01 | Úprava podkladu

Jak upravit sokl dekorativní omítkou (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jedním ze způsobů finální úpravy soklů či ploch fasád je jejich povrchová úprava dekorativní omítkou z přírodních mramorových zrn.

Podklad

Vhodnými podklady pro aplikaci jsou vápenocementové a cementové omítky, beton, přírodní a umělý kámen, azbestocement a podobně. Nově vytvořené omítky musí být dostatečně nosné (dle platných norem) a povrch omítek musí být hladký. Všechny podklady musí být rovné, pevné, suché, bez prachu, trhlinek, volně oddělitelných částí a bez zbytků mastnoty. V každém případě je třeba podklad dokonale očistit.

Při renovacích se musí povrch očistit od všech oddělitelných částí, jako jsou zbytky starých nátěrů, odlupující se části omítek a podobně. Opravy a obnovované fasádní plochy se musí ve struktuře a tvrdosti shodovat s původní omítkou, před nanesením podkladního nátěru musí opravovaná místa dokonale vyschnout.

Info o materiálu:

weber.pas marmolit
Dekorativní omítka z přírodních mramorových zrn připravená k přímému použití na podkladový nátěr weber 700 v bílém provedení. Základní suroviny tvoří syntetická pojiva na akrylátové bázi a speciálně tříděné mramorové zrno. Odolná proti průmyslovým zplodinám a mechanickému poškození. Používá se jako povrchová úprava soklů, pilířů, portálů i jako povrchová úprava tepelněizolačních systémů. Vhodná do exteriéru i interiéru.

Na soklových plochách se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. Povrchy, jako jsou cementotřískové desky, se doporučuje upravit stěrkovým tmelem. Tmel se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 5,5 až 6 l vody pomocí vrtačky s nástavcem nebo míchačky s nuceným mícháním. Na podklad se nanese nerezovým hladítkem. Následně se do nanesené vrstvy vtlačí sklotextilní mřížka ve směru od středu do stran a tmel se zahladí nerezovým hladítkem. Na nedostatečně izolované stěny a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití omítky z přírodních mramorových zrn nedoporučuje.

Zároveň se nesmí aplikovat na tepelně izolační a sanační omítky. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití dekorativní omítky. V případě pochybností o vhodnosti podkladu se doporučuje možnost použití omítky konzultovat s výrobcem.

Co budete potřebovat:

 • Podkladový nátěr
  • weber 700 (bílý), spotřeba přibližně 0,15 až 0,20 kg/m2, plastový kanystr 5 kg
 • Stěrkový tmel
  • weber.therm KPS, spotřeba přibližně 3 kg/m2, papírový pytel 25 kg
 • Dekorativní omítka
  • weber.pas marmolit, spotřeba přibližně 4 kg/m2 (jemnozrnná), 6 kg/m2 (střednězrnná), plastové kbelík 30 kg
 • Sklotextilní mřížka (145 kg/m2)

  Nářadí:

 • nerezová špachtle
 • nerezové hladítko
 • nerezová zednická lžíce
 • nerezové zubové
 • hladítko
 • malířský štětec
 • váleček
 • stěrka
 • nůžky
 • kbelík
 • elektrické míchadlo
 • vrtačka
 • nástavec unimixer
 • krepová samolepící páska

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při aplikaci je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, větru a dešti. V podmínkách podporujících rychlé schnutí omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad a podobně) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (například včetně velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury.

V podmínkách prodlužujících schnutí (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším schnutím, a tím například s možností poškození nanesené omítky deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i po několika dnech.

Víte, že?

Míchání dekorativní omítky
Dekorativní omítku není povoleno míchat unimixerem – vrtačkou s nástavcem – nebo jiným strojním zařízením.

Mléčný zákal
Bezprostředně po nanesení má omítka na povrchu mléčný zákal. Ten zmizí po vyschnutí pojiv, což může někdy trvat i několik dní.

Opravy omítky
Opravy dekorační omítky se musí realizovat velmi důsledně, protože jsou viditelné.

Zpracování

Materiál se dodává připravený k přímému použití. Před nanášením se promíchá nerezovou zednickou lžící. Míchání unimixerem – nástavcem na vrtačce – není povoleno. Jemná a střední struktura (1 050 a 1 040) se nanáší na zaschlý penetrační nátěr, který zajistí zvýšení přilnavosti povrchových úprav k podkladu a snížení nasákavosti podkladu, a to vždy jen v bílém odstínu.

