Partneři sekce:

Lepení obkladu na obklad (pracovní postup)

Než se přistoupí k lepení nového obkladu na již existující podklad, je třeba vizuálně i vodováhou zkontrolovat rovinnost původní plochy s nalepeným obkladem a poklepem zednickým kladívkem po celé ploše zjistit, zda je přilnavost starého obkladu k podkladu dostatečná. Prasklé nebo nedostatečně nalepené obklady je třeba vysekat a nerovnosti vyplnit lepicí maltou.

Info o materiálech

– Speciální penetrační nátěr na nasákavé i nenasákavé podklady, vytvářející kontaktní přechodový můstek na hladkých a kritických podkladech.
– Tenkovrstvá lepicí malta k lepení obkladů a dlažeb na problematické podklady – existující obklady a dlažby z keramiky a kamene, pórobeton, sádrové podklady, pevné malířské nátěry apod.

Co budete potřebovat

  • Penetrační nátěr Ceresit CT 19, spotřeba 0,1 až 0,3 kg/m2 (podle nasákavosti podkladu), plastová nádoba 1 a 5 kg, 5 kg od 650 Kč (Zdroj: Heureka.cz)
  • Flexibilní lepicí malta Ceresit CM 17 Super Flex, spotřeba 1,5 až 3,7 kg/m2 (podle rozměru obkladu), papírový pytel, 25 kg od 497 Kč (Zdroj: Zboží.cz)
    nebo
  • Bílá flexibilní lepicí malta Ceresit CM 15, spotřeba 1,7 až 4,1 kg/m2 (podle rozměru obkladu), papírový pytel, 25 kg od 557 Kč (Zdroj: Heureka.cz)
  • Flexibilní spárovací materiál Ceresit CE 40 Aquastatic, spotřeba 0,5 až 0,6 kg/m2 (podle rozměru obkladu a šířky spáry), plastová nádoba 2 a 5 kg, 2 kg od 171 Kč (Zdroj: Heureka.cz)
  • Sanitární silikon Ceresit CS 25, vydatnost přibližně 15 m (spára 6 × 6 mm), 3 m (spára 10 × 10 mm) nebo 1,5 m (spára 20 × 20 mm), plastová kartuše, 280 ml od 100 Kč (Zdroj: Heureka.cz)

Nářadí: vodováha, malířská štětka, zubová stěrka, molitanová stěrka, zednické kladivo, zednický sekáč, nízkootáčková vrtačka s míchacím nástavcem, aplikační pistole, plastová nádoba, vědro, hadr, ostrý nůž.

POZOR! Vznik prohlubin v silikonu

Musíme dbát na to, aby na povrchu sanitárního silikonu, který se používá ke spárování dilatačních, stykových a montážních spár, nevznikaly prohlubiny, ve kterých se může hromadit voda.

Umytí čerstvého silikonu

Čerstvý silikon je možné umýt vodou s malým množstvím čisticího prostředku nebo mýdla (případně technickým lihem).

Stávající obklad se následně očistí a odmastí. Na takto připravený podklad se nanese speciální neředěný nátěr určený pro penetraci kritických podkladů před aplikací vyrovnávacích směsí, tenkovrstvých stěrek a lepicích malt. Tím se vytvoří kontaktní přechodový můstek, čímž se zvýší přilnavost obkladu k podkladu.

Může se nanášet na plochy podlah a stěn, na nasákavé i nenasákavé podklady. Nátěr je třeba před aplikací důkladně promíchat. Penetrace se nanese pomocí štětce, stěrky nebo válečku s krátkým vlasem (velurovým) v tenké vrstvě tak, aby se netvořila jednorázová mokrá místa.

Po uschnutí musí být povrch odolný proti poškrábání. V závislosti na druhu podkladu je čas schnutí od 2 do 6 hodin. Po úplném zaschnutí penetračního nátěru lze na povrch lepit obklad. Doporučuje se použít tenkovrstvou lepicí maltu k lepení obkladů a dlažeb na kritické podklady.

Lepicí malta se vysype do přesně odměřeného množství čisté studené vody (8,5 až 9 l vody na 25kg balení) a míchá se pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem, dokud nevznikne jednolitá směs bez hrudek. Směs se nechá odstát 5 minut a opětovně se zlehka promíchá. Pokud je třeba, lze do směsi přidat malé množství vody a znovu promíchat.

Malta se rozetře na podklad pomocí stěrky s odpovídající velikostí zubů. Lepicí malta má pokrývat minimálně 65 % lepené plochy obkladu nebo dlažby. Obklady a dlažbu není dovoleno namáčet. Obklad třeba uložit a dotlačit do maltového lože před zaschnutím malty na povrchu (lepí se na prsty). Spárujeme po 24 hodinách flexibilním spárovacím materiálem.

Na lepení obkladu, dlažby a mozaiky z mramoru, světlého vápence a hrubého krystalického kamene a keramiky, mozaiky ze skla a keramiky se doporučuje použít bílou flexibilní lepicí maltu. Zabrání se tím probarvení mramoru, mozaiky a přírodního kamene.

