Nová řada tlakově nezávislých regulačních ventilů

Nová řada tlakově nezávislých regulačních ventilů

Partneři sekce:

Společnost Schneider Electric uvádí novou řadu tlakově nezávislých regulačních ventilů, které rozšiřují portfolio produktů divize Building.  Tlakově nezávislé regulační ventily VP223R a VP224R jsou určeny pro použití v hydraulických systémech vytápění a chlazení. Tato inovativní řada vyvažovacích a regulačních ventilů poskytuje stabilní hydraulický průtok nezávisle na jakékoli změně tlaku v systému.

Ventily mají nastavitelný maximální průtok, který je nastavován ručně pomocí dodávaného nastavovacího nástroje. Po nastavení bude proporcionální pohon regulovat průtok ventilu v rozmezí 0–100 % tohoto nastaveného průtoku. Bez pohonu může být ventil provozován jako automatický vyvažovací ventil pro omezení průtoku. Ventil je možné spárovat s MP200 proporcionálním pohonem a MP140 Vyp/Zap pohonem pro velikosti DN15 až DN32, s pohonem AVU pro ventily velikosti DN40 a DN50.

DN15-32 s termoelektrickým pohonem MP140

DN15-32 s elektromotorickým pohonem MP200

DN40-50 s elektromotorickým pohonem AVU…

Klíčové vlastnosti

 • Jednoduché přednastavení průtoku

Pomocí nástroje, dodávaného s každým ventilem, nastavíte požadovaný maximální průtok.

 • Regulátor diferenčního tlaku

Integrovaný regulátor diferenčního tlaku udržuje konstantní tlakový rozdíl na ventilu pro regulaci průtoku nezávisle na jakémkoli kolísání tlaku v systému.

 • Přímé měření průtoku

Integrovaná Venturiho tryska umožňuje přímé a přesné měření průtoku pomocí tlakoměru nebo ručního měřiče průtoku. Požadovaný průtok může být nastaven s přesností ±3 %.

 • Plné řízení

V rámci pracovního tlakového rozsahu ventilu má pohon plnou kontrolu nad ventilem bez ohledu na přednastavení průtoku, tak aby byl poskytnut očekávaný a stabilní průtok.

 • Odnímatelná kazeta

Kazeta může být vyjmuta a ventil zajištěn pomocí nastavovacího nástroje (pro přednastavení průtoku), což umožní neomezené propláchnutí potrubí.

Animovaná prezentace této nové řady:

Detail sestavy:

 1. Pohon – Možnost výběru termického Vyp/Zap, nebo elektromotorického plovoucího či modulačního.
 2. Jednotka přednastavení průtoku – Radiálně nastavený max. průtok nezhoršuje lineární zdvih ventilu.
 3. Vstupní otvor – Upravován nástrojem pro přednastavení max. průtoku.
 4. Venturiho otvor – Pro přímé měření průtoku.
 5. Regulátor diferenčního tlaku – Stabilizuje průtok proti kolísání vstupního tlaku.
 6. Pouzdro ventilu – DZR mosaz, PN25.
 7. Výstupní otvor – Nastavován regulátorem diferenčního tlaku.
 8. Měřicí body – pro ověření průtoku.

Nastavení maximálního průtoku ventilu

Ventily je možné snadno ručně nastavit pomocí dodávaného nástroje.

Existují 3 způsoby nastavení průtoku ventilu:

 1. Pomocí grafu z technické dokumentace (přesnost 7 %).
 2. Pomocí tabulek a měřením na Venturiho otvoru (přesnost 7 %).
 3. Zadáním Kvm ventilu do digitálního měřiče průtoku (přesnost 3 % bez použití tabulek).

Obr. Nastavení průtoku

Integrovaná Venturiho tryska

Venturiho tryska je jedním s unikátních rysů tlakově nezávislých regulačních ventilů VP223R/VP224R, která umožňuje velmi přesné měření průtoku. Přesnost měření průtoku má vliv na vyvážení při uvádění do provozu a zajišťuje správnou hydraulickou regulaci v souladu s režimem řízené soustavy.

