Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau

Sanita v rámci antivandalového programu

Sanita v rámci antivandalového programu

Kromě bezchybné funkce, souladu s příslušnými normami a nařízeními a moderního designu musí jednotlivé produkty sanitární techniky splňovat mnoho dalších požadavků vyplývajících z konkrétního použití, prostoru a prostředí, ve kterém jsou instalovány, provozovány a udržovány. 

Tradiční český výrobce sanitární elektroniky SANELA nabízí široké portfolio produktů pokrývající celé spektrum požadavků zákazníků na moderní sociální zařízení a jejich vybavení. Kostru výrobního programu tvoří tři pilíře. Prvním jsou automatické splachovače pisoárů a toalet, automatické umyvadlové baterie, automatické ovládání sprch.

Druhým pilířem jsou nerezová umyvadla a dřezy, nerezové pisoáry, pisoárové žlaby a WC a nerezové koupelnové žlábky a odpadní systémy. Třetím, nejrychleji se rozvíjejícím pilířem, jsou produkty modifikované a vyráběné podle specifických požadavků zákazníka. Produkty z nerezové oceli, ale i řídicí elektronika.

Ekonomičnost provozu

V současné době spotřebu vody jednotlivých zařízení neurčuje žádná evropská norma, existují pouze dílčí doporučení, např. pro WC. Většina investorů se řídí doporučením LEED (Leadership in Energy and Environmental Design navržený U. S. Green Building Council v roce 2000). SANELA u vybraných výrobků deklaruje soulad s tímto doporučením.

Hygieničnost provozu

Je v převážné míře dána bezdotykovým ovládáním produktů a použitými materiály. Velmi významná je i ochrana před množením patogenních bakterií ve vodovodním řádu. Normy a nařízení v rámci EU nejsou sjednoceny nebo neexistují. Relativně jednoduchou prevencí je zajistit pohyb vody v potrubí. Proto všechny elektronicky řízené produkty SANELA mají možnost aktivovat funkci „Hygienický proplach“. Ta zabezpečí, aby v nastaveném časovém intervalu došlo ke spuštění vody a tím k proplachu potrubí.

Prostředí

Myslí se prostředí, v němž je zařízení instalováno. Samozřejmou podmínkou je teplota okolí vyšší než 0 °C, aby nedošlo k zamrznutí a poškození či zničení. Prostředí v kancelářské budově se významně liší od prostředí v potravinářském provozu. Stejně významně se liší i údržba zařízení v těchto prostorách.

Odolnost proti vandalismu

Odolnost proti nešetrnému zacházení, pokusům o poškození, zničení či odcizení není určována žádnou normou ani doporučením. Většina poznatků vložených do zařízení je získána na základě empirických zkušeností z provozu těchto zařízení v daných prostorách.

Úmyslné sebepoškozování

Pro některé prostory, např. cely předběžného zadržení, psychiatrické léčebny atp., je důležitým požadavkem nemožnost použít zařízení k sebepoškození nebo pokusu o sebevraždu. Tomu musí odpovídat mechanická konstrukce, aby nebylo možné např. použít umyvadlový výtok jako hák.

Odolné materiály

Nejčastěji používanými materiály pro sanitární techniku jsou, kromě keramických zařizovacích předmětů, mosaz povrchově upravená galvanicky nanesenou vrstvou chromu (Ms-Cr) nebo nerez s různou povrchovou úpravou (leštěný, broušený, kartáčovaný, pískovaný). Množství nerezových armatur a zařizovacích předmětů pro sanitární techniku, zvláště pak pro vandalům odolná zařízení, neustále roste.

Obliba tohoto materiálu je dána nejen odolností a stálostí mechanickou a chemickou, ale i dokonalým vzhledem, variabilitou povrchů, možností kombinovat s dalšími stavebními prvky a v neposlední řadě i snadnou údržbou. Významnou výhodou nerezových konstrukcí je i dostupné řešení specifických požadavků zákazníka.

Tyto požadavky na zařízení byly shrnuty do tabulky 1 a ohodnoceny podle míry závažnosti pro jednotlivé prostory a typy instalace (1 – 10).


Pro ovládání antivandalových zařízení se používá několik různých způsobů ovládání (spouštění) vody. Základní vlastnosti nejčastěji používaných jsou uvedeny v tabulce 2.

Moderní typy ovládání

Uvádíme přehled typů mechanických, poloautomatických a plnoautomatických ovládání používaných v antivandalových řešeních sanitární techniky.

Tlačný ventil – Po stisknutí (dosti velkou silou) dojde ke spuštění vody, za čas daný typem ventilu je voda automaticky zastavena. Je to čistě mechanické řešení dost citlivé na kvalitu a tlak vody. Vyrábí se velké množství produktů, pro každou aplikaci je vyžadován specifický ventil.

Optické čidlo – Vysílá infračervený paprsek a přijímá a vyhodnocuje odraz od překážky (osoba, ruce). Moderní vyhodnocovací elektronika je univerzální, čidlo umožňuje velké množství zákaznických nastavení. Není příliš vhodné pro aplikace s velkým nebezpečím vandalismu.

Piezo tlačítko – Tlačítko bez pohyblivých částí. Lehkým stiskem dotykové plošky dojde k aktivaci. Samotný proces spuštění a zastavení vody je řízen elektronicky. Nejpoužívanější prvek pro antivandalová zařízení. Velmi odolný, spolehlivý.

