Příčka z pórobetonu

Partneři sekce:

Provedení vnitřních příček je se spojkami zdiva snadné a bezproblémové. Umístění spojek je vhodné zvážit už v rámci projektu, lze je ovšem použít i dodatečně k upevnění příčky k již hotovému obvodovému zdivu.

Co budete potřebovat:

 • Tvárnice na nenosné zdivo např. Ytong Klasik rozměry (d. x v. x š.): 599 x 249 x 75, 125, 100, 150 nebo 200 mm, m2
 • Zakládací malta
  Ytong zakládací tepelněizolační malta spotřeba: 0,95 až 2,5 kg/bm (u příček o tloušťce 75 až 200 mm),
 • papírové pytle
 • Lepicí malta
 • Ytong lepicí malta spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 příčky, papírové pytle
 • Spojka zdiva 30 x 300, balení 50 ks
 • Hřebíky s protikorozní úpravou, délka 100 mm
 • Pás z minerální vlny
 • Nářadí a pomůcky
  zednická lžíce, ruční vidiová pila nebo elektrická pásová, pila, elektrická ruční vrtačka, míchadlo, kladivo, gumové kladivo, vodováha, vědro, tužka

Navrhování nenosných stěn

Největší přípustná vzdálenost dilatačních spár ve zdivu nenosných stěn z přesných tvárnic je 8 m. Maximální délky a výšky nevyztužených nenosných stěn vyplývají z jednoduchých pravidel navrhování nenosných vnitřních stěn podle ČSN EN 1996-3 a specifických vlastností tvárnic.

Hydroizolační pás

Hydroizolační fólii na bázi asfaltového pásu je třeba nalepit i pod příčku na patře.

Mezera mezi stropem a tvárnicemi

Mezera mezi horní řadou tvárnic a stropní konstrukcí je min. 20 mm, může být ale i větší v závislosti na průhybu stropní konstrukce.

Povrchové úpravy

Na vnitřní omítání jsou vhodné vápenocementové, vápenné, sádrové a vápenosádrové omítky výrobcem určené na pórobeton. Keramické obklady lze aplikovat přímo na zdivo bez omítky.

Drážky na instalační rozvody

Drážky na instalační rozvody je nejvýhodnější vytvořit ručním drážkovačem. Drážkovač se táhne podél pevného pravítka, čímž se dosáhne rovné drážky v požadovaném směru. Prohloubení drážky se může vytvořit již volně „od oka“. Vícenásobným tažením drážkovače vznikne drážka s požadovanou šířkou a hloubkou. Okraje drážky jsou ostré a čisté.

01 | Poloha příčky
01 | Poloha příčky |

01 | Poloha příčky

Poloha budoucí příčky se vyznačí pomocí vodováhy tužkou na nosné stěně podle projektu. Při vyznačení je třeba dbát na svislost. Na stěnu se vyznačí obě hrany příčky.

02 | Spojka zdiva
02 | Spojka zdiva |

02 | Spojka zdiva

Na místě budoucí příčky se do ložné spáry nosného zdiva osadí spojka zdiva z nerezavějící oceli. Spojka se vtlačí do nanesené malty tak, aby polovina vyčnívala ven ze zdiva.

03 | Upevnění spojky
03 | Upevnění spojky |

03 | Upevnění spojky

Další možnost je spojky zdiva upevnit ve spáře hřeby s protikorozní povrchovou úpravou opět tak, aby polovina trčela ven z obvodového zdiva.

04 | Obvodové zdivo
04 | Obvodové zdivo |

04 | Obvodové zdivo

Následně lze pokračovat ve zdění obvodového zdi. Zdicí malta se nanáší na celou šířku zdiva, a to tak, aby zcela zakryla upevněnou spojku. Spojky zdiva se osadí do každé druhé ložné spáry nosné stěny, pokud statik neurčí jinak.

05 | Založení první řady
05 | Založení první řady |

05 | Založení první řady

Pod budoucí nenosnou příčku se rozprostře separační fólie, například zpevněná asfaltová lepenka. První řada se zakládá do lože ze zakládací tepelněizolační malty s tloušťkou minimálně 10 mm pod celou plochou tvárnice.

06 | Rovinnost
06 | Rovinnost |

06 | Rovinnost

Při založení první řady příčky třeba dbát na rovinnost, která se kontroluje vodováhou. Případné nerovnosti lze korigovat poklepáním gumovým kladivem.

07 | Dilatační mezera
07 | Dilatační mezera |

07 | Dilatační mezera

Mezi nosnou stěnou a příčkou se nechá dilatační mezera o šířce min. 10 mm, do které se vloží pás minerální vlny nebo se po vyzdění vyplní nízkoexpanzní montážní pěnou.

08 | Příčka – nosná stěna
08 | Příčka – nosná stěna |

08 | Příčka – nosná stěna

Příčka se k nosné stěně přichytí pružně pomocí spojky zdiva ohnuté do tvaru L (pokud se neosadila předtím do ložné spáry nosné stěny).

09 | Přichycení spojky
09 | Přichycení spojky |

09 | Přichycení spojky

Na přichycení se doporučuje použít rozpěrku a šroub nebo hřebík s protikorozní úpravou.

10 | Lepicí malta na spojku
10 | Lepicí malta na spojku |

10 | Lepicí malta na spojku

Na spojky zdiva z nerezavějící oceli se nanese lepicí malta, která se rozprostře zednickou lžící. Je třeba dbát na správné převázání tvárnic. Pokud je třeba vytvořit roh, musí se také dbát na správné převazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě tak, jak je zvykem při zhotovování zdiva z kusových staviv.

11 | Druhá řada
11 | Druhá řada |

11 | Druhá řada

Na zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce 1 až 3 mm. Lepicí maltu je třeba nanášet zdicí lžící i na svislé spoje tvárnic.

12 | Pružný styk
12 | Pružný styk |

12 | Pružný styk

Příčka se od stropu oddělí pružným stykem – minerální vlnou nebo nízkoexpanzní PUR pěnou. Horní řada se na strop připevní spojkou (v každém druhém styku, po 1 200 mm).

Text + foto: zpracované z podkladů firmy XellaVizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.