Dekorativní omítka se nanáší nerezovým hladítkem v tloušťce přibližně 1,5 násobku velikosti zrn. Vyhlazení se provádí opět nerezovým hladítkem ihned po nanesení dekorativní omítky ještě před jejím zavadnutím. Nářadí je třeba průběžně mýt čistou vodou. Přechody struktur a barev na jedné ploše lze vytvářet pomocí pásky.

TIP: Čištění nářadí

Nádoby, nářadí a nástroje je nutno ihned před zaschnutím dekorační omítky očistit vodou stejně jako všechny zabudované části fasády. Při práci se doporučuje mít k dispozici nádobu s vodou pro průběžné čištění nářadí.

01 | Úprava podkladu

Podklad musí být rovný, pevný, suchý, bez prachu, trhlinek, volně oddělitelných částí a bez zbytků mastnoty. Podklad je třeba dokonale očistit. Při renovacích se musí povrch očistit od všech oddělitelných částí, jako jsou zbytky starých nátěrů či odlupující se části omítek.

01 | Úprava podkladu
01 | Úprava podkladu | Zdroj: Saint Gobain Weber

02 | Stěrkový tmel

Povrchy, jako jsou cementotřískové desky, se doporučuje upravit stěrkovým tmelem. Tmel se elektrickým míchadlem smíchá s 5,5 až 6 l vody a nanese se na podklad nerezovým hladítkem. Následně se do nanesené vrstvy směrem od středu do stran vtlačí sklotextilní mřížka a zahladí se nerezovým hladítkem.

02 | Stěrkový tmel
02 | Stěrkový tmel | Zdroj: Saint Gobain Weber

03 | Penetrační nátěr

Pro zvýšení přilnavosti povrchových úprav k podkladu a snížení nasákavosti podkladu se na povrch nanese válečkem penetrační nátěr. Před aplikací dekorativní omítky se penetrace nechá zcela zaschnout.

03 | Penetrační nátěr
03 | Penetrační nátěr | Zdroj: Saint Gobain Weber

04 | Přilepení pásky

Po úplném zaschnutí penetračního nátěru se na podklad přilepí krepová páska, kterou se vymezí plocha vzoru.

04 | Přilepení pásky
04 | Přilepení pásky | Zdroj: Saint Gobain Weber

05 | Dekorativní omítka

Dekorativní omítka se musí před použitím ručně rozmíchat zednickou lžící. Na připravený podklad se nanese nerezovým hladítkem, přičemž se zahlazuje tak, aby jednotlivá zrna byla co nejtěsněji u sebe. První vrstva se nanáší s mírným přesahem přes pásku.

05 | Dekorativní omítka
05 | Dekorativní omítka | Zdroj: Saint Gobain Weber

06 | Vyhlazení omítky

Nanesená omítka se důkladně vyhladí nerezovým hladítkem. Materiál po nanesení poměrně rychle tuhne, proto se musí rychle zpracovat a důkladně napojovat na ještě neschnoucí plochy tak, aby bylo napojení důkladné a neviditelné. Podobně se postupuje i na další ploše.

06 | Vyhlazení omítky
06 | Vyhlazení omítky | Zdroj: Saint Gobain Weber

07 | Stržení pásky

Vymezující páska se strhne ihned po nanesení. Nanáší-li se na větší plochy, je třeba strhávat pásku postupně, dříve než dekorativní omítka zavadne. Později by se omítka trhala a vytvářená hrana by nebyla ostrá.

07 | Stržení pásky
07 | Stržení pásky | Zdroj: Saint Gobain Weber

08 | Opětovné přelepení hrany

Po zaschnutí první plochy (přibližně po 24 hodinách) se hrana vytvořená dekorativní omítkou znovu přelepí páskou, aby se nepoškodila nebo neušpinila při úpravě sousedící plochy.

08 | Opětovné přelepení hrany
08 | Opětovné přelepení hrany | Zdroj: Saint Gobain Weber

09 | Úprava sousedící plochy

Na zbývající plochu se dekorativní omítka nanáší už jen takzvaně do hrany a nepřetahuje se přes pásku. Po jejím uhlazení se krepová krycí páska ihned strhne.

09 | Úprava sousedící plochy
09 | Úprava sousedící plochy | Zdroj: Saint Gobain Weber
TEXT + FOTO: Saint Gobain Weber