Kapacitní tlačítko – Tlačítko bez pohyblivých částí, ale na jiném fyzikálním principu než piezo tlačítka. Dotykem nebo lehkým tlakem dojde k aktivaci. Proces spouštění a zastavení vody je řízen elektronicky.

Mikrovlnné čidlo – Používá dopplerovský RADAR pro detekci osoby před pisoárem. Pracuje velmi dobře, ale pouze s keramickými pisoáry je opravdu odolné vandalskému útoku.

Teplotní čidlo – Snímá a vyhodnocuje teplotu kapaliny v sifonu nebo na stěně pisoáru. Je velmi odolné proti útoku vandalů. Použitelné pouze pro ovládání pisoárů.

Kromě těchto semiautomatických a automatických ovládání a čidel pro sanitární techniku se samozřejmě již desítky let používají klasická mechanická řešení, většinou mechanicky splachovaná z nádržky se všemi známými nevýhodami.

Všechna výše uvedená řešení SANELA používá ve svých výrobcích. Kromě tlačného ventilu jsou všechna čidla vybavena inteligentní řídicí elektronikou. Ta umožňuje individuální nastavení ovládacího softwaru pro dané použití, prostory a požadavky zákazníka. Nastavování parametrů všech elektronik je pomocí dálkového ovladače.

Doporučené materiály

Preferovaným materiálem pro antivandalové výrobky SANELA, tedy výrobky pro označené prostory z tab. 1, je nerezová ocel. Standardně je používána „potravinářská“ AISI 304. Pro speciální řešení, velmi agresivní okolní prostředí (typicky bazény s chlorovanou nebo mořskou vodou), je používána „kyselinovzdorná“ ocel AISI 316L. Síla materiálu (v některých případech až 3 mm) a konstrukce jednotlivých výrobků určuje odolnost proti vandalům.

Některé produkty, určené většinou do vězeňských cel, mají konstrukci vyztuženou polyuretanovou pěnou, nanesenou v síle cca 50 mm na vnitřní stranu plechu. Tím je konstrukce nejen zpevněna, ale i významně odhlučněna. Oblíbená zábava vězňů, bouchání jídelní miskou do umyvadla či toalety, není vůbec slyšet. Instalace antivandalových produktů SANELA probíhá dvěma základními způsoby.

Prvním typem je montáž přes servisní otvor. Je určena pro méně náročné aplikace. Montáž se provádí ze strany zařizovacího předmětu, zakrytování servisního otvoru je fixováno šrouby se speciální hlavou (pig nose nebo torx s pinem).
Druhým typem je pak montáž z druhé strany stěny. Typicky se využívá například ve věznicích. Ze strany zařizovacího předmětu není dostupné nic, co by se dalo odšroubovat.

Typické využití

Z představitelů jednotlivých skupin výrobků (tab. 1) lze jmenovat např. nerezový závěsný pisoárový žlab se splachovacími hlavicemi a skrytým automatickým teplotním splachováním – SLPN 03 C (obr. 1) vhodný pro stadiony, sportovní haly či sanitární kontejnery. Vyrábí se i v různých modifikacích (délkách) specifikovaných zákazníkem pro konkrétní prostor.

Obr. 1 Nerezový závěsný pisoárový žlab se splachovacími hlavicemi a skrytým automatickým teplotním splachováním – SLPN 03 C

Obr. 1 Nerezový závěsný pisoárový žlab se splachovacími hlavicemi a skrytým automatickým teplotním splachováním – SLPN 03 C

Pro nádraží a dálniční odpočívadla je určeno např. multifunkční nerezové zápustné umyvadlo SLUN 70H (obr. 2). V jednom zařízení je integrován automatický dávkovač mýdla, výtok vody a osušovač rukou. Vše ovládané jedním piezo tlačítkem. Stiskem tlačítka se spustí sekvence voda-mýdlo-voda-osoušení. Délka jednotlivých intervalů je nastavitelná v širokém rozmezí.

Obr. 2 Multifunkční nerezové zápustné umyvadlo SLUN 70H

Obr. 2 Multifunkční nerezové zápustné umyvadlo SLUN 70H

Pro léčebny a věznice je určeno např. SLUN 72P (obr. 3), nerezové závěsné umyvadlo ovládané piezo tlačítkem, se speciálním výtokovým ramínkem proti sebepoškození (oběšení), nebo kombinované nerezové sety SLWN08 (obr. 4).

Obr. 3 SLUN 72P, nerezové závěsné umyvadlo ovládané piezo tlačítkem

Obr. 3 SLUN 72P, nerezové závěsné umyvadlo ovládané piezo tlačítkem

Ty jsou vyztuženy (pro lepší mechanickou odolnost) polyuretanovou pěnou nanesenou na vnitřní stranu setu. Sety mají mnoho modifikací pozice WC a umyvadla, ovládání mechanické nebo piezo tlačítky.

Obr. 4 Kombinované nerezové sety SLWN08

Obr. 4 Kombinované nerezové sety SLWN08

  

Ing. Radomír Ambrož
Autor je jednatelem společnosti SANELA, spol. s r. o.

Foto: Sanela

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2017.