Partneři sekce:
  • Prefa

Moderní komínové systémy

Moderní komínové systémy

Zajistit optimální kvalitu vnitřního prostředí a bezproblémový chod oblíbených krbových kamen poté, co si namontujeme do novostavby těsná okna, není nic snadného. Vzduch pro hoření již neproudí přirozenou infiltrací, kamna nehoří a my se cítíme unaveni v důsledku nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu. Celý proces je ale omnoho jednodušší v případě použití systému Schiedel DUO.

Rozhodnutím použít systém Schiedel DUO volíme komplexní řešení, které zabezpečí potřebnou hygienickou výměnu vzduchu v bytě a zároveň umožní bezproblémový provoz lokálních spotřebičů, jakými jsou dnes například oblíbená krbová kamna.

Prvním důležitým prvkem byl vývoj a zavedení komínového systému ABSOLUT, který vyniká mimořádnou těsností, odstraňuje tepelné mosty a současně zabezpečuje přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Vzduch pro spalování není nutno přivádět do místnosti, a tak ji v zimním období ochlazovat. Logicky navazujícím krokem je vývoj nového větracího systému, který spojuje energetické a hygienické priority – zabezpečení právě takové výměny vzduchu, která zaručí jeho kvalitu při minimálním nároku na energii.

Nucené nebo řízené větrání bývá obecně spojeno s představou složitého komplexu zařízení, potrubních a elektrických rozvodů, ventilátorů, filtrů, klapek, servomechanismů, řídicích jednotek. Ti, kteří se seznámili s konstrukcí a funkcí systému řízeného větrání Schiedel AERA, byli překvapeni, jak nenáročným způsobem lze výměnu vzduchu v rodinném domě technicky zabezpečit, jak celé zařízení namontovat a – co je možná nejdůležitější – jak systém efektivně provozovat a udržovat.

Systém Schiedel ABSOLUT
Požadavky na konstrukci komínu s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje beze zbytku systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem.

Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje univerzální řešení pro většinu případů.

Systém Schiedel AERA

Schiedel AERA je jednoduchý, ale vysoce efektivní systém bytového větrání. Přednostně je určen pro novostavby rodinných domů. Jde o systém řízený vlhkostními parametry, který je projektován jako součást hrubé stavby a v jejím rámci také jednoduše a rychle proveden. Díky němu by všechny místnosti po celý čas v závislosti na objektivních potřebách měly být komfortně větrány. Systém pracuje zcela automaticky.
Celková koncepce je velmi jednoduchá a přesto vysoce efektivní z hlediska dosažených parametrů i z pohledů realizačních a provozních nákladů.

V současné době společnost Schiedel rozšiřuje svůj sortiment u systému ABSOLUT, a to o řešení nadstřešní části pomocí prvků ABSOLUT Final.

Od partnerů ASB

ABSOLUT Final
Řešení nadstřešní části komínu pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Stavba nadstřešní části z prefabrikovaných dílů je rychlá a přesná, a navíc zachovává tradiční vzhled komínového tělesa nad střechou.

Prvky ABSOLUT Final jsou betonové segmenty s povrchovou úpravou v provedení červených cihel. Skladebná výška jednoho segmentu je na rozdíl od provedení UNI*** PLUS 15 cm, je tedy dvojnásobná. Stejně jako u komínových tvárnic systému ABSOLUT jsou prvky Final provedeny jako sendvičové s vnitřní tepelněizolační vrstvou z identického materiálu. V současné době jsou k dispozici pro jednoprůduchové komíny ABSOLUT průměru 12 až 18 cm, a to včetně varianty s větrací šachtou.

Pro práci s prvky ABSOLUT Final platí podobné zásady jako v případě realizace u systému UNI*** PLUS. To se týká mimo jiné i výškové úrovně založení Finalu.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.

RubrikyKomíny