnový systém Viega Steptec
Kolejnicový předstěnový systém Viega Steptec

Jaká jsou základní pravidla montáže předstěny (zděné i SDK), aby v místě jejího napojení nedocházelo ke vzniku trhlin a tím pádem porušení estetické i funkční stránky předstěny?
Abychom dosáhli perfektního výsledku, je nutné při instalaci předstěnových systémů (MONO, ECO PLUS) dodržet montážní návod. Zejména s ohledem na dostatečné ukotvení prvků u předstěnových instalací.
V případě řešení instalace prvkem VIEGA MONO (mokrý proces výstavby příčky) je nutné dodržení požadavku montáže na pevnou příčku. V případě potřeby lze pro zvýšení stability instalovat podpěry, které zaručí požadovanou pevnost i u méně stabilních příček.

Pro dostatečnou stabilitu je důležité masivní podezdění prvku (WC garnitury). Doporučujeme se vyvarovat instalací s „montážní“ pěnou! I v tomto případě je důležité brát na zřetel montážní návod. Jen tak bude mít zákazník jistotu, že prvek bude mít avizovanou nosnost, která dosahuje až 400 kg.

Předstěnová technika Viega v kvalitním designu
Předstěnová technika Viega v kvalitním designu

Mezi základní požadavky na zazdění/obezdění patří, že WC předstěnový modul se obezdí z každé strany do vzdálenosti 30 centimetrů od jeho hrany. Předezdění není nutné, na modul stačí upevnit výztužnou tkaninu pomocí vrstvy lepidla. U užších variant Viega MONO Slim a Tech je výztužná tkanina již součástí dodávky. Vnitřní rohy keramického obkladu doporučujeme řešit pružným tmelem (silikonem), s ohledem na technologii pokládky keramických obkladů.
Při instalaci modulů ECO PLUS, STEPTEC je nutné zajistit dostatečné kotvení ve všech určených místech (s ohledem na konkrétní situaci).

Abychom předešli problémům s praskáním vnitřních rohů, je důležité důsledně kotvit SDK profily a instalovat SDK desky na vazbu. Klíčové je rovněž důsledné přikotvení vrutů do nosné konstrukce. Dále je potřeba na vnitřních rozích použít utěsňovací pásku, která nejenže prostor zatěsní, ale je navíc i pružná, čímž brání vzniku trhlin. I v tomto případě je dobré ponechat instalaci na certifikovaných montérech.

Pružná spára musí být přiznaná i v keramickém obkladu. Pro její vyplnění použijeme separační provazec (pro vymezení optimální vrstvy silikonového tmelu). Před silikonováním je důležité spáru zbavit nečistot, odmastit ji a případně zvýšit adhezi pomocí primeru. Následně můžeme použít silikonový tmel, ve shodné barvě se spárovací hmotou.

Příklad nejčastějšího využití předstěnové techniky
Příklad nejčastějšího využití předstěnové techniky

Lze předstěnové prvky kombinovat a navazovat je na prvky používané při suché výstavbě (SDK profily – např. pokud předstěna vyplňuje celou světlou výšku podlaží)?
Ano, obecně se dá říci, že předstěnové prvky lze v koupelně vzájemně kombinovat. Možností vhodných variant je nespočet, vždy ale záleží na konkrétní situaci. Dispoziční řešení doporučujeme konzultovat s odborníkem, např. s architektem, který nám navrhne vhodné technické provedení s ohledem na maximální využití prostoru i jeho funkčnost a bude brát zřetel také na sladění tvarů a barev s ostatními prvky v koupelně.

Předstěnový modul určený k obezdění
Předstěnový modul určený k obezdění

Lze prostor předstěny využít i jako např. úložný prostor? Pokud ano, platí pro to nějaká pravidla?
Prostory předstěn lze prakticky využít a zvýšit tím jejich užitnou hodnotu a to například začleněním vestavěné skříně. Je však nutné při plánování zohlednit dostatečné kotvení, nezasahovat do inženýrských sítí, ale ani do podmítkových modulů WC.

Děkujeme za rozhovor.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2017.