Pokládka dlažby v koupelně: nezapomeňte na hydroizolaci (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Koupelny patří mezi prostory zatížené krátkodobou, avšak opakovanou vlhkostí, která proniká do konstrukcí a vytváří ideální prostředí pro nežádoucí mikroorganismy. Vnikání vody do podkladů je nutné zabránit ideálně kombinací správných technologických postupů a vhodnou skladbou materiálů už při pokládce.

Co budete potřebovat

 • Stěrková hmota: RAKO LE 21, spotřeba 1,7 kg/m2 (1 mm), papírový pytel 25 kg 329 Kč/pytel
 • Rychletuhnoucí hmota: RAKO MO 35, spotřeba 18 kg/m2 (10 mm) , papírový pytel 10 kg 329 Kč/pytel
 • Hloubková penetrace: RAKO P 201 nebo RAKO P 202, spotřeba cca 0,15 až 0,25 l/m2, plastový kanystr 5 a 10 l
 • Jednosložkový nátěr: RAKO SE 1, plastový kýbl 8 kg a 24 kg 929 kč/8kg
 • Bandážní těsnící páska: RAKO SE 5, šířky 80, 100, 120, 150 mm, balení 10 nebo 50 bm, 499 Kč/10bm
 • Cementové lepidlo: RAKO AD 510 PLUS třídy C1TE, RAKO AD 509 PLUS třídy C1TE (bílé), AD 530 třídy CTES1 (bílé nebo šedé), Spotřeba od od 3 až 5 kg/m2, papírový pytel 25 kg, od 299 Kč/pytel
 • Spárovací hmota: RAKO GF BIO, spotřeba cca 0,3 až 0,8 kg/m2 plastový kýbl 5 kg 399 Kč/ks nebo GF DRY papírový pytel 2, 5 a 20 kg, od 158 Kč/pytel
 • Separační provazec: Rako PES, průměr 4, 6, 8, 10 mm, balení 100 cm, od 499 Kč/balení
 • Trvale pružný sanitární silikon: Rako SI, kartuše 310 ml, vydatnost 6 až 12 bm, 129 Kč/kartuše
 • Čisticí prostředek: RAKO CL 802, balení 0,75 l, vydatnost 150 až 300m2/balení, 169 Kč/balení
 • Impregnační přípravek: RAKO CL 809, balení 1 l, vydatnost 35 až 50 m2/balení, 599 Kč/balení

Příprava

Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. Pro plošné vyrovnání stěn i podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb lze využít vyrovnávací stěrkovou hmotu. Nanáší se v tloušťce 1 až 15 mm v jednom pracovním kroku. Pro lokální opravu poškozených betonových konstrukcí je vhodná např. rychletuhnoucí hmota RAKO MO 35.

Postup práce

Podklad opatříme penetrací nebo, v případě podkladu se stávajícím obkladem a dlažbou, aplikujeme tzv. kontaktní můstek P 203. Savé podklady s potřebou hlubšího zpevnění penetrujeme neředěnou hloubkovou penetrací P 201. V případě velmi savých materiálů použijeme výrobek RAKO P 202.

Penetrační nátěr ředíme dle návodu, v poměru 1 : 3 až 5. Penetrované plochy izolujeme jednosložkovým nátěrem určeným pro vnitřní prostředí ve dvou vrstvách. Interval mezi vrstvami by měl činit 4 až 6 hodin. Hydroizolaci SE 1 nanášíme válečkem nebo hladítkem.

Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy (včetně koutů a rohů) bandážní těsnicí pásku SE 5 minimální šířky 80 mm. Páska se dokonale celoplošně vlepí do realizované hydroizolace.

Pro montáž obkladů a dlažeb v koupelnách se využívají tzv. modifikované lepicí tmely. Zvolíme je podle konkrétní realizace – tedy takový, který je vhodný do koupelny pro lepení na izolace, na sádrokarton popřípadě na slinuté materiály.

Pro standardní formáty keramických obkladů a dlažeb lze využít cementové lepidlo. Pro velké formáty je nutné vybrat lepidla typu C1T nebo C2T. kategorie C2TES1 s vyšší pružností S1. Při spárování používáme vodoodpudivé spárovací hmoty kategorie CG2WA.

Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost. Pružné spáry v dilatacích a v rozích se vyplní separačním provazcem a trvale pružným sanitárním silikonem pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře.

Použitím podkladního provazce se zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně.

Dokončení

Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek CL 802 z řady RAKO SYSTEM pro důkladné čištění obkladů a dlažeb, které si poradí nejen s cementovými zbytky, ale i s hořečnatými a minerálními usazeninami. Po důkladném vyčištění povrchu je doporučeno provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem RAKO CL 809.

Krok 1: Penetrování podkladu

Podklad opatříme penetrací nebo, v případě podkladu se stávajícím obkladem a dlažbou, aplikujeme tzv. kontaktní můstek.

01 Penetrování podkladu
01 Penetrování podkladu |

Krok 2: Izolování

Na napenetrované plochy použijeme hydroizolaci. Hydroizolaci nanášíme válečkem nebo hladítkem.

02 Izolování
02 Izolování |

Krok 3: Aplikace těsnicí pásky

Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy (včetně koutů a rohů) bandážní těsnicí pásku.

03 Aplikace těsnicí pásky
03 Aplikace těsnicí pásky |