Betonování základů (pracovní postup)

Partneři sekce:

(Článek byl aktualizován) Základ má za úkol rovnoměrně rozložit tíhu stavby na stavební podklad. Dobrý stavební základ je vytvořen ze stabilního, pevného materiálu. K tomu patří jíl, hlína a kameny. Štěrk, písek a rašelina jsou jako stavební základ nevhodné. V takových případech se používá buď injektáž podloží, pro jeho stabilizaci, nebo železobetonová deska, jelikož ta rozkládá působící tíhu na celou plochu.

Tip

» Vnitřní rozměr bednění odpovídá velikosti plánovaného základu, abychom se tedy nespletli s velikostí, musíme při výpočtu jednotlivých prvků zahrnout nejen plánovanou délku stran základů, ale i tloušťku dřevěných desek samotného bednění.
» Nejlepším způsobem, jak dosáhnout řádného upěchování, je použití vnitřního vibrátoru – vibrace způsobují, že se beton rozptyluje a vzduchové bubliny stoupají a unikají.

Co budete potřebovat

 • kamenivo
 • cement: Cement 32,5 R, papírový pytel, balení 25 kg, 64 Kč/pytel
 • voda
 • písek: Křemičitý písek 1,1 – 2,2 mm, bílý, 10 kg plastový sáček, 145 Kč/ks
 • ocelová rohož, vázací drát do betonu:
  Rošt ocelový ACO, rozměr 100 × 50 cm, 1 160 Kč/ks
  Vázací drát PVC 1,4 mm, role 50 m, 59 Kč/role
 • štěrk: Štěrk betonářský frakce 8 – 16 mm, pytel 25 kg, 85 Kč/pytel
 • PE fólie: Fólie stavební PE polorukáv, rozměr 2 × 10 m, 189 Kč/ks.
 • Nářadí: vibrační deska / pěch, míchačka na beton, kotoučová pila, odlamovací nůž, rýč, krumpáč, lopata, hrábě, kolečko, bednicí tabule, latě, kbelík na maltu, kbelík, skládací metr, úhel, zednické pravítko, vodováha, hadicová / laserová vodováha, pracovní rukavice, kladívko, hřebíky, provázek, značící sprej.

Základy musí sahat až do mrazuvzdorné hloubky, v České republice je minimální zámrzová hloubka 800 mm, ale ve výše položených oblastech dosahuje až 1400 mm! V případě pochybností o hloubce a podloží je vhodné poradenství statika.

Plánování umístění základu

Před založením základů je třeba se informovat u odpovědných úřadů. Důležité je ovšem i umístění v rámci pozemku či vůči světovým stranám. Jakmile máme všechny potřebné informace o správném umístění, můžeme pokročit k přípravě.

V první řadě je třeba vše řádně zaměřit a ponechat si i určitý prostor pro manipulaci a pohyb kolem betonované plochy. Při vytyčení pozemku je třeba dbát i na správné vyměření a zaměření úhlů a úhlopříček.

Terén je rovněž nutné zkontrolovat vodováhou – pokud je terén svažitý, je třeba brát v úvahu, že ve vyvýšené části bude základ zapuštěný a naopak v nižší části pozemku bude deska vyčnívat nad úroveň terénu.

Příprava základů

Betonovanou plochu si podél latě vyznačíme značkovacím sprejem. Základy vyhloubíme pomocí rypadla nebo rýče a lopaty. Vzniklý výkop je třeba opět zkontrolovat vodováhou.

Půdu v základovém výkopu zhutníme vibrační deskou. Základový žlab zaplníme dvěma vrstvami štěrku, který po vrstvách zhutníme. Celková výška štěrku je po zhutnění 15 centimetrů. Rovinnost opět zkontrolujeme vodováhou.

Příprava bednění

Bednění musí být stejně vysoké jako pozdější základová deska. Při umisťování desek vždy kontrolujeme správnost úhlů a délku úhlopříček. Poté prkna zvenku spojíme (například hřebíčky). Rám bednění uložíme na plochu a vyrovnáme jej vodováhou.

Z vnější strany pak rám upevníme konstrukční ocelí, aby při vylití betonu nedošlo k ponížení bednění. Po upevnění opět zkontrolujeme rovinnost. Na štěrkovou vrstvu, dovnitř bednění, položíme PE fólii, která zabrání příliš rychlému vysušení betonu.

