Partneři sekce:
  • Prefa

Komín musí odpovídat normám

Komín musí odpovídat normám

Komín je místem, které přichází do styku s vysokými teplotami, proto jsou nároky kladené na součásti komínových systémů přirozeně větší než na jiné části stavby. Musejí být vyrobeny z vhodných materiálů a patřičnými způsoby. Technické požadavky včetně požadavků na bezpečnost stanovují normy dané státem a EU.

Pokud nemá komín omezovat uživatele při volbě spotřebiče, lze zvolit univerzální komínový systém, který je schopen bezpečně odvádět spaliny ze všech spotřebičů. Na českém trhu existuje hodně „univerzálních“ komínových systémů, ale pouze několik z nich má svoji univerzálnost prověřenou podle nových evropských norem. 

Evropskou normu garantuje certifikát

Bezpečnost výrobku podle nových evropských norem zaručuje certifikace, již musejí mít např. od dubna 2007 všechny na českém trhu prodávané univerzální komínové systémy s keramickou vložkou a jejich komponenty. Značka CE se nachází buď přímo na výrobku, na štítku na něm pověšeném, nebo v průvodní dokumentaci. Současně musejí být vyznačeny identifikační údaje o výrobci, údaje o vlastnostech výrobku, poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek certifikován, číslo certifikátu atd. Pokud tam něco chybí, není certifikace platná. Výrobci jsou povinni se normami řídit a přizpůsobit tomu své výrobky.  Nové normy garantující bezpečnost výrobků se vztahují na univerzální komínové systémy s keramickou vložkou. „Požadavky na bezpečnost komínů podle evropských norem, které stanoví Nařízení vlády č. 190/2002, nově definují zejména povinnosti výrobců při provádění a prokazování vlastní kontroly kvality výroby,“ říká advokát Tomáš Těmín, který se specializuje na právo ochrany spotřebitele a právo odpovědnosti za výrobek.

Výrobci se s normami musejí seznámit a přizpůsobit jim proces výroby i způsob zajištění a prokazování požadavků na kvalitu. V případě splnění těchto podmínek pak výrobce musí své výrobky opatřit značkou CE.

Toto označení spotřebiteli říká, že:

a) výrobek splňuje požadavky vyjádřené:
• harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,
• evropskými technickými schváleními nebo
• určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení,

b) při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup. 

Od partnerů ASB

Řádně certifikovaný výrobek má několik znaků. Je označen značkou CE přímo na výrobku nebo na štítku k němu připevněnému. Současně musí být údaje o jeho certifikaci s uvedením čísla certifikátu a době jeho vydání uvedeny v průvodní dokumentaci (prohlášení o shodě), která musí obsahovat také další povinné údaje, jako identifikační údaje o výrobci, údaje o vlastnostech výrobku a možnostech jeho bezpečného použití.  

Problémem je nesprávná certifikace 

Prohřeškem nesprávně označených výrobků, čili potenciálně nebezpečných, jsou často chybějící údaje v dokumentaci nebo to, že jsou ověřovány podle nesprávných norem. „Například betonová komínová tvárnice určená pro vícevrstvý komínový systém byla osvědčena podle normy, která je platná pro betonové výrobky obecně,“ vysvětlil František Jiřík, přední odborník na komínovou techniku Společenstva kominíků ČR, jeden z případů, který objevil na českém trhu. „Platí zde stejná zásada jako v právu – speciální předpis má přednost před předpisem obecným.“ Výsledkem může být kromě zmatku a neinformovanosti kupce i to, že takový výrobek nemusí být bezpečný. 

Když není komín univerzální

Pokud komín označený jako univerzální ve skutečnosti univerzální není, může to způsobit buď jeho popraskání při vyhoření sazí, nebo provlhnutí při mokrém provozu. Komín se pak stává nefunkčním, což se v tom lepším případě projeví „pouze“ tím, že kamna špatně hoří, v horších případech pak dochází například k provlhnutí stěny komína a poškození přilehlých konstrukcí a částí stavby. V těch nejhorších případech může dojít k požáru objektu a při proniknutí spalin do obytných místností i k otravě obyvatel spalinami. „Na jedno nesmíme zapomínat. I nejkvalitnější výrobek potřebuje pravidelnou údržbu, u komínu to znamená pravidelné čištění. Výrazné kolísání teploty spalin vede zejména u topení pevnými palivy ke zvýšenému riziku zanášení sazemi a následně při zanedbání údržby k jejich samovolnému vznícení,“ podotýká František Jiřík. 

Některé normy pro komíny vyráběné a prodávané v ČR

Komíny obecněČSN EN 1443 a ČSN 73 420
Komínové systémy s keramickou vložkouČSN EN 13 063-1a2
Keramické komínové vložkyČSN EN 1457
Komínové tvárniceČSN EN 12446 (česká verze evropské normy 12446:2003)

Pozn. Stejně jako v právu platí, že speciální předpis je nadřazen předpisu obecnému. Proto nestačí, že výrobek ­splňuje obecnou normu, pokud existuje norma speciální.

Normy a jejich platnosti

Číslo normyPlatí proPlatnost odKonec přechodného období
Norma EN 13063 – 1systémové komíny s keramickou vložkou odolné při vyhoření sazí1. října 20061. října 2008
Norma EN 13063 – 2systémové komíny s keramickou vložkou při mokrých podmínkách provozu1. března 20061. března 2007

Z podkladů společnosti Schiedel připravila redakce

RubrikyKomínyŠtítky