Perspektivy elektrického vytápění v éře budov s téměř nulovou spotřebou

Perspektivy elektrického vytápění v éře budov s téměř nulovou spotřebou

Partneři sekce:

Tepelná ztráta budov, a tedy i spotřeba energie, významně poklesla a v mnoha případech tak přestaly být rozhodující provozní náklady. Důležitějšími faktory se staly celková výše prvotní investice, náklady na údržbu a revize, bezobslužnost, životnost, spolehlivost systému a míra komfortu.

V sezoně 2013–2014 provedla společnost FENIX Jeseník spolu s ČVUT a UCEEB (Univerzitní centrum energetických budov) měření a vyhodnocení tří takových budov.  Jedním ze závěrů byla skutečnost, že elektrické decentralizované systémy jsou u těchto budov, vzhledem ke své vysoké flexibilitě, o 20 až 25 procent efektivnější než systémy teplovodní. V posledních dvou letech společnost navíc poměrně rozsáhle experimentovala s fotovoltaickými střešními elektrárnami, použitím alternativních ohřevů vody apod. Byla tak získána celá řada velmi zásadních poznatků.

Sálavé systémy

Další a zcela novou výzvou je také od roku 2020 zahájení výstavby domů s téměř nulovou spotřebou. Proto opět ve spolupráci s ČVUT – UCEEB je v přípravě projekt výstavby takového domu ještě v letošním roce v Jeseníku. Výhodnost elektrických sálavých systémů v těchto objektech potvrzují následující skutečnosti:
Systémy jsou velmi flexibilní, rychle automaticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých prostorách domu.
Rozšířené teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem včetně TČ) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou schopny zajistit, snaha o dokonalejší regulaci vyvolává neúměrné náklady.
Nabízené elektrické systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivnější způsob přenosu (s vyloučením vzduchu jako nositele).
Na příjem sálavého tepla je každý živý organismus geneticky připraven (slunce, oheň). Tady získávají tyto systémy i podstatnou výhodu nad dalším konkurentem v podobě teplovzdušných otopných systémů, u kterých je naopak nulová sálavá složka, a organismem tedy nejsou vnímány tak pozitivně a plnohodnotně.

Čistá energie

Výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu významného podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. ­Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci FVE až do výkonu 10 MWp, což by mělo být dostatečné pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu vybaveného otopnými systémy.

Použití sálavých elektrických otopných systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému dobrou volbou, neboť pořizovací náklady klesají úměrně instalovanému příkonu (nevýznamný u těchto domů), náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let, a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnosti vzdálené kontroly apod.

Dosavadní penalizace elektrické energie formou tzv. koeficientu NPE bude rychle významně slábnout vzhledem k přechodu na bezemisní a obnovitelné zdroje. U těchto objektů bude navíc koeficient NPE neutralizován vlastní výrobou čisté energie ze střešní FVE. Studie ECOFYS zpracovaná pro Evropskou komisi navíc upozorňuje na skutečnost, že zhruba po roce 2030 nebude povoleno používat fosilní paliva včetně zemního plynu pro spalování v nových lokálních topeništích. Nebudou totiž bez velmi nákladné úpravy splňovat stále přísnější emisní limity.

Cyril Svozil, ředitel a majitel holdingu FENIX Jeseník
Foto: FENIX Jeseník