Partneři sekce:

Stavební otvory ve fázi hrubé stavby (pracovní postup)

Při realizaci okenních a dveřních otvorů nepřemýšlíme jen o výběru správné bezpečnostní či designové výplně a jejího osazení do připraveného otvoru.

Už ve fázi hrubé stavby se vyplatí myslet dopředu a otvory připravit s ohledem na tepelné mosty či budoucí rolety nebo žaluzie – a to i v případě, že s jejich osazením ještě několik let nepočítáme.

Stavební otvor hrubé stavby

Interiérové otvory se samozřejmě stále dělají „postaru“ a jediné úskalí, na které si musíme dát pozor, je končit řadu vždy drážkami nebo pery a nikdy otevřenou částí řezané cihly. V případě stavebních otvorů ve vnějších zdech to již tak jednoznačné není.

Samozřejmě máme stále na výběr zakončit hrubou stavbu drážkami či pery, stejně jako u interiérových otvorů, pokud ale chceme zabránit tepelným mostům, které by mohly vzniknout při instalaci okenních rámů – a to i přes veškerou snahu okno správně osadit a odizolovat –, můžeme zvolit doplňkové cihly vyrobené právě pro tyto příležitosti.

Jedná se o cihly pro snadné řešení konstrukčních detailů, jakými jsou například rohy, ostění či parapety, které významně snižují pracnost provádění zdiva. V rámci systému Heluz jsou na výběr tři typy doplňkových cihel pro nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo. Doplňkové cihly lze rozměrově sladit s cihlami použitými na zdění obvodových zdí.

Tyto doplňkové cihly umožní již v rámci hrubé stavby osadit budoucí otvor tepelnou izolací – např. polystyrenem. Tuto část stavby, včetně izolace, je třeba po celou dobu stavby důsledně chránit před deštěm. Tepelnou izolaci ve stavebním otvoru před instalací okenního rámu přestěrkujeme cemetovým tmelem, do kterého vložíme sklotextilní síťovinu. Po zatvrdnutí tmelu můžeme instalovat okenní výplň dle pokynů výrobce či dle stavební dokumentace.

Překlad mnoha příležitostí

Stejně jako u cihel i u překladů lze zvolit tradiční variantu, která je v rámci systému Heluz k dostání až do délky 3 500 mm (tedy pro otvory do 3,25 metrů). Alternativou je žaluziový a roletový překlad, který lze umístit jak v rámci zdiva, tak předsadit tak, aby bylo objekt možné izolovat, aniž by tepelná izolace omezila funkčnost žaluzie či rolety.

Žaluzie či rolety neslouží pouze ke stínění – zvyšují bezpečnost objektu a pomáhají zajistit uživatelský komfort v interiéru. To znamená například snížení tepelných ztrát, snížení hlučnosti, ochranu před skleníkovým efektem (tedy přehřátí interiéru). Stejně tak ovšem i ochrání okno před povětrnostními vlivy a prodlužují jejich životnost.

Rolety a žaluzie lze do překladů instalovat ihned při stavbě, překlad lze ovšem utěsnit a žaluzie a překlady instalovat dodatečně i v odstupu několika let.

Co budete potřebovat:

 • Doplňkové cihly
  Heluz Family 38/44/50-K 2in1 broušená
  rozměr 247 × 380/440/500 × 249 mm, spotřeba 16 ks/m2, obsahuje tepelnou izolaci
  Heluz Family 38/44/50-K broušená
  rozměr 247 × 380/440/500 × 249 mm, spotřeba 16 ks/m2
  Heluz Plus 44-K broušená
  rozměr 247 × 440 × 238 mm, spotřeba 16 ks/m2
 • Překlady
  HELUZ 23,8a 200-350
  rozměr 2 000–3 500 × 70 × 238 mm
  Heluz 23,8b 100-175
  rozměr 1 000–1 750 × 70 × 238 mm
  Nosný žaluziový a roletový překlad Heluz
  rozměr 365/380/400/440/490 × 238 × 1 250–
  4 250 mm
 • Cementový tmel
 • Sklotextilní síťovina

Info o materiálu

» Nosný žaluziový a roletový překlad Heluz je důležitým prvkem pro stavbu efektivních pasivních a nízkoenergetických objektů. Jedná se o systémové řešení, které umožní okamžité či pozdější osazení rolety a žaluzie. Překlad je plně staticky únosný při délce překladu 2 500 mm. Při použití zateplovacích systémů je možné překlad předsadit o 150 mm před líc zdiva.

Tip
Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný je určen pro umístění venkovních žaluzií, rolet či screenů. Vnitřní prostor překladu je variabilní – integrovaná tepelná izolace je po dílech vyjímatelná podle zvoleného typu venkovního stínění, anebo může prostor zůstat z výroby vyplněný izolantem. Na dům tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby z broušených cihel HELUZ a je určen pro jednovrstvé konstrukce. Je plně skrytý pod omítkou, přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna až do rozměru 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.

01 | Detail uložení cihel

Detail použití krajových cihel v parapetu a ostění.

Detail uložení cihel
Detail uložení cihel |

02 | Správné zdění

Stavební otvor pro budoucí okna a dveře připravujeme již ve fázi hrubé stavby. Důležitá je správná orientace doplňkové cihly (dvojitá drážka směřuje do exteriéru).

Detail uložení cihel
Správné zdění |

03 | Izolace

Do připravené kapsy se vloží extrudovaný polystyren, který následně zabrání vzniku tepelných mostů po osazení samotné konstrukce okna.

Detail uložení cihel
Izolace |

04 | Ochrana stavby

Vyzděné parapety je nutné po celou dobu stavby chránit proti dešti.

Ochrana stavby
Ochrana stavby |

05 | Řešení nadpraží

Nadpraží okna lze řešit dvěma způsoby dle volby zákazníka – osazením roletového a žaluziového překladu nebo klasickými nosnými překlady.

Řešení nadpraží
Řešení nadpraží |

07 | Cementový tmel

Před montáží oken polystyren přestěrkujeme cementovým tmelem. Vyztužíme ho sklotextilní síťovinou.

Cementový tmel
Cementový tmel |

08 | Osazení rámu

Montáž okna začneme osazením a vyrovnáním okenního rámu na plánovanou pozici.

Osazení rámu
Osazení rámu |

09 | Upevnění rámu

K upevnění rámu použijeme samořezné šrouby a ploché kotvy přišroubované na hmoždinky. Předvrtání otvorů do cihel provádíme bez příklepu.

Od partnerů ASB

Upevnění rámu
Upevnění rámu |

10 | Umístění pásek

Jakmile jsou okenní rámy řádně upevněné, upevníme na správné pozice rovněž okenní omítatelné pásky.

Umístění pásek
Umístění pásek |

11 | Nalepení lišt

Před omítáním na rám okna nalepíme začišťovací – ukončovací lišty.

Nalepení lišt
Nalepení lišt |

12 | Drážka pro techniku

Pokud jsme instalovali roletové překlady, můžeme v doplňkových cihlách vyříznout drážku pro vodicí lišty budoucí stínicí techniky.

Drážka pro techniku
Drážka pro techniku |

13 | Příprava otvoru

Ostění stavebních otvorů již při zdění hrubé stavby striktně zakončujeme drážkami, popř. pery cihel.

Příprava otvoru
Příprava otvoru

14 | Osazení dveří

Výplň dveřního otvoru instalujeme dle pokynů výrobce do připraveného stavebního otvoru.

Osazení dveří
Osazení dveří |
TEXT + FOTO: Heluz