04 Provedení hydroizolace stěnového žlabu

Hydroizolace: spolehlivá ochrana podkladu ve sprchovém koutě (pracovní postup)

Partneři sekce:

Hydroizolace je nedílnou systémovou součástí řešení sprchového koutu. Její funkcí je přímá ochrana samotného podkladu a zamezení průniku vlhkosti do něho. Sprchový kout patří v koupelně k místům nejvíce zatíženým vodou – exponované jsou jak stěny, tak podlaha v případě sprchového koutu s odtokovým žlabem, tedy bez vaničky.

Hydroizolaci je nutné řešit, ať jde o novou koupelnu, nebo „jen“ rekonstrukci. Následující postup hydroizolace sprchového koutu může být inspirací, jak zajistit, aby výsledek byl po technické stránce co nejlepší.

Proč použít hydroizolaci?

V případě absence hydroizolace by se podklad v koupelně stal vlastně takovým zásobníkem. Voda pronikající do podkladu by přes spáry a okolní stěny odcházela jen velmi pomalu. Zadržování vody a vlhkosti by pak vedlo ke vzniku plísní nebo dokonce k degradaci podkladových vrstev.

Co budete potřebovat?

 • Hydroizolační stěrka
  • RAKO SE6
 • Hydroizolační páska
  • SE5
 • Tmel
  • polyuretanový tmel SAB
  • MS Polymer pro instalaci odtokového žlabu
 • Nářadí
  • kovové hladítko nebo stěrka

Jak na to?

V případě sprchového koutu se žlabem aplikujeme na podklad první vrstvu hydroizolační stěrky SE6 a na přechodová místa (stěna/podlaha a zlomy) hydroizolační pásku SE5. Použitím pásky zamezíme vzniku prasklin v rozích a lomech sprchového koutu. Do čerstvě natažené první vrstvy hydroizolace zatlačíme kolem límce výpusti manžetu od výrobce podlahového žlabu a počkáme 20 hodin na její zaschnutí.

Pak výpusť zakryjeme ochranou krytkou, abychom ji ochránili od nečistot vzniklých při další práci. Manžetu, pásky a celou plochu sprchového koutu přetáhneme druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Hydroizolace SE6 zvládá bez problémů trvalé a vysoké zatížení vodou na podlaze sprchového koutu.

Méně obvyklé je provedení hydroizolace u stěnového žlabu. V rohu sprchového koutu na plochu žlabu a kolem něj rozetřeme MS polymer. Do tmelu pak zatlačíme hydroizolační pásky od výrobce, pásky vodotěsně napojíme na hydroizolační stěrku SE6. Jako variantu k uchycení pásek můžeme také použít polyuretanový tmel SAB a hydroizolační pásky SE5.

Na tepelně namáhaná místa jako je sprchový kout používáme flexibilní lepidlo AD530 a aplikujeme ho jedním směrem zubovým hladítkem se zubem 10-12 mm. Abychom dosáhli kompletního pokrytí dlaždic lepidlem, naneseme lepidlo jednosměrně i na rub dlaždice zubem 4-6 mm a dlaždice položíme ve stejném směru jako je nanesené lepidlo na podlahu. K vymezení spár kolem žlabu používáme klínky a křížky.

Prostor mezi přívodem vody a stěnou (nástěnka) patří mezi kritická místa pokládky. Na podklad stěny rovnoměrně rozetřeme první vrstvu hydroizolačního nátěru SE1, který je vhodný na méně zatěžované plochy vodou.

Mezeru mezi podkladem a přívodem vody utěsníme polyuretanovým tmelem SAB a dokončíme hydroizolační nátěr SE1 v celé ploše. Hydroizolace nátěrem SE1 by měla pokrýt stěnu sprchového koutu do výšky minimálně 30 cm nad sprchovou hlavicí. U sprchových koutů bez hlavice by měla hydroizolace sahat do výšky min. 2 m od podlahy.

V přiléhajících prostorách koupelny aplikujeme hydroizolaci na podlahy, pod vany a na sokly pak do výšky 10 cm. Přes přívody vody do čerstvě nanesené první vrstvy hydroizolačního nátěru přetáhneme a zatlačíme manžety SE5. Nezapomeneme vytlačit zbylý vzduch. Po zaschnutí první vrstvy (24 hodin) přetáhneme manžety a celou plochu sprchového koutu druhou vrstvou hydroizolace SE1. Použitím manžety precizně dotěsníme stěnu s prostupy.

01 Aplikace hydroizolace

Na podklad aplikujeme první vrstvu hydroizolační stěrky SE6 a na přechodová místa hydroizolační pásku SE5.

01 Aplikace hydroizolace
01 Aplikace hydroizolace | Zdroj: Rako

02 Vložení manžety

Do čerstvě natažené první vrstvy hydroizolace zatlačíme kolem límce výpusti manžetu a necháme vše řádně zaschnout. Pak výpusť zakryjeme ochranou krytkou.

02 Vložení manžety
02 Vložení manžety | Zdroj: Rako

03 Druhá vrstva hydroizolační stěrky

Plochu sprchového koutu přetáhneme druhou vrstvou hydroizolační stěrky.

03 Druhá vrstva hydroizolační stěrky
03 Druhá vrstva hydroizolační stěrky |

04 Provedení hydroizolace stěnového žlabu

V rohu sprchového koutu na plochu žlabu a kolem něj rozetřeme MS polymer a zatlačíme do něj hydroizolační pásky od výrobce žlabu. Tyto pásky vodotěsně napojíme na hydroizolační stěrku SE6.

04 Provedení hydroizolace stěnového žlabu
04 Provedení hydroizolace stěnového žlabu | Zdroj: Rako

05 Pokládka dlaždic kolem žlabu

Abychom dosáhli kompletního pokrytí dlaždic lepidlem, naneseme lepidlo na lepenou plochu i  jednosměrně na rub dlaždice zubem 4-6 mm a dlaždice položíme ve stejném směru jako je nanesené lepidlo na podlahu.

05 Pokládka dlaždic kolem žlabu
05 Pokládka dlaždic kolem žlabu | Zdroj: Rako

06 Provedení hydroizolace kolem přívodů vody

Na podklad v prostoru mezi přívodem vody a stěnou rovnoměrně rozetřeme první vrstvu hydroizolačního nátěru SE1.

06 Provedení hydroizolace kolem přívodů vody
06 Provedení hydroizolace kolem přívodů vody | Zdroj: Rako

07 Tmelení mezery mezi podkladem a přívodem vody

Mezeru mezi podkladem a přívodem vody utěsníme polyuretanovým tmelem SAB a dokončíme hydroizolační nátěr SE1 v celé ploše. Hydroizolace provádíme do výšky minimálně 30 cm nad sprchovou hlavicí. V přiléhajících prostorách koupelny aplikujeme hydroizolaci na podlahy, pod vany a na sokly pak do výšky 10 cm.

07 Tmelení mezery mezi podkladem a přívodem vody
07 Tmelení mezery mezi podkladem a přívodem vody | Zdroj: Rako

08 Dokončení hydroizolace

Přes přívody vody do čerstvě nanesené první vrstvy hydroizolačního nátěru přetáhneme a zatlačíme manžety SE5. Po zaschnutí první vrstvy přetáhneme manžety a celou plochu sprchového koutu druhou vrstvou hydroizolace SE1.

08 Dokončení hydroizolace
08 Dokončení hydroizolace | Zdroj: Rako

09 Pokládka keramických obkladů

Nyní máme dokonale utěsněno a můžeme ve sprše dokončit lepení obkladů.

Zdroj: Rako