Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Postup montáže stavebního pouzdra krok za krokem

Postup montáže stavebního pouzdra krok za krokem

Montáž a zabudování stavebního pouzdra není nikterak složité. Vlastní konstrukce pouzdra společnosti J.A.P. je dobře promyšlená a s jejím smontováním nebude mít šikovný kutil velkou práci. Stavební pouzdro, vyrobené na nové moderní automatické výrobní lince společnosti J.A.P., se od toho původního liší v několika bodech: např. má tzv. studené spoje a obsahuje pouze dva šroubky - díky čemuž je složení pouzdra jednodušší..

Co bychom měli mít na paměti

Než se samotnými stavebními pracemi začnete, vše si dobře promyslete a vyměřte. Zejména dbejte na přesnost stavebních prací. Před zabudováním pouzdra je vždy třeba počítat s výškou hotové podlahy. V případě, že zvolíte oproti původnímu záměru výšku rozdílnou, nezůstane zachován odpovídající potřebný průchod od podlahy a dveře by se pak musely buď podříznout, nebo mezi nimi a podlahou vznikne nežádoucí mezera. Usazení stavebního pouzdra na odpovídající výšku není žádný problém, protože každé stavební pouzdro na sobě nese váhorys ve výšce jednoho metru.
Nezapomeňte, že stavební pouzdro nemá nosnou funkci, a proto musíte průchozí stavební otvor vždy opatřit horním překladem. Postup zapravení stavebního pouzdra se liší podle toho, zda jej budeme umisťovat do zděné či do sádrokartonové (SDK) příčky. Dle tohoto typu volíme i odpovídající stavební pouzdro.

01 | Kontrola dodávky
Pouzdro vám bude dodáno kompletně zabalené. Před jeho rozbalením si překontrolujte dodaný rozměr a typ.

02 | Návod
Přečtěte si návod k montáži a zkontrolujte úplnost dodávky.

03 | Uchycení kolejnice
Do horní části plechové kapsy pouzdra zasuňte kolejnici s nadpražím. Kolejnice je tak uchycena po celé délce stavebního pouzdra.

04 | Příprava vzpěr
Předchystejte si montážní distanční vzpěry, u kterých ohněte patky. Distanční vzpěry zamezují nežádoucím změnám šířky průchozího otvoru před osazením obložkové zárubně.

05 | Boční jištění
Do horního nadpraží pouzdra zasuňte boční stojinu.

06 | Zajištění dílů
Dále ohněte jazýčky stojiny, aby došlo k zajištění obou dílů.

07 | Fixace vzpěr
Nachystané ohnuté příčné distanční vzpěry zasuňte do předchystaných prolisů mezi plechovou kapsou a stojinou.

08 | Příprava patek
Ze dna pouzdra ohněte čtyři kotevní patky, které umožní pouzdro připevnit k podkladu.

09 | Dokončení
Sestavené stavební pouzdro je takto připravené k osazení do určeného stavebního otvoru. Díky absenci spojovacích šroubků je jeho montáž velice jednoduchá a vše funguje na principu zasunutí a zacvaknutí.

10 | Překlad
Připravte stavební otvor s překladem nad průchozím otvorem. POZOR! Překlad je nutný, protože pouzdro nemá nosnou funkci.

11 | Vložení pouzdra
Vložte stavební pouzdro do připraveného stavebního otvoru.

12 | Zákryt se stěnou
Stavební pouzdro je nutné usadit do jednoho zákrytu se stěnou.

13 | Správná výška
Usaďte pouzdro do správné výšky jednoho metru dle váhorysu /„vágrysu“.

15 | Kotvení do podlahy
Ukotvěte stavební pouzdro do podlahy. K tomu slouží čtyři kotevní patky na spodní části pouzdra.

14 | Vyvážení
Pečlivě vyvažte stavební pouzdro horizontálně i vertikálně. POZOR! Při špatném vyvážení se může samovolně pohybovat dveřní křídlo.

16 | Vypěnění
Pevně zafixované pouzdro zapěnujeme nízkoexpanzní montážní pěnou, která se nerozpíná a díky tomu nijak nenarušuje rovnováhu pouzdra nebo nedokáže jakkoli tlakově vyklenout plechové bočnice pouzdra.

17 | Finalizace
Zapěnované a usazené stavební pouzdro ve stavebním otvoru. Nyní je připraveno k omítnutí.

Postup zapravení stavebního pouzdra do SDK příčky

Pokud plánujete stavební pouzdro usadit do SDK příčky, postup jeho zabudování bude trochu odlišný než v případě jeho umístění do příčky zděné. Postup 1–9 zůstává neměnný.

10 | SDK konstrukce
SDK příčka je tvořena odpovídajícími profily. V místě usazení stavebního pouzdra je ponechán potřebný otvor v odpovídající šíři.

11 | Usazení pouzdra
Do vytvořeného otvoru usaďte odpovídající stavební pouzdro.

12 | Ukotvení profilu
Stavební pouzdro má z obou stran přesně určená a předchystaná místa pro ukotvení k SDK profilu.

13 | První strana
Nejdříve pevně přišroubujte pouzdro k SDK profilu ze strany jeho plechové kapsy.

14 | Montáž protilehlé strany
Poté napevno usaďte i protilehlý SDK profil ke stojnici pouzdra.

15 | Usazené pouzdro
Závěrečnou fází je už vlastní opláštění stavebního pouzdra a stěny SDK deskami a jejich finální povrchová úprava.

Stavební pouzdro pro zděnou příčku je navíc opatřeno armovací sítí.

Stavební pouzdro pro SDK příčku má po svém obvodu kotevní body.

Pozor!
Pokud nemáte hotovou tzv. čistou podlahu, je nutné stavební pouzdro podezdít nebo podložit do výšky budoucí čisté podlahy. U tohoto typu stavebního pouzdra není nutné kotvit vodicí trn pro dveřní křídlo do hotové podlahy, ale instalaci lze provést také přímo na stavební pouzdro, tedy již ve fázi nehotové finální podlahy.

TIP
Stejně jako jsou ve dvojí šířce SDK profily, je ve dvou šířkách i stavební pouzdro NORMA STANDARD pro jednokřídlé posuvné dveře. Síla pouzdra může být 100 mm nebo 75 mm.

TEXT + FOTO: J.A.P.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyPříčkyŠtítky