Partneři sekce:

Nezapomeňte na hydroizolaci (Pracovní postup)

Koupelny patří mezi prostory zatížené krátkodobou, avšak opakovanou vlhkostí, která proniká do konstrukcí a vytváří ideální prostředí pro nežádoucí mikroorganismy. Vnikání vody do podkladů je nutné zabránit ideálně kombinací správných technologických postupů a vhodnou skladbou materiálů už při pokládce.

Informace o materiálu

» RAKO CL 809 je speciální impregnační prostředek z ucelené řady čističů RAKO SYSTEM pro obklady a dlažbu. Je určený k impregnaci neporézních materiálů, na jejichž povrchu vytváří ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody i olejů a omezuje také usazování nečistot.

Použití impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby. RAKO CL 809 se hodí pro impregnaci keramických leštěných dlažeb, ale také pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety apod.

Co budete potřebovat

 • Stěrková hmota: RAKO LE 21, spotřeba 1,7 kg/m2 (1 mm), papírový pytel 25 kg 329 Kč/pytel
 • Rychletuhnoucí hmota: RAKO MO 35, spotřeba 18 kg/m2 (10 mm) , papírový pytel 10 kg 329 Kč/pytel
 • Hloubková penetrace: RAKO P 201 nebo RAKO P 202, spotřeba cca 0,15 až 0,25 l/m2, plastový kanystr 5 a 10 l
 • Jednosložkový nátěr: RAKO SE 1, plastový kýbl 8 kg a 24 kg 929 kč/8kg
 • Bandážní těsnící páska: RAKO SE 5, šířky 80, 100, 120, 150 mm, balení 10 nebo 50 bm, 499 Kč/10bm
 • Cementové lepidlo: RAKO AD 510 PLUS třídy C1TE, RAKO AD 509 PLUS třídy C1TE (bílé), AD 530 třídy CTES1 (bílé nebo šedé), Spotřeba od od 3 až 5 kg/m2, papírový pytel 25 kg, od 299 Kč/pytel
 • Spárovací hmota: RAKO GF BIO, spotřeba cca 0,3 až 0,8 kg/m2 plastový kýbl 5 kg 399 Kč/ks nebo GF DRY papírový pytel 2, 5 a 20 kg, od 158 Kč/pytel
 • Separační provazec: Rako PES, průměr 4, 6, 8, 10 mm, balení 100 cm, od 499 Kč/balení
 • Trvale pružný sanitární silikon: Rako SI, kartuše 310 ml, vydatnost 6 až 12 bm, 129 Kč/kartuše
 • Čisticí prostředek: RAKO CL 802, balení 0,75 l, vydatnost 150 až 300m2/balení, 169 Kč/balení
 • Impregnační přípravek: RAKO CL 809, balení 1 l, vydatnost 35 až 50 m2/balení, 599 Kč/balení

Příprava

Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. Pro plošné vyrovnání stěn i podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb lze využít vyrovnávací stěrkovou hmotu. Nanáší se v tloušťce 1 až 15 mm v jednom pracovním kroku. Pro lokální opravu poškozených betonových konstrukcí je vhodná např. rychletuhnoucí hmota RAKO MO 35.

Postup práce

Podklad opatříme penetrací nebo, v případě podkladu se stávajícím obkladem a dlažbou, aplikujeme tzv. kontaktní můstek P 203. Savé podklady s potřebou hlubšího zpevnění penetrujeme neředěnou hloubkovou penetrací P 201. V případě velmi savých materiálů použijeme výrobek RAKO P 202.

Penetrační nátěr ředíme dle návodu, v poměru 1 : 3 až 5. Penetrované plochy izolujeme jednosložkovým nátěrem určeným pro vnitřní prostředí ve dvou vrstvách. Interval mezi vrstvami by měl činit 4 až 6 hodin. Hydroizolaci SE 1 nanášíme válečkem nebo hladítkem.

 

Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy (včetně koutů a rohů) bandážní těsnicí pásku SE 5 minimální šířky 80 mm. Páska se dokonale celoplošně vlepí do realizované hydroizolace.

Pro montáž obkladů a dlažeb v koupelnách se využívají tzv. modifikované lepicí tmely. Zvolíme je podle konkrétní realizace – tedy takový, který je vhodný do koupelny pro lepení na izolace, na sádrokarton popřípadě na slinuté materiály.

Pro standardní formáty keramických obkladů a dlažeb lze využít cementové lepidlo. Pro velké formáty je nutné vybrat lepidla typu C1T nebo C2T. kategorie C2TES1 s vyšší pružností S1. Při spárování používáme vodoodpudivé spárovací hmoty kategorie CG2WA.

Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost. Pružné spáry v dilatacích a v rozích se vyplní separačním provazcem a trvale pružným sanitárním silikonem pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře.

Použitím podkladního provazce se zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně.

Od partnerů ASB

Dokončení

Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek CL 802 z řady RAKO SYSTEM
pro důkladné čištění obkladů a dlažeb, které si poradí nejen s cementovými zbytky, ale i s hořečnatými a minerálními usazeninami. Po důkladném vyčištění povrchu je doporučeno provést celoplošnou
impregnaci povrchu přípravkem RAKO CL 809.

Krok 1: Penetrování podkladu

Podklad opatříme penetrací nebo, v případě podkladu se stávajícím obkladem a dlažbou, aplikujeme tzv. kontaktní můstek.

01 Penetrování podkladu
01 Penetrování podkladu |

Krok 2: Izolování

Na napenetrované plochy použijeme hydroizolaci. Hydroizolaci nanášíme válečkem nebo hladítkem.

02 Izolování
02 Izolování |

Krok 3: Aplikace těsnicí pásky

Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy (včetně koutů a rohů) bandážní těsnicí pásku.

03 Aplikace těsnicí pásky
03 Aplikace těsnicí pásky |