Partneři sekce:
  • Stavmat
Údržba otopných systémů jako součást facility managementu

Údržba otopných systémů jako součást facility managementu

Zateplování budov je častý krok na cestě ke snížení energetické náročnosti existujících i realizovaných budov. V době, kdy se ceny energie pohybovaly na třicetině současných cen, bylo ekonomicky neefektivní investovat vysoké částky do kvalitních otopných soustav a zateplovacích systémů. V současnosti však v tomto směru jsou podmínky již zcela jiné, a tak se mnohé objekty zateplují, instalují se regulační termostatické hlavice, kalorimetry a vyměňují se neefektivní zdroje tepla. Jaká je úloha facility manažera v tomto procesu?

Velkoplošné vytápění

Velkoplošné vytápění

Při určování koncepce velkoplošného vytápění volíme mezi přímotopným, smíšeným a akumulačním způsobem vytápění. Standardní akumulační systém ve formě podlahového vytápění se obvykle setkává při provozu s problémy v oblasti regulace, a tím i s problémem udržení optimální tepelné pohody. Souvisí s tím i menší hospodárnost přeměny energie v užitečné teplo.

Sálavé elektrické panely

Sálavé elektrické panely

Trendem doby u elektrického vytápění jsou moderní velkoplošné nízkoteplotní systémy, ale v oblibě tuzemských i zahraničních investorů je nadále i sálavé vytápění. Klasické konvektory byly v největší oblibě v polovině 90. let minulého století, během posledních deseti let se však na trhu objevily moderní velkoplošné nízkoteplotní systémy vytápění a na chvíli se zdálo, že doba konvektorů je nenávratně pryč.

Elektrické topné fólie a jejich použití na podlahu i strop

Elektrické topné fólie a jejich použití na podlahu i strop

Nejmodernějším systémem elektrického velkoplošného sálavého vytápění jsou topné fólie. Na trhu jsou k dispozici ve dvou provedeních – pro podlahové vytápění a pro stropní vytápění v sádrokartonových konstrukcích. Oproti například teplovodní soustavě radiátorů umožňují topné fólie vytvoření celkové tepelné pohody a komfortu při nižší provozní teplotě topidla. Navíc šetří místo a zlepšují celkový vzhled místnosti.

Výměna radiátorů je snadná, rychlá a…

Výměna radiátorů je snadná, rychlá a…

… rychle a efektivně se vám v úsporách projeví i investované náklady do výměny. Někdy je pro vás jako spotřebitele složité vyhodnotit, čím na cestě za úsporami za energie začít a kde se vám vaše investované náklady účelně projeví. Analýzy však dokazují, že absolutně prvním krokem k energetickému vylepšení budovy by měla být právě modernizace topného zařízení a k tomu náležejících komponentů. Důvod? Nová otopná tělesa včetně regulátorů se dají vyměnit rychle, pohodlně a bez velkých nákladů, nabízejí tak optimální poměr mezi náklady a užitkem. Navíc je u nich předpoklad, že všechna další energetická zlepšení budovy jejich účinky ještě posílí.

Polybutylen – jeden z nejstarších materiálů na podlahové vytápění

Polybutylen – jeden z nejstarších materiálů na podlahové vytápění

Podlahové teplovodní vytápění v kombinaci s nízkoteplotními zdroji, jako jsou například solární kolektory a tepelná čerpadla, představuje nový trend. Prudký stavební nárůst způsobil, že trh s trubkami pro podlahové vytápění se v porovnání se začátkem 90. let podstatně rozšířil. Instalatérům, a tedy i konečným zákazníkům, se nabízí široká škála materiálů, které se odlišují nejen cenou, ale i kvalitou nabízených trubek. Jedním z ověřených materiálů na našem trhu je polybutylen.

Provoz kotlů z pohledu emisí znečišťujících látek

Provoz kotlů z pohledu emisí znečišťujících látek

Kotle jako zařízení na spalování paliv jsou při výrobě tepla a elektřiny, resp. při kombinované výrobě, hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí. Při velmi vysokém stupni plynofikace je nejčastějším palivem právě zemní plyn, který je z hlediska zátěže životního prostředí emisemi znečišťujících látek, jakož i emisemi skleníkových plynů, přijatelnou alternativou. Kapalná fosilní paliva se využívají spíše sporadicky, pevná fosilní paliva se spalují především ve starších kotlích, případně také v elektrárnách a větších teplárnách při kombinované výrobě elektřiny a tepla. V posledních letech přibývají kotle spalující pevnou biomasu.

Historie a vývoj tepelných čerpadel v ČR a EU

Historie a vývoj tepelných čerpadel v ČR a EU

Princip tepelného čerpadla popsal před více než 150 lety W. T. Kelvin, ale k jeho praktickému využití dochází v Evropě převážně až kolem roku 1980. V tomto období se v důsledku ropné krize hledaly alternativy k tehdy rozšířenému vytápění fosilními palivy, především olejem. Článek popisuje historický vývoj počtu instalací tepelných čerpadel v České republice i v Evropě, praktické problémy spojené s jejich instalací i vývojové tendence do budoucna.

Teplo a chlad inteligentního domu

Teplo a chlad inteligentního domu

Přívlastek „inteligentní“ si musí jeho nositel zasloužit svými schopnostmi, vlastnostmi i talentem. Inteligentní však může být i dům a podmínky, které musí splňovat, jsou v mnohém podobné. Ideální je, když výborné vlastnosti ukáže ve všech parametrech. Zvláště v těch, které jsou pro jeho obyvatele nejnákladnější. A těmi jsou určitě spotřeba při vytápění a chlazení.

Konvektorová vytápěcí tělesa – úspora energie a ochrana životního prostředí

Konvektorová vytápěcí tělesa – úspora energie a ochrana životního prostředí

Společnost Jaga je rodinná firma, která byla založena v roce 1962 v Belgii a postupem času se stala předním výrobcem konvektorových a designových otopných těles v Evropě. Na českém trhu působí společnost Jaga úspěšně již bezmála 18 let, o čemž svědčí spolupráce s architektonickými ateliéry, investory, zrealizované projekty a rovněž i mnohá tuzemská i zahraniční ocenění – například Čestné uznání za nejlepší exponát, těleso Knockonwood DBE na výstavě Aqua-therm Praha 2008, titul Nejpřínosnější exponát pro systém Oxygen na výstavě Moderní vytápění 2008, cena Koskar 2007 v kategorii Design za těleso Heatwave a další.

Plynová zařízení v budovách

Plynová zařízení v budovách

Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí úniku plynu do vnitřních prostor domu a s tím spojené otázky například těsnosti napojení spotřebiče na plynovod, měření spotřeby plynu, bezpečnostní armatury plynovodu a požární bezpečnosti (předepsaných odstupných vzdáleností od jednotlivých spotřebičů atd.). Neméně důležitým předpokladem pro správný a hlavně bezpečný provoz plynového spotřebiče je také zajištění dostatečného přívodu spalovacího vzduchu spolu se správným návrhem odtahu spalin.

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Náklady na vytápění jsou dnes klíčovou otázkou pro mnoho majitelů rodinných domů. Tradiční vytápění kotli na tuhá paliva postupně nahrazují kotle plynové s výrazně komfortnějším provozem bez nutnosti pravidelného přikládání. Komfortní a navíc i ekologický provoz nabízí také vytápění tepelným čerpadlem, které se stává stále populárnějším zdrojem energie. V článku jsou hodnoceny kumulativní náklady (pořizovací a provozní náklady) různých variant vytápění pro typový rodinný dům.