Realizace stropu

Realizace stropu stejně jednoduchá jako dětská stavebnice (pracovní postup)

Partneři sekce:

Na začátku rozložíme nosníky podle přiloženého plánu kladení. Pro přesné určení vzdálenosti nosníků vložíme na každém konci nosníku vždy jednu stropní vložku. Pak přistoupíme k montáži podpůrné konstrukce, která zamezí nebezpečnému průhybu nosníků při zatížení položenými vložkami.

Kladení vložek

Krajní řada vložek se ukládá rovnou na nosnou stěnu a může se podle potřeby zkrátit. Minimální uložení stropní vložky na zdivu je 20 mm. Minimální uložení stropních nosníků na zdivo je 150 mm, pokud statický výpočet neurčí jinak.

Pokud je rovinnost koruny zdi zajištěna přesností při zdění, není na horní ploše nosných zdí potřebný vyrovnávací věnec. U stropu Ytong Ekonom se používají pro příčné vyztužení a propojení doplňkové nízké vložky, kladené ve vzdálenosti 1 m (po každé čtvrté vložce) nebo podle statického výpočtu. Jako příčné vyztužení použijeme betonářskou výztuž 8 mm, kterou vyvážeme na horní prut nosníků.

Prostupy stropem

Těleso komínu musí okolo stropní konstrukce procházet volně. Pokud je v místě komínu navržený nosník, lze nosník zkrátit a podepřít jeho konec železobetonovou výměnou, obcházející těleso komínu. Podobně jako u komínu je možné provádět výměny i v jiných případech, např. při schodišti.

Informace o materiálu

Montovaný stropní systém Ytong Ekonom sestává z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu Ytong. Železobetonové nosníky tvoří při montáži ztracené bednění a současně jsou oporou pro položení vložek Ytong. Strop nepotřebuje nadbetonávku a kari síť a jeho montáž je proto rychlá a bezpečná. Vložkový strop Ytong Ekonom se hodí i pro svépomocné stavění, stačí postupovat podle návodu společnosti Xella pro stropy. Montáž stropu zvládnou díky nízké hmotnosti všech prvků dva lidé.

Uložení výztuže

Postupně ukládáme výztuž věnců podle kladečského plánu. Tato může sestávat z předem připravených armokošů. Na propojení výztuže v rozích nebo koutech používáme betonářskou ocel ve tvaru L ve smyslu plánu kladení.

Jakmile jsou uloženy všechny vložky a provedené armatury celé konstrukce, porovnáme vodorovnou polohu stropu pomocí nivelačního přístroje nebo stavebního laseru. Střední podporu navýšíme o požadovanou hodnotu navýšení, která je závislá na rozpětí stropu. Předepsané polohy nosníků dosáhneme snadno pomocí nastavitelných stojek podpůrné konstrukce.

Betonáž a dokončení

Před betonáží smontovaný strop, zejména při extrémních letních teplotách, navlhčíme vodou. Betonujeme betonem s předepsanou kvalitou. Ideální je použití čerpadla, práci je ale možné provádět i ručně. Betonovou směs důkladně hutníme nejlépe ponorným vibrátorem.

Po zabetonování stropu Ytong Ekonom je konstrukce druhý den pochozí a je možné provádět stavební práce na dalším podlaží. Je však nutné dbát na to, aby nedošlo k přetížení montážních podpěr pod stropem. V průběhu prvního týdne až prvních deseti dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci je možné odstranit nejdříve po 28 dnech, když beton dosáhne zaručenou pevnost a konstrukce je nosná.

Víte, že?

Strop Ytong Ekonom představuje nejpřesnější konstrukci bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev. Dodává se v tloušťkách 200 a 250 mm.

01 Příprava realizace

V době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu, podle níž před vyložením zkontrolujeme dodané zboží. Optimální je zajistit vyložení stropních nosníků přímo z vozidla na korunu zdi.

01 Příprava realizace
01 Příprava realizace | Zdroj: Xella

02 Krajní řada

Krajní řada vložek se ukládá rovnou na nosnou stěnu a může se podle potřeby zkrátit.

02 Krajní řada
02 Krajní řada | Zdroj: Xella

03 Pokládka dalších řad

Po uložení krajní řady můžeme pokračovat se skládáním dalších řad. Dbáme i na správné umístění doplňkových vložek (viz. krok 04). Všechny prvky stropu Ytong Ekonom jsou lehké, takže montáž zvládnou dva pracovníci.

03 Pokládka dalších řad
03 Pokládka dalších řad | Zdroj: Xella

04 Doplňkové vložky

V místě doplňkových vložek uložíme na horní výztuž nosníků, jako příčné ztužení a propojení, propojovací výztuž průměru 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců pomocí háků. Doplňkovou vložku použijeme po cca každé čtvrté normální vložce.

04 Doplňkové vložky
04 Doplňkové vložky | Zdroj: Xella

05 Betonáž

Před betonáží stropu se provede kontrola podle výkresu skladby, jednak uložení betonářské oceli, ale i předepsané navýšení. Strop důkladně navlhčíme vodou. Po stropě se dá chodit bez rizika přepadení i před provedením beetonáže.

05 Betonáž
05 Betonáž | Zdroj: Xella

06 Konzistetnce betonu

Použitý beton ovšem musí mít požadovanou kvalitu – směs musí být plastická, ne však řídká.

06 Konzistetnce betonu
06 Konzistetnce betonu | Zdroj: Xella

07 Dokončení

Strop Ytong Ekonom nepotřebuje nadbetonávku a kari síť a jeho montáž je rychlá a bezpečná. Po vytvrzení betonu  je tak strop hotový a můžeme pokročit k další fázi stavby.

07 Dokončení
07 Dokončení | Zdroj: Xella
red s využitím materiálů Xella