Partneři sekce:

Certifikovaná protipožární ochrana kanalizačních systémů budov

Certifikovaná protipožární ochrana kanalizačních systémů budov

K protipožární ochraně se dnes při výstavbě budov přistupuje velmi zodpovědně. Vždyť v sázce není nic menšího než lidské životy. Kanalizační systémy společnosti Geberit se proto podrobují důkladnému testování.

Hlavním smyslem všech protipožárních opatření je ochrana lidí, zvířat a majetku před požárem. Jako přední výrobce sanitárních technologií nabízí Geberit ucelená a certifikovaná protipožární řešení pro instalační systémy (do masivních a lehkých konstrukcí), kanalizační systémy a potrubní rozvody.

Pro ohnivzdorné oddělení jednotlivých požárních úseků se používají dvě hlavní opatření:
• certifikované instalační stěny (ve svislém i vodorovném směru) a
• certifikované protipožární uzávěry (ve svislém i vodorovném směru).

Představte si následující situaci: okna v dvoupokojovém bytě ve čtvrtém patře se otřásla hlasitým výbuchem. Nejdřív se objeví hustý, černý kouř, krátce nato jsou již vidět plameny. Za deset minut jsou slyšet sirény hasičských vozů a brzy už začínají první hasiči na žebřících bojovat s požárem. Netrvá dlouho a podaří se jim dostat oheň pod kontrolu a zabránit jeho rozšíření do dalších pater. Protipožární ochrana zafungovala spolehlivě. Bez ní by byly následky mnohem horší. Ještě před 20 lety by takový požár nejspíš dopadl hůř, dnes musí mít každá budova spolehlivé protipožární bariéry, které brání rozšíření požáru do sousedních pater nebo budov a umožňují včasnou evakuaci obyvatel. Mezi taková opatření patří systém protipožárních uzávěrů, který brání šíření požáru prostupy kanalizačního potrubí do dalších pater nebo vedlejších místností.

V zájmu bezpečnosti

Geberit nabízí několik plastových potrubních systémů pro odvod splaškových vod v budovách. Pro každý z těchto systémů a každou montážní aplikaci výrobce vyvinul vhodnou protipožární ochranu, která byla otestována nezávislou oficiální institucí. Jen tak lze získat certifikaci, která je vyžadována ve většině evropských států. Testy je možné provádět například ve Zkušebním ústavu materiálů na Stuttgartské univerzitě, kde mají k dispozici několik speciálních pecí, ve kterých lze po mnoho hodin udržovat teplotu přesahující 1000 °C.

Zabránit rozšíření požáru

Kanalizační systémy budov musí být navrženy a nainstalovány takovým způsobem, aby se oheň v případě požáru nemohl šířit do horních pater nebo sousedních místností. Kritickými body jsou prostupy potrubí ve stěnách a stropech a právě tato místa jsou podrobována zkouškám protipožární odolnosti. Přípravné práce předcházející takové zkoušce mohou trvat několik dnů nebo týdnů. Pece stuttgartského Zkušebního ústavu jsou tak velké, že je zde možné testovat několik variant instalací současně. Potrubní prostupy v úhlech 45 a 90 stupňů, včetně i bez dodatečné protihlukové izolace, dvě trubky blízko sebe a řada dalších variant. Důležité je nainstalovat každou trubku přesně tak, jako by se jednalo o reálnou stavbu, a dát možnost stavebním materiálům, např. maltě, dostatek času pořádně vyschnout. U prostupů betonovými podlahami je protipožární uzávěr Geberit obvykle umístěn kolem odpadní trubky a pevně ukotven a přišroubován ke stavební konstrukci. Tam, kde trubky procházejí stěnou, je třeba tyto uzávěry upevnit z obou stran. Jakmile okolní teplota přesáhne zhruba 150 °C, zpěňující materiál uzavře prostup stropem nebo podlahou ještě předtím, než se kouř a plameny rozšíří do sousedních místností a pater.

Pohled dovnitř speciální pece před zkouškou. Odpadní trubky byly odborně nainstalovány do betonové podlahy. Každý prostup potrubí je vybaven protipožárním uzávěrem.

Pohled dovnitř speciální pece před zkouškou. Odpadní trubky byly odborně nainstalovány do betonové podlahy. Každý prostup potrubí je vybaven protipožárním uzávěrem.

Od partnerů ASB

V pekle

Samotná zkouška ohněm trvá 30, 60, 90, 120 nebo 180 minut v závislosti na tom, jaký protipožární uzávěr je testován. Dvanáct olejových hořáků spuštěných najednou dokážou rychle roztopit pec na několik set stupňů Celsia. Během pár minut jsou trubky trčící z pece v plamenech a z jejich konců uniká kouř. Krátce nato ale začne černý zpěňující materiál protipožárního uzávěru bobtnat a kouřotěsně uzavře prostup v potrubí. Po celou dobu zkoušky odborníci zkušebny opakovaně kontrolují, jestli teplotní čidla umístěná na trubkách správně fungují a jestli se někde neuvolnila. Termální kamery zaznamenávají navýšení teploty v potrubí na vnější straně pece. Po ukončení zkoušky jsou data z čidel a kamer vyhodnocena odborníky.

Ve Zkušebním ústavu materiálů na univerzitě ve Stuttgartu probíhá zkouška protipožární odolnosti. Výsledky měření se zaznamenávají a vyhodnocují.

Ve Zkušebním ústavu materiálů na univerzitě ve Stuttgartu probíhá zkouška protipožární odolnosti. Výsledky měření se zaznamenávají a vyhodnocují.

Odolný zpěňující materiál

Během zkoušky překročí teplota uvnitř pece 1000 °C. Betonová podlaha nad pecí se začíná lehce prohýbat. Je podivuhodné, že zpěněný materiál protipožárního uzávěru dokáže odolávat ničivé síle ohně a vysokým teplotám po tak dlouhou dobu. Občas se stane, že některý druh instalace požární zkouškou neprojde. V takových případech analyzujeme příčiny neúspěchu a hledáme nové řešení pro daný konkrétní případ, které opět prochází stejně náročnými testy.

Z materiálů společnosti Geberit
Foto: Geberit

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2017.