Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Elektrické otopné systémy: Jak dobýt trh

Elektrické otopné systémy: Jak dobýt trh

O přeregulovaném evropském trhu, úspěchu v podnikání, stereotypech i budoucnosti elektrických otopných systémů v domech s téměř nulovou spotřebou jsme hovořili s Cyrilem Svozilem, šéfem společnosti Fenix Group.

V roce 1990 jste byli malá firma z Jeseníků, která postupně udělala díru do světa, a dnes obchoduje ve více než 50 zemích světa. Jak se liší trhy evropské unie a ty mimoevropské?
Každý trh je jiný a nelze zobecňovat; pokud však srovnáme země Evropské unie se zbytkem světa, hlavní rozdíl je v obrovské přeregulovanosti evropských trhů. Silné zásahy evropské byrokracie komplikují podnikání a někdy doslova vyhání průmyslovou výrobu z Evropy.
Které trhy jsou pro vás rozhodující?
Největší odbytiště představuje kromě našeho trhu Francie, Velká Británie, Rusko a skandinávské země, silnou pozici mají i naši nejbližší sousedé – Slovensko, Rakousko a Německo.

Sklízíte také úspěchy prostřednictvím různých akvizicí. Čím to je, že se vám tak daří prosadit se na zahraničních trzích?
Základem je samozřejmě široká nabídka kvalitních výrobků, ale důležití jsou i naši lokální partneři. U akvizic vždy hledáme menší nebo středně velkou místní výrobní firmu, protože v Evropě jsou zákazníky lépe přijímány národní dodavatelé, čistý import to má vždy složitější. Takže v zemích, kde máme členy naši skupiny, jde většinou o obchodně-výrobní zázemí, které jak vyrábí naše výrobky, tak je i dodává na místní a okolní trhy.

Závisí váš úspěch v konkrétní zemi vždy na jejím specifickém klimatu?
Určitě se na našich prodejích odráží hospodářská a energetická politika jednotlivých států, ale jinak jsou naše výrobky určeny pro všechny kontinenty světa. Důležité je najít uplatnění a reagovat na potřeby trhu – dobrou ukázkou tohoto přístupu je například vytápění kostelů v Itálii.

O co z vašich produktů je největší zájem?
Největší podíl na prodeji mají topné kabely a rohože ECOFLOOR a sálavé panely ­ECOSUN. Je to zcela na místě – jednou z našich cílových skupin byly a jsou nízkoenergetické rodinné domy, v jejichž případě v posledních letech výrazně roste zájem o moderní velkoplošné elektrické otopné systémy. Tyto systémy na bázi kabelů/rohoží ­ECOFLOOR­ nebo fólií ECOFILM jsou díky nízkým pořizovacím a provozním nákladům a dalším výhodám, jako jsou nižší tarif na provoz ostatních elektrických spotřebičů v domě, prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a přesná regulace – topení navíc není vidět –, trendem doby v oblasti elektrického vytápění. V oblibě je však nadále sálavé vytápění obecně, poptávka roste po všech typech včetně panelů ECOSUN. Důvodem jsou principiální výhody těchto produktů: perfektní vzhled, nízká cena, úspornost, snadná instalace a regulace a vysoký tepelný komfort.

Jakých chyb se projektanti při navrhování vytápění nejčastěji dopouštějí?
Určitě bych nemluvil o chybách, spíš často vidíme stereotypy při posuzování konkrétního objektu, potřeb investora a dnešních možnostech otopných systémů. Ale vždy záleží i na informovanosti samotných investorů – tj. co o těchto systémech ví a jaké mají krátkodobé a dlouhodobé priority. My se jim snažíme vysvětlovat výhody elektrických systémů, ale také říkáme, že elektrické vytápění není univerzální, paušální řešení pro jakýkoliv objekt. Pokud však mluvíme o energeticky úsporných domech, může nízkoteplotní velkoplošné podlahové a stropní vytápění, kombinované ve vybraných místnostech a prostorách se sálavými panely, majiteli přinést nízké náklady jak při pořízení, tak i při provozu – a to platí i při našich poměrně vysokých cenách elektrické energie.

Jaký typ vytápění byste doporučil jako nejekologičtější řešení?
Takové, které při posouzení celého procesu – od těžby či výroby přes dopravu nebo distribuci až po spotřebu – bude mít maximální účinnost a nejmenší dopady na životní prostředí. Spalování uhlí v místních topeništích je například vzhledem na emise či náklady na distribuci určitě méně ekologické než spalování zemního plynu nebo využití elektrické energie pro vytápění. Důležitý je vždy i ekonomický rozměr a ten se při dnešním nevypočitatelném evropském energetickém trhu jen velmi těžko zohledňuje. Také záleží na konkrétní zemi, jejích zdrojích, úrovni průmyslu apod. Osobně věřím elektrické energii, protože tu budeme potřebovat – bez ohledu na úspory – pořád. Jako její ekologický zdroj vidím jaderné elektrárny, smysl mají i fotovoltaické panely na střechách rodinných či bytových domů.
Zcela nové možnosti pro elektrické vytápění potom vzniknou v tzv. domech s téměř nulovou spotřebou, povinně budovaných po roce 2020. Celková spotřeba energie na vytápění již bude velmi malá a klasické teplovodní systémy nebudou schopny zajistit cílenou a přesnou dodávku malého množství tepla do jednotlivých prostor domu.  

Setkáváte se u svých klientů s nějakými klišé, která musíte vyvracet?
Samozřejmě. Větu, že vytápění elektřinou je drahé, slyšíte občas i z našich médií. Ale investoři z řad široké veřejnosti si informace umí najít, protože oni to nakonec při pořízení a provozu budou platit. A o výhodách elektrických otopných systémů je nemusíme přesvědčovat. V poslední době věnujeme hodně energie do osvěty akademické sféry, projektantů a energetických auditorů. Dobrým příkladem je spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB), spadající pod České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Jaké výhody má vytápění elektřinou oproti jiným řešením? Co je naopak rizikem?
U energeticky úsporných objektů nabízí nízké náklady jak při pořízení, tak i při provozu, k tomu dostane majitel maximální tepelný komfort, nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a čistý vzduch bez víření prachu. A rizika? Pokud je instalováno správně, tak nevím o žádných. Chybou je ale aplikace elektrického vytápění u objektů s velkými tepelnými ztrátami nebo například jako hlavní zdroj u rodinných domů, které by chtěli elektřinou vytápět například bazén. Tam už má smysl instalovat tepelné čerpadlo.

Objevily se v oblasti vytápění nějaké technologické novinky, které lze nazvat hudbou budoucnosti?
Velkou novou příležitost pro naše systémy vidím právě v domech s téměř nulovou spotřebou. Předpokládám, že v nich časem budou dominovat elektrické otopné systémy v kombinaci s fotovoltaikou a velkokapacitními bateriemi.

TEXT: red
foto: Fenix Group 

RubrikyVytápění