Odnímatelná kazeta

Největší nevýhodou tlakově nezávislých regulačních ventilů je mnoho malých průchodů a vyrovnávacích částí uvnitř ventilu, které se mohou potenciálně ucpat nečistotami v systému. V instalacích s tlakově nezávislými regulačními ventily je často doporučeno použití tzv. bypassu, aby ventily nebyly vystaveny prováděnému splachování a medium mohlo protékat kolem ventilu. Ventily VP223R/VP224R mají odnímatelnou průtokovou kazetu. Nástroj pro nastavení maximálního průtoku slouží také jako záslepka, když je kazeta odstraněna, což umožňuje neomezené vyplachování potrubí bez nutnosti bypassu. Stejně jako ostatní regulační ventily, i tlakově nezávislé regulační ventily by měly být vždy doplněny filtry.

Obr. Vyjmutí kazety

Plné řízení

Přednastavení průtoku je nastaveno radiálně (zelená šipka), je nezávislé na lineární řídicí funkci pohonu a omezovači ventilu (červené šipky). Ve spolupráci s regulátorem diferenčního tlaku má pohon plnou kontrolu nad průtokem ventilem.

Obr. Regulace ventilu

Regulátor diferenčního tlaku

Regulátor zajišťuje konstantní diferenční tlak napříč přednastaveným průtokem. Ventil pro svoji správnou funkci vyžaduje kolísání tlaku v rozmezí od 30 kPa do 400 kPa. V tomto rozsahu tlaku udržuje ventil konstantní průtok (Qsized), nezávisle na vstupním tlaku. Pokud tlak klesne pod 30 kPa, ventil se chová jako klasický regulační ventil bez vyvažování.

Řízení stability průtoku

Jakmile je nastaven maximální průtok, vestavěný regulátor tlaku zajistí, že nebude nikdy tento průtok u VP233R/VP224R překročen. Elektromotorické pohony budou regulovat průtok plynule pod touto nastavenou hodnotou. Po dobu, kdy je vstupní tlak mezi 30 kPa a 400 kPa, bude regulovaný průtok stabilní vůči kolísání vstupního tlaku. V rámci pracovního rozsahu (Pmin a Pmax) je zajištěna vysoká přesnost (±7 %, rozmezí QA – QB) na nastaveném průtoku.

Obr. Stabilita průtoku

Pohony určené k řízení tlakově nezávislých regulačních ventilů

Nabídka ventilů VP233R/VP224R je doplněna o pohony, jak termoelektrické tak i elektromotorické.

Termoelektrické pohony MP140 jsou pro řízení ventilů Vypnuto/ Zapnuto. Tyto pohony jsou tiché a kompaktní, a to ve verzi jak na 24 V tak i 230 V pro obě logiky řízení, NC a NO (bez napětí zavřeno/otevřeno). Konstrukce pohonu NC je v krytí IP54 a umožňuje montáž v jakékoli poloze.

Elektromotorické pohony nabízejí plné řízení průtoku nezávisle na tlaku. Tyto pohony jsou pro spojité řízení 0–10 V napájeny 24 V a pro 3bodové řízení ve verzi na 24 V a 230 V.
Pro ventily DN15-32 jsou používány pohony MP140 a MP200 a pro ventily DN40-50 pohony AVU…

MP140

 • termický Vyp/Zap pohon pro VP223R
 • (NC/NO)

MP200
 • spojitý elektromotorický pohon pro VP223R
 • spojité 0–10 V nebo 3bodové řízení

AVU…

 • spojitý elektromotorický pohon pro VP224R
 • spojité 0–10 V nebo 3bodové řízení

Další informace najdete na www.schneider-electric.com nebo pomocí aplikace MyExchange Schneider Electric pro mobilní zařízení (dostupná pro iOS i Android).

Ing. Jan Krakovič  
Produktový manažer a aplikační specialista – Systémy měření a regulace
podpora@schneider-electric.com
Schneider Electric CZ, s.r.o.

Zdroj: PR článek společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o.