Betonování základů

Míchání lze, dle velikosti projektu, provést ručně nebo pomocí míchače. Výsledná hmota by měla být měkká a plastická. Kvalitu betonu lze zkontrolovat stěrkou – pokud je povrch hmoty lesklý, beton je dokonale připraven.

Bednění následně vyplníme vrstvou betonu o tloušťce 8 až 10 cm tak, aby výztuž, pokud ji uvažujeme, ležela ve spodní třetině základů. Beton rovnoměrně rozdělíme hráběmi. V případě plánovaného vyztužení betonu si připravíme ocelovou rohož a pomocí vázacího drátu ji připravíme do požadovaného tvaru základů.

Hotovou výztuž uložíme do první vrstvy vylitého betonu a přelijeme ji další vrstvou betonu. Nyní vyplníme betonem celé bednění až k horní hraně. Beton následně upěchujeme a řádně vyrovnáme latí. Betonovou plochu je třeba zakrýt fólií na cca 7 dní a udržet ji vlhkou. Fólie musí být řádně zajištěná, aby nedošlo k jejímu odfouknutí větrem.

Pokud jsou teploty přes den příliš vysoké, je třeba plachtu polévat vodou, aby se beton nevysušil příliš rychle a na jeho povrchu nevznikly praskliny. Po požadované době je možné fólii sejmout, odebrat bednění, vytáhnout ocelové tyče a pokračovat v plánované stavbě nad základovou deskou.

Pozor na statiku!
Namíchání toho správného betonu pro splnění místních požadavků může vypočítat pouze plánovač nosného základu (statik). Odborník poté na místě vytvoří plán zpevnění a stanoví požadovanou kvalitu betonu. Zabudované výztuže před zalitím betonem ještě jednou zkontroluje statik.

Krok 1: Příprava

Před založením základů je třeba se informovat u odpovědných úřadů, zda je možné projekt realizovat v rozsahu, jaký plánujeme. Důležité je ovšem nejen posvěcení úřady, ale i umístění v rámci pozemku či vůči světovým stranám.

01 Příprava 1
01 Příprava |

Krok 2: Vyměření

Nejprve se zaměří plocha. Doporučuje se ke každé straně přidat alespoň 15 centimetrů manipulačního prostoru. Při samotném zaměřování a vytyčení prostoru provázkem je třeba dbát na důsledné napnutí provázku a správné provedení úhlů.

02 Vyměření
02 Vyměření |

Krok 3: Kontrola svahu

Zkontrolujeme, zda pozemek plánované stavby není svažitý. Pokud ano, používáme vodováhu vodorovně s nejvyšším bodem vytyčené plochy. To je důležité zejména proto, že v daném základ místě bude muset být zapuštěn do svahu, zatímco v nejnižším bodě bude vyčnívat nad svah.

03 Kontrola svahu
03 Kontrola svahu |

Příprava základů

Krok 4: Vyznačení plochy

Podél šňůry či latě vyznačíme plochu značkovacím sprejem.

04 Vyznačení plochy
04 Vyznačení plochy |

Přečtěte si také: Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Krok 5: Hloubení výkopu

V závislosti na velikosti základu si půjčíme rýpadlo nebo povrch vyjmeme ručně pomocí rýče a lopaty. Je třeba sejmout alespoň 30-třiceticentimetrovou vrstvu a rovinnost podkladu zkontrolovat vodováhou ve všech směrech.

05 Hloubení výkopu
05 Hloubení výkopu |

Krok 6: Zhutnění

Půdu v základovém výkopu zhutníme vibrační deskou, aby podklad při pozdějších fázích práce nepůsobil problémy, nepropadal se a následně nepoškodil hotovou desku.

06 Zhutnění
06 Zhutnění |

Krok 7: Štěrková vrstva

Základový žlab naplníme štěrkem do výšky cca 10 cm. Zhutníme. Následně dosypeme zbytek štěrku a opět zhutníme. Před zhutněním vždy štěrk rozdělíme hráběmi rovnoměrně po ploše. Celková výška štěrku je po dvojím zhutnění cca 15 cm.

07 Štěrková vrstva
07 Štěrková vrstva |