Nový Climaver® 360 – Moderní vzduchovod pro současný svět

Nové panely CLIMAVER® 360 maximalizují udržitelnost a minimalizují negativní dopad na životní prostředí. Těchto výhod bylo docíleno díky vylepšeným materiálům v celém souvrství panelu, zejména novou povrchovou úpravou na vnější a vnitřní straně potrubí.

CLIMAVER® 360 je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace pro systémy nuceného větrání bytových i nebytových prostor.

Vždy záleží na posouzení konkrétního charakteru stavby a navrženého VZT systému. Instalace tohoto druhu potrubí je vhodná u typů budov, kde je kladen důraz na akustiku: kina, divadla, vzdělávací zařízení, nemocnice, administrativní budovy.

Vzduchovod CLIMAVER® 360 je vyroben částečně z recyklovaného skla, obsahuje přibližně polovinu této suroviny. Výroba materiálu CLIMAVER® 360 využívá moderní technologie a procesy, které minimalizují emise skleníkových plynů a energetickou spotřebu.

Produkt je certifikován jako ekologicky šetrný a splňuje normy pro udržitelnou výrobu a provoz. Uhlíková stopa je nově snížena o 52 % a při výrobě se využívá výhradně ekologická elektrická energie.

Výrobek disponuje označením CE, což znamená, že splňuje legislativní požadavky Evropské Unie. Další výhodou je doložení Environmentálního prohlášení o produktu – EPD, hodnocení všech fázi životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment) a další certifikace zajišťující kvalitu vnitřního prostředí budov.

Díky jedinečným vlastnostem CLIMAVER® 360 přispívá ke snižování množství odpadu na skládkách a snižování potřeby těžby nových surovin. Zároveň pomáhá snižovat celkovou ekologickou stopu budov a infrastruktury, kde je tento materiál instalován.

To je důležité pro ochranu životního prostředí a udržitelnost naší planety. CLIMAVER® 360 může pomoci k získání certifikací LEED, BREEAM a WELL pro nové budovy. Materiál je také vhodný pro objekty v pasivním standardu zaměřující se na redukci uhlíkové stopy.

https://www.isover.cz/climaverr-360

Komerční informace; zdroj: SGCP, divize Isover