Partneři sekce:
  • Prefa

Příjemné bydlení v dvojitém balení…

Příjemné bydlení v dvojitém balení…

Zajistit optimální kvalitu vnitřního prostředí a bezproblémový chod oblíbených krbových kamen poté, co si namontujeme do novostavby těsná okna, není nic snadného. Vzduch pro hoření již neproudí přirozenou infiltrací, kamna nehoří a my se cítíme unaveni v důsledku nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu. Celý proces je ale o mnoho jednodušší v případě použití systému Schiedel DUO.

Rozhodneme-li se použít systém Schiedel DUO, rozhodneme se pro komplexní řešení, které zabezpečí potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v bytě a zároveň umožní bezproblémový provoz lokálních spotřebičů, jakými jsou dnes například oblíbená krbová kamna.

Prvním důležitým krokem byl vývoj a zavedení komínového systému ABSOLUT, který vyniká mimořádnou těsností, odstraňuje tepelné mosty a současně zabezpečuje přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Vzduch pro spalování není nutno přivádět do místnosti, a tak ji v zimním období ochlazovat. Logicky navazujícím krokem je vývoj nového větracího systému, který spojuje energetické a hygienické priority – zabezpečení právě takové výměny vzduchu, která zaručí jeho kvalitu při minimálním nároku na energii.

Nucené nebo řízené větrání bývá spojeno obecně s představou složitého komplexu zařízení, potrubních a elektrických rozvodů, ventilátorů, filtrů, klapek, servomechanismů a řídicích jednotek. Ti, kteří se seznámili s konstrukcí a funkcí systému řízeného větrání Schiedel AERA, byli překvapeni, jak lze v rodinném domě technicky nenáročným způsobem zabezpečit výměnu vzduchu, jak celé zařízení namontovat a co je možná nejdůležitější, jak systém efektivně provozovat a udržovat.

Systém Schiedel ABSOLUT

Požadavky na konstrukci komína s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje beze zbytku systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem.

Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje univerzální řešení pro většinu případů.

Systém Schiedel AERA
Schiedel AERA je jednoduchý, ale vysoce efektivní systém bytového větrání. Přednostně je určen pro novostavby rodinných domů. Jde o systém řízený vlhkostními parametry, který je projektován jako součást hrubé stavby a v jejím rámci také jednoduše a rychle proveden. Díky němu by všechny místnosti po celý čas v závislosti na objektivních potřebách měly být komfortně větrány. Systém pracuje zcela automaticky.

Celková koncepce je velmi jednoduchá, a přesto vysoce efektivní z hlediska dosažených parametrů i z pohledů realizačních a provozních nákladů.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách
www.schiedel.cz.

RubrikyKomíny