Partneři sekce:

Strop ze stropních nebo střešních dílců

Stropní, střešní a stěnové dílce z pórobetonu nabízí možnost realizace konstrukcí bez nutnosti většího množství dělníků – na zhotovení stropu stačí pouze dva. Dokončený strop je ihned nosný za podmínky, pouze se musí dbát na únosnost plochy při ukládání těžkých předmětů. Dílce jsou rovněž vhodné jako stěny v občanské a průmyslové výstavbě či jako protipožární stěny.

Krok 8: Uložení na nosník

I do ocelového nosníku klademe dílce na tenkovrstvou zdicí maltu. Při pokládání dílců zasuneme nejdřív konec dílce do ocelového profilu a pak druhý na stěnu.

08 Uložení na nosník
08 Uložení na nosník |

Krok 9: Šikmina a výztuž

Čela dílců se seřežou přímo na stavbě. Výztuž dílce musí být na tuto úpravu uzpůsobena již při výrobě. Nad střední stěnou vznikne mezera, do které se vloží výztuž.

09 Šikmina a výztuž
09 Šikmina a výztuž |

Krok 10: Věncovky

Po obvodě stropu vyzdíme věncové tvárnice. Pracujeme pečlivě, lepíme i čela věncovek.

10 Věncovky
10 Věncovky |

Krok 11: Tvorba výztuže

Jako věncovou výztuž je vhodné použít předem připravené armokoše. Použijí se min.
4 ks profilů 10 mm v podélném směru a příčně třmínky průměru 6 mm v rozestupech cca 250 mm.

11 Tvorba výztuže
11 Tvorba výztuže |

Krok 12: Výztuž

Do zalévacích drážek v dílcích vložíme výztuž min. profilu 8 mm opatřenou na koncích háky, které jsou zakotvené do výztuže obvodového věnce.

12 Výztuž
12 Výztuž |

Krok 13: Betonáž

Při opatrném postupu betonáže není třeba dodatečná fixace věncových tvárnic, které jsou přilepené zdicí maltou a tvoří potřebnou tepelnou izolaci i ztracené bednění pro věnec.

13 Betonáž
13 Betonáž |

Krok 14: Zalití a zarovnání

K zalití drážek mezi dílci použijeme betonovou směs s velikostí zrna max. 4 mm vhodné konzistence. Beton v drážkách zarovnáme a uhladíme zednickou lžící.

14 Zalití a zarovnání
14 Zalití a zarovnání |
Text + foto: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2019.