Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Konvektory a nízkoteplotní zdroje vytápění

Konvektory a nízkoteplotní zdroje vytápění

Dnešní doba s moderní výstavbou klade čím dál tím vyšší důraz na energetickou úspornost vytápění budov.

Moderní stavební materiály dokáží snížit tepelné ztráty na minimum a tak použití tepelného čerpadla nebo jiného nízkoteplotního zdroje, například kondenzačního kotle je standardní volba. Dále bývá tato soustava doplněna např. o kombinaci solárního ohřevu TV. Uvedené zdroje tepla jsou tzv. nízkoteplotní. Pokud se investor rozhodne pro teplovodní vytápění s nízkoteplotním zdrojem, řeší otázku koncového zařízení neboli otopného tělesa.

Alternativou nebo doplňkem jsou teplovodní konvektory. Konvektor je otopné těleso, které je tvořeno výměníkem tepla, který je umístěn v „designovém obalu“ podle typu instalace (podlahový, nástěnný, a nebo tzv. fasádní, jako otopná lavice, případně jako tepelný výměník pro individuální instalace). Konvektory se vyznačují minimálním vodním objemem. Pro nízkoteplotní systémy jsou nejvhodnější konvektory s ventilátorem. V případě potřeby ventilátor až několikanásobně zvýší intenzitu předávání tepla do místnosti.

Kromě vysoké účinnosti při vytápění je samostatnou kapitolou u konvektorů využitelnost k ochlazování místností. Tato vlastnost může být u konvektorů benefitem zadarmo. Například v systému s tepelným čerpadlem, které umožňuje reverzní chod, tzn., že přes léto chladí, v zimě topí, je možné tohoto účelu dosáhnout pouze s jedním koncovým zařízením – konvektorem.

V sortimentu společnosti KORADO lze aktuálně volit z 5 produktových řad a mnoha dostupných kombinací. V případě podlahových konvektorů je dle typu možné volit z několika krycích mřížek. Česká společnost KORADO, a. s., zařadila do svého programu kompletní sortiment konvektorů značky LICON. Začlenění konvektorových těles do sortimentu skupiny přímo souvisí s dlouhodobou strategií investovat do inovativních technologií, jakož i do nových produktů a produktových řad, které uspokojí rostoucí poptávku ze strany zákazníků.

KORADO vyrábí a na český i světový trh dodává široký sortiment otopných konvektorů a radiátorů. Konvektory s optimalizovanou konvekcí jsou součástí integrovaného systému
S-CONTROL – energeticky úsporných otopných těles pro nízkoteplotní vytápění, větrání a rekuperace. Velkou předností konvektorů systému S-CONTROL je jejich vysoká účinnost i při nízkých teplotních spádech. Navíc se velmi rychle ohřívají a dokáží efektivně předávat teplo do místnosti. Oproti standardním radiátorům disponují také velmi malým vodním objemem (až o 90 % menším ve srovnání s běžnými radiátory), což přináší významné úspory energie potřebné pro ohřev vody.  

RADIC RC – to je označení unikátních energeticky úsporných radiátorů s řízeným zatékáním, kdy je možné regulovat průtok ohřáté vody tělesem pouze přední deskou. Nyní přichází na trh firma KORADO také s novinkou nástěnných větracích přístrojů a rekuperačních jednotek, které zajišťují nejen kontrolovaný přívod čerstvého vzduchu, ale přebírají také řadu důležitých funkcí pro lidské pohodlí.

Radiátory RADIK RC společně s konvektory s optimalizovanou konvekcí a větracími a rekuperačními jednotkami rovněž nabízenými společností KORADO tvoří systém nízkoenergetických výrobků  S-CONTROL. Kvalitu výrobků KORADO si již ověřilo přes 30 milionů zákazníků po celém světě.

ZDROJ: PR článek společnosti KORADO, a.s.

Komentáře