Partneři sekce:

Vápenopískové tvárnice v praxi (Pracovní postup)

Silka je ryze ekologický materiál – složení je velmi podobné složení Ytongu, který je z čistě přírodních surovin. Svou únosností až 20 MPa se však podobá betonu, proto jsou vápenopískové bloky oproti Ytongu mnohem pevnější. Silka se prosazuje u staveb se zvýšenými nároky na protihlukovou ochranu.

Info o materiálu

» Silka je vhodná pro nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a akustické dělicí stěny.
» Tvárnice se vyrábí v provedení s dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK).
» Silka je kompatibilní se systémem Ytong, umožňuje přesnou a rychlou stavbu.
» Tvárnice podporuje příznivé mikroklima staveb.

Co budete potřebovat

  • Akustické tvárnice: Silka akustické tvárnice, tl. 300 mm, pero + drážka, 2 155 Kč/m2 (s DPH)
    nebo Silka Tempo, tl. 240 mm, pero + drážka, 1 713 Kč/m2 (s DPH)
  • Zdicí malta: Silka – zdicí malta M10, pytel 25 kg, 267 Kč/pytel (s DPH)
    nebo Ytong zakládací malta tepelněizolační pytel 15 kg, 301 Kč/pytel (s DPH)
    nebo Ytong zdicí malta, pytel 17 kg, 152 Kč/pytel (s DPH)
  • Nářadí: zednická lžíce s odpovídající velikostí zubu, minijeřáb, montážní schůdky, kleště, kotoučová pila, plastové vědro, nízkootáčkové míchadlo.

Již tvárnice o tloušťce 240 mm splňují normu pro 55 dB, příčka tloušťky 100 mm pak odpovídá útlumu pro akusticky chráněnou místnost. Dalším praktickým plusem je protipožární odolnost Silky, řadí se mezi materiály A1, které jsou nehořlavé.

Vápenopískové tvárnice Silka mají stejného výrobce i složení jako nejznámější značka bílého pórobetonu Ytong. Doplňují celkové portfolio stavebních komponentů o díly, které vynikají akustickými vlastnostmi, únosností a umožňují stavět velmi štíhlé konstrukce. Sortiment byl nedávno rozšířen o všechny nejžádanější rozměry tvárnic.

Opracování tvárnic je o něco náročnější než u Ytongu, což výrobce řeší předem připraveným projektem detailů s možností vedení instalace v předstěnách, například opět z Ytongu, s nímž je Silka plně kompatibilní.

Rychlost výstavby, která je typická pro systém komponentů Ytong, je jedním z hlavních kritérií i u Silky. I přes velkou hmotnost tvárnic (2000 kg/m3) umožňují snadnou a praktickou výstavbu – jejich velikost je přizpůsobena snadné manipulaci.

Řešení pro pasivní domy

Silka umožňuje výstavbu zdiva se stěnou o minimální tloušťce. Je proto vhodná například pro velmi malé pozemky, nízkoenergetické budovy a pasivní domy. Zde je možné dosáhnout malé tloušťky zdiva včetně izolantu a splnit přitom požadované tepelněizolační vlastnosti stanovené normou.

Stejně jako Ytong navíc pomáhá v domech vytvořit zdravé interní mikroklima – vápenopísková cihla přijímá vzdušnou vlhkost a opět ji uvolňuje do místností, čímž zajištuje jeho stabilitu.

Akustika a únosnost

Samonosný stěnový systém se často uplatňuje u bytových domů, kde je potřeba velká únosnost zdiva v kombinaci se štíhlou konstrukcí. Využívá se například pro kombinaci železobetonových skeletů s horními patry, která jsou vy­zdívaná Silkou (Silkou Tempo – velkým formátem) či její kombinací s Ytongem.

U bytových domů o čtyřech až šesti podlažích je vhodné Silku kombinovat právě s tvárnicí Ytong, a to s pevností P6–P2 dle návrhů statika. U staveb pouze z Ytongu se Silka používá jako řešení mezibytové akustiky, na pomocné pilířové vyzdívání, výtahové šachty a další stěny, kde je nutné přenést velmi vysoké zatížení.

Pracovní postup

Tvárnice umožňují přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm, je však třeba dodržet plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty je vhodné výhradně používat přesné zubaté lžíce odpovídající šířky.

U hladkých tvárnic se nanáší zdicí malta Silka stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Vystouplé zbytky malty po uložení tvárnice neroztíráme, ale ještě tentýž den je seškrábneme ostrou hranou zednické lžíce. Pro založení první řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

Na založení je možné použít také zakládací tvárnice Ytong Start příslušné šířky, případně i doplnit výškový modul pomocí prvku Kimmstein. U příček užších než 250 mm je doporučeno použít zakládací tvárnici Ytong Start šířky 250 mm s tím, že příčka bude založená centricky. Tato zakládací řada bude schovaná v podlahových vrstvách.

Dokončovací práce

Hotové zdivo je možné opatřit vnitřními a vnějšími omítkami jako kterékoli jiné zdivo – v rámci kompatibility systémů tedy například vnitřní / vnější tepelněizolační omítkou Ytong, v interiéru s možností doplnění hlazené stěrky. Keramické obklady lze na zdivo umístit bez nutnosti předchozích úprav.

Krok 1: Příprava malty

Do čisté nádoby, nejlépe plastové, nalijeme potřebné množství vody podle návodu na obalu malty. Během stálého míchání přidáváme suchou směs malty do odměřeného množství vody uvedeného v návodu na obalu malty.

Od partnerů ASB

01 Příprava malty
01 Příprava malty |

Krok 2: Míchání malty

Je vhodné použít celý pytel zdicí malty naráz, toto množství stačí na vyzdění cca 1 m3 póro­betonových tvárnic. Promícháme pomalu běžícím elektrickým míchadlem s vhodným mísi­dlem, až vznikne vláčná hmota. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. Konzistenci můžeme upravit dolitím malého množství vody (1–2 dcl) a znovu promícháním celého objemu.

02 Míchání malty
02 Míchání malty |

Krok 3: Správná konzistence

Rozmíchaná malta má mít takovou konzistenci, aby se drážky vytvořené zdicí lžící při nanesení malty na stěnu neslévaly a zároveň se nerolovaly za lžící.

03 Správná konzistence
03 Správná konzistence |

Krok 4: První řada

Mezi rohovými tvárnicemi natáhneme zednickou šňůru, pomocí které založíme celou první řadu. První řadu tvárnic nosného zdiva pokládáme na zakládací maltu tepelněizolační. Rovinnost kontrolujeme vodováhou, příp. latí minimální délky 2 m. Tvárnici usadíme poklepem gumovou paličkou.

04 První řada
04 První řada |