rukavice

Pracovní oděvy: Výběr pracovních rukavic

Pracovní rukavice jsou stejně důležitým ochranným prostředkem, jako například ochranné brýle nebo sluchátka – na rozdíl od sluchu a, nepochybně nejdůležitějšího smyslu, zraku nám ovšem chrání ruce a tudíž i hmat. A celá řada povolání …