Partneři sekce:
  • Prefa
Originální příslušenství, nebo improvizace?

Originální příslušenství nebo improvizace?

V praxi často řešíme problém, zda použít originální příslušenství, nebo se snažit ušetřit a tzv. improvizovat. Na základě dlouhodobého sledování původu zjištěných závad na komínových systémech nezbývá než konstatovat, že nejčastější příčinou toho, že na komíně během stavby nebo provozu něco selže, je skutečnost, že chybí jeden nebo více originálních prvků komínového systému. Použití originálního příslušenství tak hraje důležitou roli.

Příjemné bydlení v dvojitém balení…

Příjemné bydlení v dvojitém balení…

Zajistit optimální kvalitu vnitřního prostředí a bezproblémový chod oblíbených krbových kamen poté, co si namontujeme do novostavby těsná okna, není nic snadného. Vzduch pro hoření již neproudí přirozenou infiltrací, kamna nehoří a my se cítíme unaveni v důsledku nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu. Celý proces je ale o mnoho jednodušší v případě použití systému Schiedel DUO.

Nerezové nástavce – řešení prodloužení komína

Nerezové nástavce – řešení prodloužení komína

Při stavbách nových domů a rekonstrukcích se stále častěji objevuje problém – komín je příliš krátký, jeho správná funkce je nejistá, je třeba jeho prodloužení. Dalším případem je požadavek architekta na nerezové řešení nadstřešní části komína, především pak u staveb moderního charakteru s uplatněním stavebních materiálů jako jsou ocel a sklo.

Nadstřešní část ke komínovému systému nebo i ke komínu pro nízkoenergetické domy

Nadstřešní část ke komínovému systému nebo i ke komínu pro nízkoenergetické domy

Řešení nadstřešní části komínu pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě. Stavba nadstřešní části z prefabrikovaných dílů je rychlá a přesná a navíc zachovává tradiční vzhled komínového tělesa nad střechou. Prvky Final byly původně zavedeny do výroby a prodeje jako součást systému UNI*** PLUS. V současné době je sortiment rozšiřován pro využití u systému ABSOLUT.

Originální příslušenství, nebo improvizace?

Originální příslušenství, nebo improvizace?

V  praxi se nevyhneme situaci, kdy na žádost některého z účastníků výstavby provádíme technické posouzení rozpracovaného nebo dokončeného díla. V takovém případě se nelze jen omezit na konstatování zjištěné závady; je třeba hlavně určit příčiny, které ke vzniku zjištěných závad nebo poruch vedly. Na základě dlouhodobých sledování a rozborů můžeme konstatovat, že nejčastější prvotní příčinou toho, že na komíně během stavby nebo provozu něco selže, je skutečnost, že chybí jeden nebo více originálních prvků komínového systému. Důležitou roli tedy vedle správného použití základních skladebných dílů hraje právě použití originálního příslušenství.

Komínový systém

Komínový systém

Komínový systém domu předem plánujeme s ohledem na výkon otopného zařízení, samotný kotel a druh paliva, který se chystáme používat, protože všechny tyto komponenty jsou součástí jedné soustavy, která odvádí zdraví škodlivé spaliny z obytného prostoru do exteriéru.

Komíny v otázkách a odpovědích

Komíny v otázkách a odpovědích

Popudem k napsání následujícího článku byly nejčastěji se vyskytující dotazy k montáži systémových komínů i ke komínům obecně. Chceme vám proto nabídnout praktické informace, rady a tipy pro vaši každodenní práci s komínovými systémy, vyvinutými pro odvod spalin od té nejširší škály spotřebičů paliv, které se na našem trhu vyskytují. Dále pak podat výklad k ustanovením norem, zákonů a předpisů, se kterými jste ve své praxi denně konfrontováni a kdy určité praktické realizace či postupy, a to ať konstrukční či procesní, vyžadují rozšířený komentář v porovnání ke strohé formulaci předpisu. Pro přiblížení byly vybrány odpovědi na tři otázky.

Komín musí odpovídat normám

Komín musí odpovídat normám

Komín je místem, které přichází do styku s vysokými teplotami, proto jsou nároky kladené na součásti komínových systémů přirozeně větší než na jiné části stavby. Musejí být vyrobeny z vhodných materiálů a patřičnými způsoby. Technické požadavky včetně požadavků na bezpečnost stanovují normy dané státem a EU.