Na spárování se doporučuje použít flexibilní spárovací materiál s hydrofobním efektem. Spárovací maltu smíchejte s čistou vodou (1,4 l vody na 5kg balení) a vytvořte jednolitou směs bez hrudek. Připravená spárovací hmota se vetře gumovou stěrkou důkladně do spár mezi obklady tak, aby spáry byly zcela zaplněny.

Po krátkém zaschnutí (přibližně po 15 minutách) se vlhkou houbou odstraní přebytečný materiál. Houbu udržujeme dostatečně vlhkou častým namáčením. Pokud spárovací materiál příliš rychle vysychá, je třeba ho lehce navlhčit namočenou houbou.

Povlak, vytvořený na povrchu obkladu po úplném zaschnutí spárovacího materiálu, se odstraní suchým hadrem. První kontakt s vodou je možný po 24 hodinách. Spára dosahuje úplnou hydrofobnost (odolnost proti pronikání vody) po 5 dnech od aplikace. Dilatační, stykové a montážní spáry se vyplní PE těsnicím provázkem a utěsní se sanitárním silikonem.

Z kartuše se odšroubuje aplikační nástavec a odřízne uzávěr na horním konci, nástavec se našroubujte zpět a podle šířky spár se šikmo seřízne na odpovídající průměr. Takto připravená kartuše se vloží do výtlačné pistole. Těsnicí tmel se vytlačí do spár tak, aby pod ním nezůstaly dutiny.

Povrch tmelu se vyhladí prstem navlhčeným v mýdlovém roztoku. Během 5 minut je nutné okolí spáry jemně navlhčit čistou vodou s malým množstvím mýdla nebo mycích prostředků. Přebytečný materiál se odstraní namočenou stěrkou, kterou ho stíráme jedním směrem.

Krok 1: Rovinnost podkladu

Jako první se vizuálně a vodováhou zkontroluje rovinnost původní plochy s již nalepeným obkladem.

1. Rovinnost podkladu
1. Rovinnost podkladu |

Krok 2: Ověření přilnavosti

Poklepem zednickým kladívkem po celé ploše se zjistí, zda je přilnavost starého obkladu dostatečná.

2. Ověření přilnavosti
2. Ověření přilnavosti |

Krok 3: Prasklý obklad

Prasklé nebo nedostatečně nalepené obklady se musí manuálně vysekat dlátem a kladivem.

3. Prasklý obklad
3. Prasklý obklad |

Krok 4: Nerovnosti

Vzniklé a zjištěné nerovnosti je potřebné vyplnit lepicí maltou.

4. Nerovnosti
4. Nerovnosti |

Krok 5: Očistění obkladu

Existující obklad se očistí a odmastí molitanovým hladítkem namočeným ve vodě se saponátem.

5. Očistění obkladu
5. Očistění obkladu |

Krok 6: Penetrace podkladu

Na očistěný podklad se nanese důkladně promíchaný neředěný speciální nátěr, a to v tenké vrstvě tak, aby se netvořily kaluže. Po uschnutí musí být povrch odolný proti poškrábání (čas schnutí je od 2 do 6 hodin). Po úplném zaschnutí penetrace lze lepit obklad.

6. Penetrace podkladu
6. Penetrace podkladu |

Krok 7: Lepení obkladu

Lepicí malta se vysype do čisté studené vody (8,5 až 9 l/25 kg) a míchá se, dokud nevznikne jednolitá směs bez hrudek, nechá se odstát 5 min. a znovu se zlehka promíchá. Pomocí zubové stěrky se malta rozetře na podklad. Obklad se musí uložit a dotlačit do maltového lůžka před zaschnutím malty na povrchu (lepí se na prsty).

7. Lepení obkladu
7. Lepení obkladu |

Krok 8: Spárování obkladu

Spárujeme po 24 hodinách. Spárovací materiál se smíchá s čistou vodou (1,4 l/5 kg) a vytvoří se jednolitá směs bez hrudek. Připravená spárovací směs se vetře gumovou stěrkou důkladně do spár mezi obklady tak, aby spáry byly úplně zaplněny.

Od partnerů ASB

8. Spárování obkladu
8. Spárování obkladu |

Krok 9: Očistění povrchu

Po krátkém zaschnutí (15 min.) se vlhkou houbou, kterou často mácháme ve vodě, odstraní přebytečný materiál. Povlak, vytvořený na povrchu obkladu po úplném zaschnutí spárovacího materiálu, se odstraní suchým hadrem. Dilatační, stykové a montážní spáry se vyplní PE těsnicím provázkem a utěsní se silikonem.

9. Očistění povrchu
9. Očistění povrchu |

Krok 10: Vyplnění spár

Z kartuše se odšroubuje aplikační nástavec a odřeže se uzávěr na horním konci, nástavec se přišroubuje zpět a podle šířky spár se šikmo seřeže na odpovídající průměr. Kartuše se vloží do výtlačné pistole a tmel se aplikuje do spár tak, aby pod ním nezůstaly dutiny. Přebytečný materiál se odstraní tahem namočené stěrky v jednom směru.

10. Vyplnění spár
10. Vyplnění spár |
Text + Foto: Henkel